Politikk

Hvordan Øyvind Drabløs får drifte Giske Kommune som en Keiser

Giske Marina har grunnbokshjemmel til kai og tilførselsvei de kjøpte av Kystverket i 2019. Den formelle tinglysing av hjemmelsoverføring gjenstår. For å få gjort det trenges det matrikulering. Øyvind Drabløs nekter å matrikulere eiendommen. Tillater Giske Kommunes ledelse at enkelte ansatte får lov med skattebetalernes penger og på offentlig ansatt lønn bruke sin stilling til å trakassere de av kommunens innbyggere de ikke liker ? Bevisene kan tyde på det :

I et møte på rådhuset sier Øyvind Drabløs til Jarle Johansen; «du kommer ingen vei Johansen»,  menes.. under ingen omstendigheter får du matrikulere kaien Johansen (Kilde: Giske-avisen har hørt det på audio opptak av møte). Han har bestemt det, da blir det slik, samme hva lovene sier, samme hva som er rett og galt. Hans ord er lov, mener han (?). Alle ansatte må høre på ham, kan ikke ha egne meninger. Hans sjefer kommunedirektør Tafjord og ordfører Valderhaug lar han holde på. Vi kan undres  hvorfor. Er de redd han ? Har han et slags psykologisk tak på dem ? Har han en slags blankofullmakt til å trakassere innbyggere han ikke liker ? Hvorfor ?

Dette dokument beviser at kommunen vet fra før at det er den som har grunnbokshjemmel registrert i grunnboken (TLL § 15) som kan matrikulere..

Kommunen vet også at løgnere og bedragere ikke kan hevde hva som helst, og vinne gjennom med det, selv om de er gode venner av ansatte i kommunen.

Advokat Are Opdahl for Birger Honningsvåg, 2011

Gå til side 2 her :

.
side 68-77 giske kommune

Advokat Are Opdahl i Birger Honningsvåg sin sak om Skjongholmen instruerer kommunen hvilken regler som gjelder for matrikulering i h.h.t. matrikkelloven og forvaltningsloven:

opdahl brev til giske kommune 23112011

.
At den formelle grunnbokshjemmel ikke er overført ennå, betyr ingenting om hvem som har den reelle grunnbokshjemmel. Tingysing av hjemmelsoverføring er kun en formalitet, og den formalitet innrømmer Kystverket ikke er gjort. Men hvem som har den reelle grunnbokshjemmel er sagt av den norske juridiske elite i forrige artikkel.

Det følgende dokument beviser også at Øyvind Drabløs kan ha ferdigheter som gjør at han holder hele resten av de kommuneansatte OG politikere som gisler for sin urett mot borgere han ikke liker.

Giske Kommune, i 2011

Giske Kommune ansatte gjør idag i 2021 vedtak mot bedre vitende fra 2011 ser vi, og får politikerne med på det. Da har den person nærmest status som keiser, med rett til å gjøre urett og ugagn så mye han vil. Med forsett :
.
side 79 giske kommune

Spread the love
Redaksjonen
Redaksjonen for Giske-Avisen. Felles email til alle avisens journalister kan sendes her
https://giske-avisen.no

Legg igjen en kommentar