Lov og rett

Statsforvalter Else-May Norderhus (AP) medskyldig i korrupsjon og tildekking av kriminelle handlinger?

Giske-avisen har bedt RettsNorge.com sine jurister skrive en analyse om det er slik at offentlig ansatte som Øyvind Drabløs og Dag Olav Tennfjord og statsfunksjonærer har plikt til å hindre kriminalitet eller om de fritt kan være medvirkende i aktiv og passivt skjule kollegers kriminalitet om den offentlig ansatte så velger.

Kjære Hr. Redaktør Berge,

Passiv / aktiv medvirkning i forvaltningskrim av domstol og regjeringsadvokat, objektivitetsprinsippet i forvaltning, politi og rettsvesen

Vi spør Dem aller nådigst, om De som en av norges fremste og mest kjente og respekterte borgerretts jurister kan være behjelpelig å utrede noe for oss på juridisk grunnlag i en artikkel; medvirkning, aktiv og passiv, hvordan det kan brukes mot makt overgriperne i Giske-Marina saken, – og Baneheia saken, jfr. vedlagte masteroppgave, med sikte på å luke ut reprobatene fra norsk rettspleie. Finnes det en lov at offentlig ansatte er forpliktet å reagere på kriminalitet de får nyss om, eller kan de like gjerne være medskyldig, om de har lyst og vilje til det ? Kan de velge ? Eller kan vi med loven i hånd straffe de onde og kriminelle i forvaltningen iblant oss om de ikke reagerer på kriminalitet blant sine egne ? De er jo ikke ansatt av oss for å passe på at deres venner og kolleger i forvaltningen ikke skal straffes da (?), mer tvertimot vi betaler dem for.

«Har dere hørt om slik rettspleie ? Omtrent som politiet og domstol hjelper og er i eksistensiell symbiose med narkobaronen Gjermund Cappelen og pedoen og morderen Jan Magne Andersen, politiets beste venner; «Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er».

Har denne satan Arne Pedersen og dagens Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted noe til felles ? Er de begge blind på minst ene øyet, og av og til begge, enøyede, for urett og faenskap ? («In the kingdom of the blind, the One Eyed man is King» – Desiderius Erasmus). Skaper de reprobate den samme urett med vilje og hensikt ? Har vi bruk for slike personer i norsk rettspleie ? Har vi råd til å holde slike personer med lønn i norsk rettspleie? Hvor mange liv skal de få ødelegge før de må finne seg noe annet å gjøre ? (vi anbefaler tømmerhogging for dem, langt unna mennesker de i henhold til sin dyriske natur de både kan og gjerne VIL skade. De elsker å kunne få gjøre det, være ond, skape urett, tigere kan ikke endre sine striper, sin natur, sin karakter, eller mangel på karakter).

De klarer jo ikke å gjøre noe riktig, selv etter å ha tenkt seg om i 21 år er de like innsnevret ondskapsfull og dum (?). Der finnes -0-, zero, nada, bevis, er det så vanskelig å forstå ? Ja, for de reprobate så tilsynelatende… og Siv Hallgren blant dem. Godhetsposørenes fall.

Kriminalpolitisjef Arne Pedersen, hvor mange slike reprobate kasus skal vi tåle?

Giske-avisen.no er en kristen lokalavis med spesielt fokus på lokal lov og rett. Vi starter nå lokalaviser på samme lest flere steder fordi mainstreamn media er uskikket til å utføre sitt samfunnsoppdrag; Bærum, Kristiansund, Bergen og Tønsberg er neste ut, for der er rettstilstandene like ekstrem vill vest korrupt som i Giske, og er uten media med ansvarsfulle redaktører som passer på makten. Redaktør Hanna Relling-Berg i Sunnmørsposten synest å være kjøpt og betalt av de korrupte krefter. De tar ikke sitt samfunnsansvar særlig alvorlig under hennes lederskap dessverre, jfr. presseplakaten 1.4 og 1.5. De gjør sitt beste for å skjule og fortie forvalternes kriminalitet (?).

Forvaltningens kriminalitet vi beskriver her og er anmeldt er opplyst av politiet i Ålesund idag å ha fått politiets saksnummer 15737447. Saksbehandler ikke tildelt ennå. Spørmålet av en viss spenning for Giske Marina sier de, er om de får en saksbehandler ala Arne Pedersen (en kriminell bajas egentlig like kriminell som de kjeltringer han hjelper til mildere straffer, for at de hjelper ham til forfremmelser) eller som Statsadvokater i Oslo som synest å sette sin ære i å gjøre en god jobb med Baneheia-saken idag.

Vi har skrevet om disse personer i Giske som er maktovergrepet deLux av norske myndigheter, myndigheter som opptrer i flokk og dekker over kriminalitet. Der finnes absolutt INGEN offentlig instans disse personene kan henvende seg til. ALLE er prøvd, henstilt å hjelpe, men ALLE dekker over forbrytelsene, dekker over for hverandre, en for alle – alle for en i Staten, holder med forbryterne, inklusivt sivilombud Hanne Harlem. Systemet har vist seg å ivareta sine egne, sine venner, eiendomstyver, bedragere, pedoer og narkobaroner, ikke rettferden. Som i Baneheia det.

På mange måter mener noen at hva vi skal se i opprullingen av Baneheia-saken, takket være Klomsæt, Jahr, Sjødin, Helland og alle andre som har vært innvolvert i den mytiske heltehistorie fra virkeligheten (ja, det er det, kampen mellom de gode og de onde i verden skal kulminere i vår tid, alle arenaer), så vil dette forårsake at hva vi ser av slike som Arne Pedersen i NRK intervjuet, er de siste hubris maktarrogante krampetrekninger, deres sprellende ben vi ser etter at de har hengt seg selv. Vi ser nå dødskrampene, før rigor mortis inntrer, de tror de fremdeles har makt til å definere dagsorden (35 siders brev til Statsadvokat i Oslo), mens virkeligheten er at de egentlig med brevet har hengt seg selv, profesjonelt selvmord.

TV2 : «– Å underslå opplysninger er svært alvorlig. Objektivitetsprinsippet må gjelde på alle stadier av en sak, sier Horst,»
https://www.tv2.no/a/14782616/

Disse personer i Giske Marina saken har anmeldt en statsforvalter ansatt til politiet for medvirkning og forsøk på å tildekke den kriminelle atferd i saken. Saken er klokkeklar straffebetinget, ingen tvil om det. Tredjeklassinger kan se det, men altså ikke regjeringsadvokaten, de velger medvirkning.

Vi har prøvd å hjelpe de elendige som makten i flokk har bestemt seg for å tyne, og henvender oss herved til Dem i håp om at De kan skrive en støtteartikkel på RettsNorge.com som vi håper vi kan få re-produsere på Giske-avisen.no, for denne sak, om det er slik at passiv medvirkning gjelder i saker om brudd på tjenesteplikt (strfl. §§§ 171,172,173), som i Regjeringsadvokats tilfelle. Er han medskyldig i en forbrytelse og kriminell gjerning egentlig? Ved tildekking av utførelsen, er det aktiv medvirkning ?

Deres artikkel om dette, vil ha stor interesse for alle som sliter med maktovergripende myndigheter, som i sin hubris og maktarroganse tror at norske lover ikke gjelder for dem. Vi MÅ vise dem at det stemmer ikke. Lovene gjelder for dem, i aller høyeste grad.

Saken er enkel, startet slik:

https://giske-avisen.no/oyvind-drablos-saksbehandling-fra-helvete-i-ml-%c2%a7-26-politianmeldt/

Straffeloven «§ 171 rammer en offentlig tjenestemann som handler innenfor sitt ansvarsområde, men grovt i strid med tjenesteplikten – for eksempel ved å treffe et vedtak det åpenbart ikke er hjemmel til».
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708/KAPITTEL_12-2-4-21

Her er nok av uhjemlede forbrytelser å ta av :

Hvis de ikke forstår den enkle jussen der, så har de vel ingenting i norsk rettspleie i politi, domstol eller hos Regjeringsadvokat å gjøre ? Hva mener De ?

Vi lurer på om De mot formodning skulle ha plass i ditt pro-bono budsjett i år til å skrive en kort epistel på RettsNorge.com for ansvarsgrunnlaget i passiv / aktiv medvirkning av forvaltningens ansatte, i kommune, stat, politi eller domstol, i straffbare forhold i denne sak, kriminelle forhold i forvaltningen med en stor gruppe som er passivt medvirkende, andre aktivt medvirkende, søker å begrave sannheten om det kriminelle forholdet, velsigne uretten og kriminalitetet til fordel for sine kolleger og medsøstre som de har stor omsorg for, men altså ingen omsorg for offeret for deres kriminelle forehavender.

30815000 passiv medvirkning

 

Spørsmålet ‘Passiv medvirkning’ realiseres spesielt med hva som utbroderer seg de samme forbryterske unnlatelser i Baneheia-saken, all uretten forbryterne i norsk rettspleie klarer å utrette, nå er vår sjanse til å utvide den gruppen som avsløres i samme rennet. Din juridiske utredning kan brukes av Baneheia-gruppen, jeg følger tett de som er ansvarlig for å sikre rettferd etter hvert der, og stille delaktige til ansvar.

Vi tror det blir en eksplosjon av forbannelse og forrakt over de forbryterske elementer innen norsk rettspleie, så vi vil sørge for at Deres viktige arbeid i denne forbindelse skal komme til Baneheia-teamets kunnskap når ferdig. Der er mange fler i den saken enn denne som bør stilles til ansvar og trenger deres analyse hvordan de kan straffeforfølges, ansvarliggjøres. I den saken trenger virkelig «hoder å rulle» altså maktovergripere og kjeltringpakk får forlate sine jobber. Uten dette kommer det aldri til å bli mulig å re-etablere tillit til norsk rettspleie, det er jo mer som vits, de klarer jo ikke å gjøre noe rett, ser ikke forskjell på rett og galt.

I Giske-Marina saken:

  • forbrytelse begås fortløpende NÅ av flere personer / etater i fellesskap, Strfl. §77 f).
  • de opererer nærmest med karakter som organisert kriminalitet etter Strfl. § 79 c).
  • de søker å underslå informasjon og opplysninger om kriminalitet, i rettsak og offentlig drøfting.
  • det er fare for borgerretts aktørers liv, de har siganlisert at kanskje må søke asyl i Russland, sterke krefter har signalisert at person som varslet kriminaliteten må kjemisk lobotomeres, og Statsforvalter M&R Romsdal har tatt skritt for det samme, for å stanse hans demokratiske politiske virke, tie en stemme for godhet, for rettferd og for sivilisasjon (personen er 1ste kandidat for Alliansen i M&R).

Det er selvfølgelig veldig traumatiserende for dem det går utover å stå opp imot en slik stor ekstremt vel stats-finansiert organisert gruppe av kjeltringer og løgnere som lyver og bedrar for å skade dem og deres sak. Hvordan få bukt med kriminaliteten når statsansatte er blåsnipp kriminalitetens Høye Beskytter ?

E24 07.07.2014 – Siem: Tjenestemenn i staten synes å stå fritt til å misbruke sin makt

«Mandag langer Siem ut mot vaktbikkjene i den norske statsadministrasjonen over et par helsider i papiravisen Dagens Næringsliv:

-Dette er bare noen få eksempler som viser at flere steder i statsadministrasjonen synes tjenestemenn å stå fritt til å opptre etter sine personlige holdninger på bekostning av enkeltmennesker og derved misbruke sin makt med staten i ryggen. Når det beviselig gjøres feil, får det ingen konsekvenser, selv ikke når feilene er gjort forsettelig, sier Siem til DN.»

http://bit.ly/2nSt9Od

Dumme mennesker med begrenset IQ som det synest å være mange av i forvaltningen har en lei tendens til ikke å forstå intelligente mennesker. De dumme tror de er de intelligente, og ser på de intelligente som dumme og av og til gale, fordi de dumme ikke forstår hva de intelligente sier, det ligger på et for høyt nivå for dem stakkars, naturlig nok, så din artikkel vil faktisk mer eller mindre bli et bidrag imot dumskapen. Og vi håper på enkle ord så selv idiotene blant oss forstår problemstillingen.

Intelligente mennesker tenker litt mer og litt lenger enn de andre:

What Elon Musk said about Jesus Christ will blow your mind!
https://www.youtube.com/watch?v=e0H_fXxVn8k

De dumme blant oss vet ikke bedre. Selv forestiller de seg at de er de intelligente, og fordi de ikke kan forstå de intelligente så mener de at det må være noe galt med de intelligente siden de ikke er like mentalt retarded som dem selv (?). De burde jo være slik at de mentalt retarded strakte seg OPP, og ikke at de intelligente måtte strekke seg NED…

Blondiner med begrensede kognitive evner og lavere sosial intelligens kan forårsake mye ondskap og urett egentlig hvis de gis makt til det, har det vist seg, penger har Staten nok av for dem å bruke. Statsrevisorene har tatt seg langtidsferie.

«Statsansatte plikter å bruke og ta vare på statens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med statens midler.»
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/etiske-retningslinjer-for-statstjenesten/id88164/?ch=3

Dumskap og ondskap er egentlig to sider av samme sak. De har ubegrenset med penger til maktovergrep (straffeloven § 173), personforfølgelse og urett skapelse, OM de ikke har gode sjefer da.

UiO Det Juridiske Fakultet: Passiv medvirkning, vedlagt. Forbryterne i vår sak hadde nok ikke forestilt seg at de skal kunne komme under denne gruppe, men det gjør de. Helt åpenbart. Noen aktivt medvirkende også. RettsNorge.com sin juridiske analyse vil være velkommen.

De som er informert så langt uten å ta aksjon i forbindelse med de kriminelle handlinger er: Dommer Solveig Moe. Statsforvalter Else-May Norderhus (AP). Kommunedepartementet’s fagsjef Dag Høgvard, Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og hans vise sjef Tolle Stabell; Kartverkets leder Hanna Cook. Alle disse er meget godt informert om kriminaliteten de så lettsindig omgås og utbrer, og faktisk aktivt per dags dato medvirker til (?). Ingen av dem tar skritt for å stanse og rette opp de kriminelle handlinger og dens effekter.

Ingen av dem bryr seg synderlig om den kriminalitet som er avdekket. De tvertimot gjør alt for å hjelpe de kriminelle. Å skjule kriminaliteten slik at deres offentlige ansatte venn og kollega ikke skal bli straffet (?). Har dere hørt om slik rettspleie ? Omtrent som politiet og domstol hjelper og er i eksistensiell symbiose med narkobaronen Gjermund Cappelen og pedoen og morderen Jan Magne Andersen, politiets beste venner; «Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er «.

Regjeringsadvokat tilbyr ikke «etterfølgende bistand» som passiv medvirking, han er medskyldig i forbrytelsen Statsforvalter og kommune gjør mot Giske Marina eierne her og nå fortløpende, se vedlagte masteroppgave side 18. Det er fortløpende kriminell operasjon som er under utførelse, altså med Regjeringsadvokat som deltager, både fysisk og psykisk passiv og delvis aktiv medvirkning.

Side 18 : «Der en kriminell handling er fullbyrdet før medvirkeren kommer til eller bidrar, kan det likevel idømmes et medvirkningsansvar dersom forbrytelsen strekker seg over tid. Medvirkningen vil da knytte seg til ”den fortsatte virksomhet”.56»

Til og med domstolen kan bli medvirkende, OM de ikke reagerer på det, ved aksept av operasjonen den organiserte gruppekriminalitet bevirker. OM de og politiet i Møre og Romsdal også hjelper denne gruppe med cover-up av de kriminelle aspekter, så ER politiet OG domstolen medvirkende i kriminell aktivitet.

Straffeloven «§ 171 rammer en offentlig tjenestemann som handler innenfor sitt ansvarsområde, men grovt i strid med tjenesteplikten – for eksempel ved å treffe et vedtak det åpenbart ikke er hjemmel til»

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708/KAPITTEL_12-2-4-21

Forarbeidene sier det er straffbart og kriminelt å delta i uhjemlet virksomhet. Vi får vel tro det. De vet de ikke har hjemmel, de gjør det likevel, da er det forsett, fullt overlegg. Forbrytelsen er brudd på tjenesteplikten, tildekkingen av kriminaliteten for å beskytte kolleger, venninner, medsøstre, er en egen forbrytelse, søke å unndra kriminelle for straff.

Side 19 : «Hovedspørsmålet som måstilles er hvorvidt det kan kreves at medvirkningen var en nødvendig betingelse for hovedmannens gjennomføring av en straffbar handling?»

Svaret hos oss i vår sak er ‘Ja’. Kommunen kan ikke lykkes, Statsforvalter kan ikke lykkes, uten at Regjeringsadvokat og Domstol bidrar til deres kriminelle affærer. Når de lyver over en lav sko, hva skal en si og gjøre da ?

Statsforvalter; Zen og kunsten å skrive tilsvar med alle fakta feil

Vi tror ikke de vet om det, men hele det offentlige er bundet av objektivitetslæren mener vi. Via flere rettsknagger. Kanskje også det kan være et godt element i å etablere ansvarsforholdene til offentlige ansatte, med jobb å sørge for at ting går riktig for seg, ikke at kriminaliteten skal få lov å florere i det offentlige. De gjør faktisk motsatt av sitt mandat. De sikrer ikke loven og retten. De sikrer og utbrer uretten.

2017 : «Objektivitetsprinsippet er ufravikelig, og skal ivaretas gjennom alle stadier av straffesaksbehandlingen, jf. straffeprosessloven § 55 fjerde ledd.
Kravet til objektivitet tilsier at det må utvises både evne og vilje til å vurdere et saksforhold med ulike innfallsvinkler og at bevis som innhentes undergis faglige og kritiske vurderinger.

Det må være åpenhet for nye opplysninger og utvises vilje til å revurdere tidligere teorier og oppfatninger. «

Dette er en forutsetning for å kunne oppfylle de krav til objektivitet og fullstendighet som er knesatt i straffeprosessloven § 55 fjerde ledd og § 226 tredje ledd.

«Det fremgår av strpl. § 55 fjerde ledd at «påtalemyndighetens tjenestemenn skal opptre objektivt i hele sin virksomhet, herunder på etterforskningsstadiet, når det treffes påtalevedtak og ved iretteføring av saken».

https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2017/10/Bergwall-rapporten-oppf%C3%B8lging.pdf

Vi viser forøvrig hva vi har markert med gult i vedlegg.

På forhånd tusen takk om Redaktøren vil ta seg det bryderi å gjøre en mer grundig analyse av dette forhold enn vi er istand til per nå. Det vil være vesentlig for mange som er overgrepet av forvaltning, politi og domstol.

————————–

Passiv medvirkning
https://core.ac.uk/reader/30815000

————————–

Advokat Nora Mageli (hos Regjeringsadvokat embetet) er forsvarsadvokat for de kriminelle elementer innen forvaltningen. De medvirkende. Skremmende at Regjeringsadvokaten åpent forsvarer kriminelle, underslår informasjon for retten om den kriminalitet de forsvarer.

TV2 : «– Å underslå opplysninger er svært alvorlig. Objektivitetsprinsippet må gjelde på alle stadier av en sak, sier Horst,»
https://www.tv2.no/a/14782616/

Nora Mageli taper det juridiske argument, og tyr til ad hominem angrep, fornærmelser og ydmykelser av selvprosederende, ekstrem menneskeforrakt. Nora Mageli tar mannen når hun ikke klarer å ta ballen.

Bør statsfunksjonær utøvelsen være slik?

Ikke i henhoild til Statens etiske regler, men ingen bryr seg om dem, de er bare for festtalene:

«… plikter statsforvaltningen – og dermed den enkelte ansatte – å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ.»
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/etiske-retningslinjer-for-statstjenesten/id88164/?ch=2

Brudd på tjenesteplikten

tjenesteplikt database

————————–

Mvh.
Giske-avisen.no

————————–

Spread the love
Redaksjonen
Redaksjonen for Giske-Avisen. Felles email til alle avisens journalister kan sendes her
https://giske-avisen.no

En Kommentar til “Statsforvalter Else-May Norderhus (AP) medskyldig i korrupsjon og tildekking av kriminelle handlinger?

 1. Kjønnskvoteringens ofre; Statsforvalter Else-May Norderhus (AP) medskyldig i korrupsjon og tildekking av kriminelle handlinger?

  Til informasjon har Giske-avisen.no bedt den fremtredende borgerretts jurist Herman Berge, leder av borgerrett tenketanken RettsNorge.com å vurdere om Statsforvalter Else-May Norderhus (AP) er passivt eller aktivt medskyldig i korrupsjon og tildekking av kriminelle handlinger i sak 2020/330 og 2022/146 for å beskytte sine medsøstre i kvinnesolidaritetens navn. Tier redaktør Hanna Relling-Berg om forvaltningskrim av samme motiv? Er de egentlig ikke noe bedre enn Arne Pedersen i Baneheia-saken som underslår og gjemmer bort beviser, og finner på eller overdriver andre beviser, for at han / hun skal få det sakens utfall han /hun ønsker seg ?

  (vi kopierer Sunnmørsposten – tidligere Vigrabibelen, den gang den hadde gode kristne verdier under Flem-brødrene å beskytte mennesker mot maktovergripere, – bare for moro skyld, for å drive litt ap med dem, hjelpeløs gjeng, kjøpt og betalt til å tie om forvaltningskrim av pressestøtten + kvinnesolidariteten de MÅ ta hensyn til. Vi vil de skal se og lære hva vi voksne media gjør. Kjønnskvoteringen har ødelagt en tidligere god avis. Feil ledelse. Mener vi, fordi redaktøren har gitt avisenes journalister strengt forbud mot å skrive om denne saken av kvinnepolitiske hensyn. Noen tror vi lever i ett fritt land).

  Vi har varslet Likestillingsombudet om at Giske Marina eierne har blitt kjønnskvoteringens ofre. Hva har hun tenkt å gjøre med det, med slik diskriminering? Vi avventer tilbakemelding på det. Sivilombud Hanne Harlem (GHB’s søster) tar av prinsipp ikke saker til fordel for de som ikke jubler over kjønnskvoteringens «velsignelser» (?). Det er slik i en politisert forvaltning.. slutt på den tiden den skulle være nøytral og objektiv.

  Jurist Herman Berge hadde også forøvrig en 15 siders eindomsretts analyse som input i sak 2021/330, men Statsforvalters advokat fant å overse ALLE hans anførsler i saken, og ALLE argumenter både fra jurist Herman Berge og advokat Martin Dyb lg Professor Thor Falkanger forkastet som ugyldig, de ble behandlet som idioter av Susanne Fostvedt. Hun visste bedre. Statsforvalters (kvoterte) «fagleiar» fant å OVERSE ALLE deres argumenter. Vi kan bevitne for hvilken som helst rett at det er IKKE hennes kompetanse som har ledet til forfremmelsen ihvertfall, så da er det vel kjønnet da ? Hun tar ikke input fra guttene.

  Arbeiderpartiets kvinnenettverk vet best, at de har stort behov for å beskytte sin medsøster Dagny Rødlands «ære» (les: dumskap). Av samme dumskap og korrupsjon (medvirkning for å beskytte medsløstres «ære») er Fostvedt anmeldt til politiet med saksnummer 15737447. Saksbehandler ikke tildelt ennå, opplyser politiet igår på telefon. Av og til lønner det seg å høre på andre juristers motforestillinger, men når dumskapen blir maktarrogant og forvaltningskrim gjøres med fullt forsett og overlegg, utav personlige følelser, så går det som i denne saken.

  Utøya tillært maktarroganse «vi kameratene» og dere andre, ala Arne Pedersen, lønner seg sjelden :

  Statsforvalter Else-May Norderhus (AP) medskyldig i korrupsjon og tildekking av kriminelle handlinger?
  https://giske-avisen.no/statsforvalter-else-may-norderhus-ap-medskyldig-i-korrupsjon-og-tildekking-av-kriminelle-handlinger/

  Vi inviterer Statsforvalter etter pressetiske regler å komme med samtidig imøtegåelse, i tilfelle det er ting vi har misforstått.

  Hvorfor nektet Statsforvalter i brevs form møte med ofrene for korrupsjonen og medvirkningen, eierne av Giske Marina eiendommen, hvorfor nektet Statsforvalter Giske Marina eierne kontradiksjon for sitt vedtak, hvorfor nekter de å lytte, nektet å møte eierne, nektet å høre på motforestillinger fra flere advokater og jurister før vedtaket – ingenting av andre juristers anførsler er sitert i vedtaket ?

  Mest sannsynlig fordi de aldri ønsket at vedtaket skulle bli riktig materielt sett rent juridisk, de ønsket vedtaket skulle være tendensiøst og manipulativt, av personlige grunner (korrupte grunner, personlige; sympatier, antipatier). Det er eneste forklaring vi kan finne, for ingen forstår hvor i §§ 13 (ML) og 31 (MF) det står noe om «uenighet med Haldor Giske» og «for gamle hjemmelspapirer, ugyldige» er nevnt som nektselsesgrunn i §§ 13 (ML) og 31 (MF).

  Dag Høgvard,

  Dag Høgvard, «Matrikkelloven», side 121; «eksisterende selvstendig eiendom«

  Fostvedt har jo ikke noe kompetanse eller makt til å oppheve en «eksisterende selvstendig eiendom» som har eksistert i 101 år (?).. Forstår de ikke det ? Hvem innbiller hun seg at hun er (at hun er konge eller dronning i statsråd) ?

  Vi ser det i så mange saken, at inkompetansen skinner gjennom, og vi spør; Er kjønnskvoteringen en fare for norske borgeres rettsikkerhet fordi så mange med lavere intelligenskvotient kommer til makt og vedtaksmyndighet, – at de har ikke mulighet til å forstå avanserte juridiske avveininger? – For dem blir det ‘galskap’ om det blir for mye dokumenter og for mye dypere juridiske betraktninger, siden de kun er istand til å vurdere de helt overfladiske sider, om det blir for vanskelig juss så klarer de ikke forstå – de tror det er galskap da … ? Men de ser altså beviser selv hvor de ikke finnes (hører de stemmer også, som forteller dem om beviser og hjemler for deres argumenter, vi andre normalt sansende ikke kan se eller høre ? )

  Giske-avisen.no mente vi har gjort det veldig enkelt for dem, så enkelt at selv et barn bare det kan å lese kan forstå det, og også blondiner med en statskasse tilgjengelig for å bedrive maktovergrep til fordel for sine medsøstre bør kunne forstå. Giske Marina sitt poeng har hele tiden vært at ingen i kommunen og ingen hos Statsforvalter har makt og myndighet til å stille spørsmål ved den «eksisterende selvstendig eiendom» (fra 1921). Saken er enkel, startet slik:

  https://giske-avisen.no/oyvind-drablos-saksbehandling-fra-helvete-i-ml-%c2%a7-26-politianmeldt/

  Vi mener at de strafferettslige sider er veldig enkel også, burde ikke være noen stor utfordring for hvem som helst som kan å lese. Selv for de som eventuelt bare er kvotert inn i stilling burde det være mulig å få med seg :

  Straffeloven «§ 171 rammer en offentlig tjenestemann som handler innenfor sitt ansvarsområde, men grovt i strid med tjenesteplikten – for eksempel ved å treffe et vedtak det åpenbart ikke er hjemmel til».
  https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708/KAPITTEL_12-2-4-21

  Selv ikke en dommer kan tre utenfor det lovhjemlede, da blir dommer også kriminell, sier denne, for dommer er også offentlig tjenestemann/kvinne.

  Her er nok av uhjemlede forbrytelser å ta av (mange flere enn disse som uhjemlede, de visste det på vedtakstidspunkt de ikke hadde hjemmel) :

  Giske-avisen.no har altså bedt norges fremste borgerretts kompetanse vurdere medvirkning forholdet. For oss er det ut som noe selv en tre-åring kan forstå. Vi må vel ha respekt for at Staten er «equal oppotunities» lignende bedrift, alle skal kunne søke jobb der.

  Vi må derfor forklare dette veldig enkelt for alle å forstå dette.

  Vi håper det nå er forklart så enkelt at alle kan forstå det. Hvis ikke får vi fortsette å forklare slik at alle «equal opportunities» ansatte også kan klare å forstå dette, at slikt kan de ikke gjøre……. og de mangler gode ledere som forteller dem at slikt kan de ikke gjøre….. dessverre mangler det lederskapet…. sannsynligvis for at lederskapet er ikke det mest kompetente, bare det rette kjønnet…

  Merk: Forvaltningen har INGEN RETT til å gjøre korrupte vedtak fordi de ikke liker noen som mener og sier dette. Forvaltningen skal holde seg til loven, ikke til hvem saksbehandler eller Arbeiderpartiets Kvinnenettverk liker og ikke liker.

  En av dem som vedtaket går utover, Jarle Johansen, mener at de kjønnskvoterte hater ham kanskje fordi han var stifter for Det Norske Mannsforbundet på midten av 90-tallet (han kan ikke komme på andre grunner til at de hater han så mye at de helst vil ha ham kjemisk lobotomert, farlig land for borgerretts journalister og andre), og leder den kristne organisasjon fremdeles idag. Utøya-generasjonen hater konservativt kristen manns blod som vi vet, de er hjernevasket til det; Stoltenberg-Jugend. Det hatet gjør seg så forskjellig slags utslag.

  “Just because you’re paranoid doesn’t mean they aren’t after you.”
  ― Joseph Heller, Catch-22

  Der er vel nok beviser på at de er det. Hvor mange vedtak som i vedlegg er det i denne saken nå, i strid med bevisene, kun hjemlet i de private følelsene? Når dumskapen tar så overhånd at de saksbehandler «grenser» når saken gikk på å få tilbake 0/0, tilbakeretting til 0/0 (?)… de greier ikke å lese seg til hva klagen går ut på engang, de forstår ikke overskriften i store bokstaver «TILBAKERETTING TIL 0/0», de saksbehandler hva som helst annet…… (?). Forstår de ikke overskriften ? De velger seg noe annet å saksbehandle enn klagen (?), se her (det salige enfold):

  https://giske-avisen.no/wp-content/uploads/2022/05/Giske-kommune-2022146-vedtak-i-klagesak-avslag-pa-retting-etter-matrikkellova-Giske-marina-1.pdf

  Mot dumskapen kjemper selv gudene forgjeves, sies det. Sant det. Stakkars de som blir offer for kjønnskvoteringen. Hvordan skal dette gå med nasjonen og verden, – dumskapens tyranni ?

  Statsforvalter Else-May Norderhus (AP) medskyldig i korrupsjon og tildekking av kriminelle handlinger?
  https://giske-avisen.no/statsforvalter-else-may-norderhus-ap-medskyldig-i-korrupsjon-og-tildekking-av-kriminelle-handlinger/

  ————–

  Mvh.
  Giske.avisen.no
  Redaksjonen

Legg igjen en kommentar