Politikk

Valg 2023: Valg mellom pest og kolera som alltid ?

Stalin sa at det er ikke de som stemmer som bestemmer, men de som teller stemmene. Er nok mye sannhet i det.

Partiene bestemmer hvem du får stemme på av norske borgere, ikke du. Så de som kontrollerer hvem som er god nok til å tilhøre et parti og ikke, er de som bestemmer hvem som er valgbar. Kan Harry Valderhaug fortsette som Ordfører etter all urett han har tillatt på sin vakt?

Som kristne har vi mer ansvar enn sekulære og satanister til å promotere sannhet, ærlighet og gode kristne personlige karakteristikker for personer både i og utenfor politikken. Sekulære og satanister er ikke bundet av disse verdigrunnlag, de tror heller ikke at de i evighetsperspektiv blir straffet for den urett de bedriver, dem om det. Blir deres problem når det skjer.

«På dette kan Guds barn og Djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud» 1 John 3:10, Mat 5:6, 25:46, Heb. 1:9, 2 Tim. 4:7-8

Her henges alle de nye «kjeltringer» i demokratiets klær ut og advares mot, er de gamle kjeltringer redd for konkurranse?
https://www.aftenposten.no/norge/i/EQnqjo/de-er-doemt-for-vold-mishandling-og-overgrep-naa-vil-de-ha-makt-og-tillit-fra-velgerne

Aftenposten avslører: Minst 492 straffedømte stiller til valg
Bedrageri, svindel og underslag. Her er noen av dem som vil ha din stemme i kommunevalget.
https://www.aftenposten.no/norge/i/Kn7o2M/aftenposten-avsloerer-minst-492-straffedoemte-stiller-til-valg

Valg 2023. Dette stemmer med manges erfaring. At de fleste som stiller til valg idag og er politikere idag i den bibelske Endetiden, at de er reprobate som Bibelen kaller dem, de vil bli valgt for å være ombudspersoner for seg selv, ikke for deg og meg. Se Huitfeldt, Borten, Trettenbergstuen, Moxnes og de hundrevis flere perverse og kriminelle profesjonelle løgnere i politikken. De er tiltrukket til bransjen som fluer til fluepapir.

Vedum har nå fått ministerpensjon og ler hele veien til banken av alle som trodde på ham. 🤣 Folk elsker løgnere og bedragere og stemmer dem inn, kommunalt også. Og de aller fleste vil vi kunne avsløres ved at de er de bibelske reprobate ved at de alltid tar side med løgnere og løgnene, ikke med sannheten og rettferden.

Ordfører Valderhaug med GENIAL plan for kommuneøkonomien og GRATIS utvidelse av kommunens eiendomsportefølje
https://giske-avisen.no/giske-kommune-tar-fra-de-som-eier-og-gir-til-de-som-ikke-eier/

Kommunen fikk tilbud om å kjøpe veien og kaia av Kystverket og takka nei. Giske Marina kjøpte både vei og kai. Alle disse partier er enig om at det er mye billigere for kommunen å la andre betale for det, og så hevde at de eier det. Altså uhederlige kjeltringer… lyve og bedra er hva de vil ha makt til å utrette… ?

Kjem med valkampløfte: Lovar ekstramillionar til eldreomsorg
https://oyblikk.no/val-2023/kjem-med-valkamplofte-lovar-ekstramillionar-til-eldreomsorg/

Spesielt parti som kaller seg kristen, bør holde seg til sannheten og ikke løgnene, og svare ærlig og saklig på spørsmål de får fra ofrene for sine kriminelle legninger.

Ordfører synest veldig komfortabel med urettens utbredelse av kommunens ansatte

Hvis det viktigste for kommunens ansatte å bedrive ran ved høylys dag av andres eiendom, da stem KrF, og forsåvidt alle de andre som sitter idag, fordi de har vel alle ingen tatt til orde for å ikke la kommunen bedrive urett mot personer de kommune ansatte ikke liker, de regner vel dette som arbeidsmiljøtiltak at de skal få lov å gjøre den urett og djevelskap av alt hva deres sjeler behager, på skattebetalernes regning. Ordføreren er ALL IN for et godt arbeidsmiljø forstås, hvor alle skal få gi utløp for sine perversjoner.

Den nye kommunedirektør Karl Andre Birkhol synest ikke å ville bidra til å rette opp tidligere uretter, av samme åndelige fordervede konstitusjon som hans tidligere kolleger altså.

Giske Kommune påstår nå de eier vei til Giskekaia (?)
https://giske-avisen.no/giske-kommune-pastar-na-de-eier-vei-til-giskekaia/

Kommunen fikk jo tilbud å kjøpe det hele, men det avslo kommunens ansatte og tillitsmenn- og kvinner. Selvfølgelig mye bedre for kommunen å la andre betale, og deretter påstå de eier det likevel (?). Genialt opplegg, egentlig, for å spare penger for kommunen. Men er det ikke kriminelt?

Det er lett å avsløre hvem som er Guds Barn og hvem er Djevelens Barn, de som lyver og elsker løgnene, tilhører Djevelen, sier Bibelen. Det mener jeg er riktig, utifra Joh. 8:44, Jesus sine ord. Disse bedriver ALLTID urett, fordi de ikke vet forskjellen på mitt og ditt, rett og galt, sant og usant. Gud har formørket deres sinn, fordi de ikke elsket sannheten og rettvisheten nok, er Bibelens beskrivelse av deres oppførsel.

Kommunens ansatte har jo ubegrenset tilgang til penger å forfølge og trakassere mennesker de ikke liker. Dem om det. Vi kan jo alle lese utav vedtakene hvem som er ansvarlig. «Hevnen er min«, sier Gud. De høster nok som de sår disse også.. slik som andre som trakasserer, forfølger og korsfester uskyldige;

Kommunens strategi er nå å ikke besvare henvendelser fra sine ofre eller fra deres advokat (?).

Spread the love
Redaksjonen
Redaksjonen for Giske-Avisen. Felles email til alle avisens journalister kan sendes her
https://giske-avisen.no

Legg igjen en kommentar