Lov og rett

VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie

Giske-Avisen.no har sendt ut varsel at vi akter å skrive om Klubben saken fordi den ligner på en sak i Giske Kommune, og Ulvik kommune med andre vi skal skrive om er gitt tilsvarsrett fordi vi har hevdet at kommunen og domstolen har gitt jødiske tidligere visesentralbanksjef Jarle Bergo fordeler ved at kommunen tar Klubbens vei til Bergos hyttefelt fordi han er jøde og tilhører norges «Dypstat» og maktelite.

Vi har fått tilsvar fra Ulvik Kommune v/Rådmannen Hopperstad. Og vi må finne ut om vår arbeidshypotese som presse er feil/gal; Har jødiske Jarle Bergo i Stay Behind fått uhjemlet fordelaktig behandling i kommune og domstol som andre ikke kan påregne å få (loven lik for alle) ?

«Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. () 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud». 1 John. 3:7,10.

Ulvik kommune i Klubben-saken har svart, ved Rådmann Hopperstad (les hele på linken):

«For Ulvik herad sin del er det ikkje anna å sei enn at heradet sin eigedomsrett til Bergavegen er stadfesta i rettskraftig dom, og at den rettslege prosessen med eigarskap til veg har blitt gjennomført 100 % i tråd med lov og menneskerettar. Påstandane som serverast i dykkar skriv har ikkje rot i verkelegheita. «

Bilder og tekst (C) Copyright Jarle Johansen, 2023. Skal ikke spres ulovlig uten tillatelse. Les den her;

https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Folkedomstolen er herved satt, i full transparens, åpenhet og ærlighet, fordi vi er en kristen nettavis som er forpliktet på Moseloven «Du skal ikke lyve», og heller ikke gjøre urett.

Vi vil gjerne høre Egil Klubben og hans rettsmedhjelper Klaus Knag sin reaksjon på hva Rådmannen sier, før vi selv dømmer i saken.

Ikke lange utredninger. KUN svar på om hva og hvorfor hva Rådmannen sier er rett/galt (avgrensning av sakens tvistepunkt).


«Ta opp ditt kors og følg meg» (Luk. 9:23)

«Det ville vært mitt livs absolutt topp av «mystiske» omstendigheter om jeg skulle bli korsfestet av de samme ondskapsfulle menneskene, og deres nyttige idioter, som korsfestet Jesus Kristus.» – Jarle Johansen

«Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg og dømmer deg, skal du fordømme. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.» – Isaiah 54:17

My Way ♥ Robbie Williams

Redaksjonen
Redaksjonen for Giske-Avisen. Felles email til alle avisens journalister kan sendes her
https://giske-avisen.no

Legg igjen en kommentar