Lov og rett

VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie

Giske-Avisen.no har sendt ut varsel at vi akter å skrive om Klubben saken fordi den ligner på en sak i Giske Kommune, og Ulvik kommune med andre vi skal skrive om er gitt tilsvarsrett fordi vi har hevdet at Ulvik kommune og domstolen ved jødiske tingrettsdommer Rye har gitt jødiske tidligere visesentralbanksjef Jarle Bergo fordeler ved at kommunen tar Klubbens vei til Bergos hyttefelt fordi han er jøde og tilhører norges «Dypstat» og maktelite.

Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom
https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

Egil Klubben sin sak er anket av en dyktig advokat; Barbro Paulsen, og så har vi :

Kommuneadvokat Ingvar H. Seth: En jødisk Kaifas korsfester en Kristen på Sunnmøre?
https://www.riksavisen.no/hoyesterettsadvokat-ingvar-h-seth-en-jodisk-kaifas-korsfester-en-kristen-pa-sunnmore/

Også i den saken går det i at kommunen ikke respekterer rettsvernet i grunnboken. Hva skal de gjøre meg for at jeg avslører dem da? Korsfeste meg ? Henge meg ?

Her er Jarle Johansen sitt opus magnum i eksagt lik sak i Giske Kommune, i PDF. Bilder og tekst (C) Copyright Jarle Johansen, 2023. Skal ikke spres ulovlig uten tillatelse. Les den her :

jødisk hevn

Kan lastes ned her : https://giske-avisen.no/wp-content/uploads/2023/05/jodisk-hevn.pdf

Det var kommuneadvokat Seth som startet Giske Marina saken ved at han lyver til kommunens ansatte at Giske Marina skal trenge «grunneiers» tillatelse til å matrikulere.

Hva den notorisk uhederlige løgner Ingvar H. Seth IKKE sa der, er at 127/23 IKKE er noen grunneier til vårt areal. Areal var avgitt i 1921, og har aldri blitt kjøpt tilbake av 127/23. Hvorfor gjaldt ikke samme i 2017 «rettelse» sak 17/1763 av matrikkelen at de måtte spørre grunneier iflg Grunnboken; Kystverket ?

Les hva Jesus sier i John. 8:44 og fortell meg om Bibelen er presis eller ikke

Likeledes informer ikke kommuneadvokaten om HVORDAN 127/23 ble «matrikulert eier» av areal til Giske Marina, ved ren svindel, idet de ikke har noe dokumentasjon på at eiendomsrett har gått over fra Kystverket til Haldor Giske i 2017.

Med utfyllende om mange lignende saker landet rundt, dette tegner å være fast praksis flere steder i landet at sier en imot jødiske Kafkaer som Ingvar Harald Seth så får en problem med forvaltning og domstol. Vi har avdekket 10 saker hvor norske mennesker blir overkjørt av forvaltning og domstol til fordel for jøder;
https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Årsaken ligger her, at vi er fremdeles under okkupasjon. Vi gikk i 1945 fra NAZI okkupasjon direkte til askeNAZI okkupasjon;
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Vi har fått tilsvar fra Ulvik Kommune v/Rådmannen Hopperstad. Og vi må finne ut om vår arbeidshypotese som presse er feil/gal; Har jødiske Jarle Bergo i Stay Behind fått uhjemlet fordelaktig behandling i kommune og domstol som andre ikke kan påregne å få (loven lik for alle) ?

«Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. () 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud». 1 John. 3:7,10.

Ulvik kommune i Klubben-saken har svart, ved Rådmann Hopperstad (les hele på linken):

«For Ulvik herad sin del er det ikkje anna å sei enn at heradet sin eigedomsrett til Bergavegen er stadfesta i rettskraftig dom, og at den rettslege prosessen med eigarskap til veg har blitt gjennomført 100 % i tråd med lov og menneskerettar. Påstandane som serverast i dykkar skriv har ikkje rot i verkelegheita. «

Ja. Ved at den korrupte dommer mente det «måtte finnes en avtale som kommunen brukte», men avtalen var aldri fremlagt som bevis. Den var rent hypotetisk og imaginær, faktisk psykotisk. Det dømte Tingretten kommunen til eierskap på; en imaginær avtale som aldri er funnet.

https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Folkedomstolen er herved satt, i full transparens, åpenhet og ærlighet, fordi vi er en kristen nettavis som er forpliktet på Moseloven «Du skal ikke lyve», og heller ikke gjøre urett.

Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ?
https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/


«Ta opp ditt kors og følg meg» (Luk. 9:23)

«Det ville vært mitt livs absolutt topp av «mystiske» omstendigheter om jeg skulle bli korsfestet av de samme ondskapsfulle menneskene, og deres nyttige idioter, som korsfestet Jesus Kristus.» – Jarle Johansen

«Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg og dømmer deg, skal du fordømme. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.» – Isaiah 54:17

My Way ♥ Robbie Williams

Spread the love
Redaksjonen
Redaksjonen for Giske-Avisen. Felles email til alle avisens journalister kan sendes her
https://giske-avisen.no

En Kommentar til “VARSLING : Jarle Johansens magnum opus; Rettferdens død i norsk rettspleie

Legg igjen en kommentar