Forfatter er sjømann. ”Recte faciendo neminem timeas”