Politikk

Kristen barnehage for kristne gutter; Selvforsvar mot mobbere øverst på programmet. Satanisme har blitt norges primærreligion

Barnehagen vil kun være åpen for gutter, fordi forskning har vist at jenter setter gutter tilbake i intellektuell, fysisk og åndelig utvikling. De drar automatisk det intellektuelle gjennomsnittet ned, slik at de må fuske til sine master-oppgaver.

Finansene må ordnes, men interessentene mener barnehagen Daggry kan brukes, og tilbud blir lagt inn for overtagelse av den så snart den mulig blir konkurs. «AUF: – Hvor kommer de sinte, unge mennene fra?«, spør ennå en idiot fra AUF, Gaute Børstad Skjervø. Hvis de ikke skjønner det, hvorfor gis de spalteplass?

«En gutt i slutten av tenårene ble forrige fredag bisatt på Røros etter at han valgte å avslutte sitt liv etter mobbing. Halvor Riset Granrud forteller at 4 ungdommer som har vært elev ved Nord-Østerdal Videregående Skole har tatt sitt liv siden 2018.» – I de kvinnedominerte barnehager oppdras gutter å bli snowflakes og homoer. «Det må mer mobbing til slik at de lærer å tåle en trykk, og ta igjen. De som blir mobbet, som jeg ble, må lære å slå først mobberne, og spørre etterpå«, mener Jarle Johansen.

Mister statsstøtte for å være kristen, og sitere Bibelen. Kristendommen forbys, ikke tvil om det .. alle skal knele for satanistenes skjevheter ….. ellers……  Dette fordi den norske Staten forbyr kristendommen nå, den forbyr å lære fra seg og følge Bibelen, skriver iNyheter;
https://inyheter.no/28/02/2024/laerer-at-mannen-skal-regjere-sin-kone/

Vi skal kjøre på uten statsstøtte. Vi skal kle disse gemene satanister nakne, i all sin usselhet som Bibelen sier «tar de avstand fra det gode, og tiltrer det onde».

Er jødinnen Gro Harlem Brundtlands plan å skape sveklinger i barnehagene, og deretter sende dem i krigen å bli slaktet, en bevisst plan å få myrdet flest mulig ungdommer som en satanisk rituell blodofring til Baal og Molok, som abortene til henne og Karin Stoltenberg er ? Jarle Johansen er av den oppfatning at det er tilfellet.

Johansen mener at i Giske, der sitter de verste mobberne i kommuneadministrasjonen og politikken. Når det sitter kjønnskvoterte i kommune og stat og mener de har så mye makt at de kan vedta hvem som eier en eiendom, at det er deres kompis og ikke den som har tinglyst eiendomsrett siden 1921, og at de har rett til å stikke sprøyter i hvem de vil,  da er han den rette til å ta dem ned på jorden, da trenger unge gutter å bli forbannet;

Nei damer, – dere er ikke guds gave til menneskeheten som Gro Harlem Bruntland indoktrinerte dere, sier han. «I mange tilfeller er dere faktisk stokk dum, og faktisk medskyldig i kriminelle handlinger.»

Derfor må kristnes barn forberedes på forfølgelsene som Bibelen profeter, fra slike høye på seg selv o0g sin egen broiler maktopplæring. Han har selv potensiale til å bli den største terrorist verden har sett, med makt til å gjøre sin vilje, lærer de på Utøya i sektens hovedkvarter, at de er fremtidens makthavere. Disse oppfører seg som om de «eier» makten, og definisjonene.

Det må tas grep, selvforsvar nå forberedes, disse menneskene ala Gaute Børstad Skjervø så høy på seg selv blir livsfarlige. Jarle Johansen spør Giske-avisen ellers  om vi har lagt merke til at det er bare feite, stygge damer som kommer til makt. Er det ikke på tide noen pene med litt intelligens kommer til makt også, de som er glad i sine sønner og ikke ofrer dem til Baal og Molok som jødiske Harlem lurer dem til å gjøre ?

De som elsker sine sønner de sender dem i den nye barnehage vi skal starte, sier Johansen. og de som ikke gjør det men elsker politisk agenda mer enn sine barn kan sende dem i den offentlige med fare for kjønnskongruens eller lokket til å bli skjeiv, eller de blir lokket med i klimareligion sekten til Gro Harlem (15 år siden han skrev om løgnene og klimabedraget). Hver gang jødinnen Harlem gjør noe, så lyver og bedrar hun: https://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

Alle er som bygget på samme lest som sitt idol Gro Harlem Brundtland, ikke bare feite stygge, men løgnaktige og sataniske også. Grunnen er at feite mennesker er enklere i sin egoisme å korrumpere, de gjør hva som helst bare de får større kakestykker til seg selv. Umettelig apetitt kommer fra en følelse av å aldri få nok av verdens herligheter (mat). De er som mennesketype grådige og egoistiske.

Alle disse damene som kanselleres bedriver ofte psykiske overgrep og barnemishandling av guttene, til fordel for jentene sine medsøstre.

Jarle Johansens siste bok som kommer snart

Men litt mobbing i skolegården er bare sunt, mener Jarle Johansen fra Giske. Det er han det beste eksempel på mener han. Guttene må læres å tåle, og ikke bli krenket som snowflakes av bagateller, slik som de pinglete Ingebrigtsen brødrene, som oppfører seg som halv-homser. Kristne gutter må lære slå først og spørre etterpå, i selvforsvar. I Norge er det forbudt å oppfordre til vold, ikke å oppfordre til behovet for selvforsvar mot den røde gudløse sosialistiske horde, i hele partispekteret; Ettpartistaten.

Jarle Johansen sier han provoserer med språket med vilje, fordi han vil bevise at det har blitt forbudt å være kristen og snakke kristent i Norge. Johansen sier i en annen artikkel at politimester Ingar Olav Bøen var aldri hans venn, siden han ødela hans datter i 1996 som hevn for en artikkel Johansen skrev i Sunnmørsposten om «Politiet skyter spurv med kanoner», og at han forventer at satanist maktens mest nyttige idiot vil ta affære mot kristen manns tale, som ledd i demokratibyggingen. De vil ha diktatoriet, som jødene Lenin, Stalin, Trotsky og Hitler, sosialistisk pøbel og massemordere alle av dem.

Jesus kommer uansett til å knuse dem når han kommer igjen, med eller uten min sin hjelp, sier Johansen;

Johnny Cash-The_Man_Comes Around

Det var mye bedre de ble husmødre og føder barn som Gud har skapt dem til som hovedoppgave, når de ikke har noen særlig av intellektuelle egenskaper. Giske-avisen minner om at det er straffbart i Norge å oppfordre til vold. Å oppfordre til selvforsvar er ikke straffbart, har blitt helt nødvendig, og ok.

Når de jødiske okkupasjonsmakthaverne i Staten Norge skal definere og regjere over kristendommen, så snur de den på hodet…. Ren hedonistiske satanisme er det eneste som er lovlig i Norge (les bøkene til jødiske LaVey og Alistair Crowley om betydningen av sex’ens frihet i Satanismen) det foregår homsesex bak alterene idag i den norske kirke, det er sataniske ritualer for å feire at de lyktes å overta Jesus Kristus sin kirke;

Den norske Staten forbyr kristendommen, den forbyr å følge Bibelen;
https://inyheter.no/28/02/2024/laerer-at-mannen-skal-regjere-sin-kone/

Vi ser disse pinglene i politiet som skyter vilt rundt seg med 19 skudd avliver de en mann, da er de ganske ekstremt redd, av frykt for sin egen skygge. Dette er mødrefrykter de er inngitt, programmert med, det er sikkert Utøya-ungdom. De er redd for alt nå. De skyter først, og spør etterpå. Dette er for det meste Utøya-ungdom, som har lært vold der, at de som maktmennesker er i sin fulle rett til å utrydde alle som de føler seg truet av. Kristne gutter må vite dette, og lære å beskytte seg. Truet føler denne Utøya-ungdom av alle som sier «bøh» til dem. Kun de skal ha makten, lærer de på Utøya. Alle andre har de rett til å nøytralisere ved hjelp av «ekstremismerapporter» utarbeidet av dem selv. Mer sekterisk enn det er det vanskelig å bli.

Hvis foreldrene er dum nok og ikke korrigere bildet de dumme barnehagetanter planter, så vil deres barn bli ødelagt, og bli kjønnskongruente. Garantert.

Jarle Johansen sier han vil vise at litt mobbing er bare sunt. Fordi de som har vært mobbet har lært å ta igjen, de sier hva de vil, og de viser ingen skrupler mot de djevelske menneskene som angriper dem. De som har vært mobbet og reist seg, de vet at det finnes bare en metode; at de tar mobberne ned og ut, på en eller annen måte.

Nå vil Jarle Johansen at det skal skal opprettes kristne barnehager kun for gutter i Norge. Gutter skal ikke oppdras av kvinner. Kvinner og jenter skal få lov å lage mat og servere guttene. Det er den eneste rolle de får eller er kompetent til i dette. Hvor der er jenter sammen med gutter, vil alle barnehagetanter mishandle og psykisk overgripe små gutter til fordel for jentene fra Harlem’s maksine; #jentesolidariteten, #kvinnesolidariteten

Jarle Johansens bok av 1995

For å gå i vår barnehage forplikter foreldrene seg å oppdra barna og tillate barnehagen å oppdra dem i den kristne lære og respektere fullt ut Grunnlovens § 2 fra 1814.

Der finnes et virus som de aller fleste kvinner risikerer å få, og som det bør vaksineres for. Jeg er vaksinen 🙂 Jeg er nabogubben som passer på, som Harlem mente ‘nabokjerringene’ skulle passe på alt og være sheriffer i samfunnet. Jeg tar over. Det gikk ikke så bra med «nabokjerringene hennes Gro» i ledelsen.

Noen velger Gro Harlem Brundtland og kvinnesaken og ødelegge sine barn derav som blir ofret til Baal og Molok, med kvinnens seksuelle frigjøring, rett til å være like så horete som Harlem er, med tilhørende rett til å abortere sine barn inntil 18-årsalderen, gjøre dem kjønnskongruente og lokket til skjevheter i offentlige institusjoner, tvangsvaksinert – DNA modifisert, og ofret på makthavernes krigsskueplasser.

Andre velger seg Jarle Johansens løsning FAMILIEN foran alt, beskytter sine barn fra den sataniske jødinnes agenda, fremfor er lojal til sataniske HARLEM og hennes kvinnesolidariteter, vi pisser heller på jødinnen Gro Harlem Brundtland og alt hun og antikrist sekten hennes står for.

Menneskene er fri. Fritt valg. Familiesolidariteten # 1. Valget står mellom kvinnesolidariteten og familien. Kvinnesolidariteten er satanisk politisk av denne verden, familieinstitusjonen er av Gud og gudommelig.

For det skal skapes vikinger, og ikke kjønnsforvirrede pingler.

Det skal søkes kommunen om midler, på lik linje med satanismen i alle andre av landets bernehager får midler av d.s.

Det forventes at religionsfriheten respekteres av Staten, hvis ikke skal Staten rettsforfølges, satanistene som har kuppet statsmakten forfølges rettslig lukt inn i Helvete, for å avsløre dem.

Det er forbudt å oppfordre til vold i Norge, men ikke å oppfordre til at tiden er inne for selvforsvar. Guttene skal lære å slå først og spørre etterpå i selvforsvar.

Etter at sataniske Gro Harlem Brundtland lærte jentene troskap til sin kvinnesolidaritetsbevegelse, og ikke lenger til den kristne familieinstitusjonen. Ja, jeg elsker å dra deres hellige ku, deres «moder» ned i dritten, dra ned buksen hennes med makt (MIN makt, Ordets makt), så hun står der naken for alle i all sin løgnaktige usselhet 🙂

Gro Harlem Brundtlands jødiske lærerinne

Jeg kommer tilbake med mer i denne artikkel, når jeg har fått lest «ekstremismerapporten» til AUF, så jeg får se om det er mer ytterligående selvforsvarsteknikker vi må lære guttene mot den gudløse røde horde av sosialistiske bolsjevik satanister.

Kristendommen forbys i Norge

Kristendommen er iferd med å bli forbudt i Norge, iflg artikkel i iNyheter, i året for tusenårsfeiringen for dens innføring. Satanismens hedonisme er den eneste religion som er lovlig i offentlige skole i Norge idag, etter at vår nasjon er kuppet av jødiske makthavere. Når de jødiske okkupasjonsmakthaverne i Staten Norge skal definere og regjere over kristendommen, så snur de den på hodet…. Ren satanisme er det eneste som er lovlig i Norge sier @iNyheter_no
https://inyheter.no/28/02/2024/laerer-at-mannen-skal-regjere-sin-kone/

Johansen er en mester med ord, han sier «de eneste som er tillatt ved makten i Norge av de som styrer landet «makten bak makten», er korrupte feite damer som er lysten på større kakestykker, for seg selv. For meg og mine har disse gemene misfoster aldri gjort noe som helst godt, ren egoisme driver dem».

Hva de må gjøre for å få fortsatt sitte på makten, og profittere personlig på å ha makten. Det er ekstremister det. De må tjene Bernadotte-jødenes interesser, og ikke det norske folk;

«Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter.

Den 27. februar 1884 ble kongens veto nedstemt, og med det fradømt retten til å regjere i Norge.

Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.»

Kilde «Kongstanken» (Cappelen 2002), av Tor Bomann-Larsen

Les Bibelen (Genesis kap. 6) hvordan Nephilims, sønner av de Falne på Mount Hermon nord i Israel, parret seg med menneskedøtrene. Legg merke til at ALLE barn av Nephilims er perverse og antikristne i alle ting… norske Håkon , astarten Marta Lovise som Charles, Randy Andy hos Epstein…. der finnes ikke ett eneste eksempel på et kristent menneske hos denne Nephilim rasen;https://giske-avisen.no/dronning-sonja-har-rett-til-dronning-tittel-fra-giske-aetta-og-harald-harfagre-aetta/

Diana var sterkt imot at sønnene skulle omskjæres…. Diana var en kristen sjel, som tapte mot den jødiske overmakt…. Nephilims, «came into the daughters of men», Genesis ch. 6. Disse sønner av de falne engler på Mount Hermon (N 33° E 33° – fra Paris meridian) parrer seg med menneskedøtrene, fordi de så hvor pen de var.

Våre jødiske okkupasjonsmakthavere mener at kristendommen skal forbys i Norge, for Bibelen sier at mannen er kvinnens hode. Hun er hjertet. Hjertet er ofte mye viktigere enn hodet. Men kvinner som innbiller seg de har et hode, når de er dum som en brødfjøl, de skal vi frykte og lære guttene å beskytte seg mot, dere vet, denne endeløse rekke med feite kvinner som innbiller seg de er guds gave til menneskeheten, når de etter hvert har greidd å legge landet brakk, med alle sine idiotier: Gro Harlem Brundtland, Karin Stoltenberg, Trine Skei Grande, Bolla Olaug Bollestad (KrF er det minst kristelige partiet), Erna Solberg, Sylvi Listhaug, alle korrupt og tjener utenlandske krefter, alle av dem. Uten unntak.

Alle er 100% for den nye klimareligionen til satanistene i Human Etisk (gudløse) Forbund for jesus-hat og avkristning av det norske samfunnet.
«I søket etter en ny fiende for å forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville passe tegningen … Alle disse farene er forårsaket av menneskelig intervensjon, og det er bare gjennom endrede holdninger og atferd at de kan overvinnes. Den virkelige fienden er altså menneskeheten selv.»
– Club of Rome, «The First Global Revolution», konsulenter til FN.
https://www.riksavisen.no/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

Statskuppet :

DEEPSTATE Norway 1945-2023: From NAZI occupation to askeNAZI occupation https://riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

På Utøya, der dyrkes Satan; løgnene, uretten og den verdslige lidderligheten og hedonismen i buskene. Det er den eneste «friheten» de begjærer der i gården, de seksuelle perversitetenes ShangriLa. Det er deres eneste religion. Gud er aldri nevnt, Jesus ALDRI tilstede, – på Utøya..

PRIDE og den falske klimareligionen råder på Utøya. Sekt hovedkvarteret.

Det må bli slutt på å pushe perversiteter som en god livsstil, markedsføring av Anton LaVey’s satanisk hedonisme «indulge in their natural desires» –  «leve i kjødet» i kristen terminologi, DET er hva som promoteres i barnehager og skoler, ren satanisme, les boken hans… det absolutt motsatte av kristen pietisme og selvkontroll, det er satanismen, promotering av det animalske mennesket… ikke noe bedre enn hunder, når driftene er der må de hoppe på, ingen selvkontroll kan kreves…

Jesus ved sin Ånd kommer snart igjen, da er de ferdig. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å bringe fred på jorden; jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» – Matteus 10:34. Sverdet er Guds ord, sier Paulus (åndskamp). Det skal bli deres bane, løgnene og uretten de avsløres ved.


Jødiske Edvard Habro Bull. Utøya sitt mandat, øyen hvor det aldri har vært en bønn til Gud, Jesus har aldri vært tilstede.  Norges største sekt; satanismesekt.

De kristne tar barna sine utav barnehagen og utav kvinnelig oppdragelse, så er problemet med kjønnsforvirring løst , lære seg selvforsvar.Mobbing er kjempesunt. Det skaper menn, og ikke transer og ynkelig feminin kjønnsforvirring. Gutter må ALDRI bli oppdradd av kvinner, skaper luciferiske snowflakes. Lær guttene som blir mobbet å slå tilbake, slå hardest, så er problemet løst .

Norske politikere; Tilbe og tjene Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), eller vær ute av norsk politikk. Hvordan vil det gå med Erna Solberg som fordømmer Gud ? https://www.riksavisen.no/hvordan-vil-det-ga-med-erna-solberg-som-fordommer-gud/

Jarle Johansen fra Giske slår nå et slag for at kristne unge gutter og menn må lære å beskytte seg. Dette må starte med selvforsvarskurs i barnehagen. Gudløse sinte unge menn fra HEF (Human ‘Etisk’ Forbund) og AUF sitter i «Ekstremismekommisjonen» og som bolsjevikene i Russland, vil disse etter hvert klare å ta livet av ikke 66 million i Norge som de gjorde der, men 1/10 av den norske mannlige populasjonen i Norge vil de nok kunne få nøytralisert. For 15 år4 siden skrev jeg om hvordan den løgnaktige sataniske Gro Harlem Brundtland innførte dagens «klimareligion» med løgn og bedrag;

I vår nye kristne barnbehage skal det læres at alt jødinnen Gro Harlem Brundtløand sa og gjorde var bygget på løgn og bedrag. Jesus advarte oss om de samme som forgulgte ham, skal forfølge oss kristne John 15:20, og at disse menneskene som forfulgte ham er professionelt løgnere og mordere, John. 8:44.

«Kommisjonen ble satt ned av Støre-regjeringen etter valgseieren i 2021, og kom etter initiativ fra nettopp AUF på tiårs dagen etter 22. juli. AUF etterlyste en skikkelig ideologisk og politisk gransking av de politiske holdningene som banet vei for Anders Behring Breivik fram til terrorangrepet, der til sammen 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet.»

Gaute Børstad Skjervø er bekymret for sinte, unge menn som står i fare for å bli terrorister. Fredag kommer Ekstremismekommisjonen med sine forslag til hvordan vi bør løse det problemet.
https://www.dagsavisen.no/nyheter/2024/02/29/auf-hvor-kommer-de-sinte-unge-mennene-fra/

Jarle Johansens siste bok, om den røde bermes myrderier

Jeg er bekymret for at Gaute Børstad Skjervø blir den største terroristen av alle de unge menn som vokser opp. Med makt til å utføre sin terrorisme. Jeg er bekymret for forvrengte maktpøbler som ham, som innbiller seg at de er verdens utvalgte, med potensiale til å bli ekstrem-ekstremist og makt-terrorist fordi han har makt til å gjøre ondt. Den farligste sekt som noensinne har funnes, som har myrdet millioner. Denne artikkel er min forskning, som bli videreutviklet etter hvert, og skal etter hvert bli en bok som blir forvart i Nasjonalbiblioteket, for å avsløre disse kreftene ved makten som har som mål å utrydde sine politiske fiender, sier Jarle Johansen.

Honoring the Holocaust Remembrance Day with the release of a new HOLOCAUST book. We must never forget the industrial Holocaust of the RUS-People (Scandinavian aka Israelites, 66 million according to Alexander Solshenitzyn), not the scale of it, nor the shocking depths of its cruelty. They are at it again. War on the farmers to create famines and hunger, wars, vaxxines, climate-hoax, etc.
https://www.norvision.no/product/israelites-the-lost-tribes-revealed/

I Norge er det kun satanisme religionen til gudløse Human ‘Etisk’ Forbud som er lovlig. Den norske kirke med biskoper og presteskap har hengt seg på satanisme religionen. De perverse i PRIDE og FRI skal garantert være anathema i barnehagen. Vi skal søke politiet om besøksforbud fra de perverse for evig, og nærmer de seg 50 meter gjerdet så skal de arresteres og straffes. Hører ingen sted hjemme at det ikke lenger er mulig å leve kristent og satanisk hedonisme fritt i en nasjon som har vært 1000 år kristen, inntil satanistene til jødinnen Gro Harlem Brundtland gjorde statskupp. «Nabokjerringene» til Gro som skal passe på alle går i takt, det gikk ikke så bra, fordi «nabokjerringene» vanligvis er stokk dum, og lyver vanligvis så de tror det selv, for et kakestykke ekstra til seg selv.

«De sinte, hvite mennene legger merke til ting som det er høyreekstremt å legge merke til – som korrupsjon, uærlighet, løgner og nepotisme. Hvordan kan staten hindre at de legger merke til disse tingene?», spør folk på Twitter.

Jarle Johansen har fulgt Gro Harlem Brundtland i 30 år, og beskrevet alt hun har gjort. Og alle avleggerne, de feite dummeste damene som kommer til makt etter henne, de er som skåret utav samme lest.

Vi antar at de Utøya overlevende i AUF sin ‘ekstremismekommisjon’ vil tiltrå løsningen å skyte eller internere i GULAGs alle «ekstremister» som er uenig i deres politikk, altså jødisk bolsjevisme. De har vel knapt sett sin egen sekts potensiale til terror, vold og politisk ondskap. I sovjet den andre lov de jødiske bolsjeviker innføre var «dødsstraff for antisemittisme», med den loven gjord ede det «legalt» å myrde 66 million mennesker; RUS-mennesker. RUS, betyr «Skandinaver», vårt folk, vi stiftet RUSsland.

«Alle som ikke er med dem er mot dem. Typisk sekterisk mentalitet.»

Jeg har lært denne pøbel å kjenne gjennom 15-20 år i kommentar feltene, anonyme gudløse satanisk feige faener, som er supertøff i kjeften anonymt;

Disse undermenneskene av den røde horde har forfulgt meg med slike kommentarer 15-20 år under mine artikler;

Jeg har blitt så vant til det, at jeg overser dem som lopper på hunden. De er garantert å være der. Var nesten nødt til å være Havforskningens lakselusprofessorens venn, med elsk for å kaste varm kaffe på skikkelige folk, og utstede diagnoser. Sjefsmobberen fra Arbeiderpartiet og den Human Etiske satanisme religionen til Gro Harlem Brundtland, den eneste lovlige religion i Norge idag;

Jeg har datamaskinen full med slike skjermprint fra Havforskningens ubehøvlede satanist Øivind Bergh. Han får lov å bruke arbeidstiden til det også, da må han nesten være jøde. Disse makthavernes gatas pøbler, kan tillate seg hva som helst, de er jo maktens verktøy for å ødelegge demokratiet og meningsutvekslingen. Kun deres stemmer skal høres.

Det var aldri sant at kvinner var så mye smartere enn gutter. Det var en løgn. De aller fleste kvinner som kommer til makt er regelrett dum, overvektighet synest å være et must. De har kjørt landet snart i grøfta. Alt skulle bli så mye bedre bare kvinnene kom til makten, var slagordet. «Kyss meg i ræva, hvor de er god til å lyve«, parerer Jarle Johansen det.

Johansen forteller han var mobbet hele barneskolen og ungdomsskolen. Forteller: «Fordi idiotene i kommunestyrelsen gav meg vaksiner til jeg fikk stivkrampe, deretter gav meg tetracyklin medisiner mot stivkrampe til de hadde ødelagt tennene mine og tarmen min. Av alle medisinene fikk jeg forstoppelse, fant jeg ut siden. Jeg gikk i alle år med forstoppelsen, så kun rennende kom forbi. Først når jeg var seksten år, jeg skulle bli med min far som var bestmann / styrmann på Grønland som stuert på rekebåten ‘Lars Nyvoll’, jeg var hos skipshandler Eidsvik og der fikk jeg akutt totaltetting, enorme magesmerter, og havnet på sykehuset som fikk bukt med plagen etter hvert, for alltid, det tok en uke. Båten måtte dra uten meg, ingen Grønland for meg. Min far hadde tro på meg, det helbredet meg, psyken påvirker det fysiske og vice versa lærte jeg av det. Jeg var heldig som hadde gode venner. Vi vart ikke guds beste barn, men vi var oss. Vi tok ikke noe dritt fra satanister og idioter i storsamfunnet ihvertfall. Vi lærte å forsvare seg selv, ofte mot storsamfunnets ondskapsfulle og løgnaktige tjenere

Selv er  ikke Johansen noen slåsskjempe sier han, men lærte seg andre teknikker, vokale. Ikke så mange orket å utfordre det, « jeg lærte meg hvordan psyke dem ut, psykisk utlade dem, ganske raskt. De som ikke har det i armene og bena, får bruke hodet … 🙂 «….

Etter at satanisten og gudløse Gro Harlem Bruntland oppretten barnehager for å ødelegge gutter og bygge opp dumme jenter, som får jobber i kraft av sine kjønn og ikke for sine intellektuelle kapasiteter hele tiden siden. De er vanligvis dum som et brød, og korrupt så det holder i tjeneste for krefter utenfor Norge, altså landsforrædere, som bør gis landsforræder behandling som vi har kultur og tradisjon for i Norge.

Hvordan vil det gå med Erna Solberg som fordømmer Gud ?
https://www.riksavisen.no/hvordan-vil-det-ga-med-erna-solberg-som-fordommer-gud/

Det blir spennnende å følge med på, hvordan det går med satanistiske Erna Solberg, som er en slik stor kapasitet på kake, korrupsjon, løgn og bedrag.

. En av dem med større kjælighet til sine sønner enn til Gro Harlem Brundtland politikk og kvinnesolidaritet i å ødelegge guttene sine ? Å sende showflakesene til å krige i Ukraina eller andre steder er rent mord, egentlig som abort, satanisk blodfofring til Baal og Molok.

Og hvem har lyst å krige for Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtlands nye verdensorden ?  Jens og Gro må gjerne sende sine barn og barnebarn å krige for sin sak, jeg mener kristne skal holde seg utenfor den jødiske verdensorden, sier Johansen.

Lær av Kurt’n Oddekalv

Arbeiderpartiets og HEF’s Øyvind Bergh som arbeider ved Havforskningsinstituttet, og får bruke arbeidstiden til å mobbe alle med annen mening enn seg selv, og diagnostisere dem – han er visst ekspert på psykiatri.

2 minutter TK – Øivind Bergh – Netthetser møter offer

Sekten Arbeiderpartiet og HEF lærer sine medlemmer at de kan gjøre hva de vil, de er Herskerne, de er Statens Utvalgte, de kan brenne med varm kaffe, de kan mobbe, trakassere, hva som helst…

Dette er slike ubehøvlede mennesker som de som har kuppet makten i Norge elsker, fordi de beskytter dem mot demokratiet, at vi skal få masen med på å stemme bort satanistene fra styre og stell. Se det rufsete kledde undermennesket. Burde ikke barnehagetantene hans lært ham litt om personlig hygiene, og kle seg litt pent er ok for mennesker som arbeider i Staten ?

«Øyvind Bergh er medlem i Arbeiderpartiet og Humanetisk Forbund. Han er også Norges verste og mest kjente nettroll, som i en årrekke har sjikanert og plaget folk på nett. Her ser vi ham danse disco med Oddekalv.»

Nettrollet Øyvind Bergh danser disco

Disse satans menneskene har som bolsjevik-Jødene i Sovjet som også brukte trussel om asylet, og innleggelse, som trussel for å marsje i takt med makten (CHEKA, opprettet av jødiske Gudmund HARLEM sin jødiske venn Trotsky / Bronstein).

HARLEM Et erkejødisk navn

Hadde Kurt Oddekalv som er en ruvende skikkelse gitt denne ufyselige lille satan fra Arbeiderpartiet og Human Etisk Forbud en trykk 16 så han trillet fra Torgalmeningen og ut i sjøen over fisketorget, hadde jeg bare latt som jeg ikke så han når han druknet.. beste måte ta mobbere..

Huff for en laban, slik ser Satans agentur ut folkens… HEF og alle partier i Norge er full av dem. De som ikke er som dem, kommer aldri til makt i Norge. De som ikke er som dem, blir aldri nominert til noe som helst. De som ikke er som dem får aldri den jødiske kongens fortjenestemedalje.

DET må norske kristne gutter ta til etteretning, og lære å beskytte seg mot. Jeg bestemmer ikke over dere, men mitt beste råd av min erfaring at den beste beskyttelse er å holde seg nær til Jesus Kristus, han lever i aller beste velgående i ånd, for dem som lærer seg hvordan oppsøke ham. Det er hva nattverden opprinnelig var til, før satanistene ødela effekten av den.

Husk også at når deres tid er ute, Satan for en kort tid nå har fått frislipp etter Åp. / Rev. 20:7. Bare et tidsspørsmål før disse perverse og ondskapsfulle  menneskenes hersketid er over, for godt.
https://www.riksavisen.no/when-the-house-of-cards-of-the-nephilims-come-tumbling-down/

Når deres tid er over, så husk å ha rette blodet på dørkarmen, av Jesus Kristus sitt blod, min venn – den eneste som stod meg bi i alle de år jeg var mobbet, sier Johansen. De klarte ikke knekke meg, de gjorde meg mye sterkere, det er ingenting de kan gjøre meg, annet enn den røde pøbel til makthaverne å myrde ens kropp mens ens ånd er vel forvart i trygge hender (Matt. 10:28). Så vi burde vel egentlig takke disse sataniske amøbene, disse åndelige undermålere, som Gud i Bibelen sier en vakker dag skal brenne i Helvete. Noe jødisk holoCash blod har INGEN betydning.

«Når Grim Reaper – mannen med Ljåen – starter sin vandring. Da er de ferdig. Takk og lov», avslutter Jarle Johansen til Giske-avisen.no.. De som ikke har mulighet lenger å sette sin lit til mennesker, gjør klokt å sette sin lit til Gud. Som gjorde Jesus Kristus til Verdens Enehersker (Isaiah 9:6), for all evighet, samme hva satanister som Gro Harlem Brundtland, kokainprins Håkon eller jødiske askeNAZi Klaus Schwab i WEF måtte mene om det.

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Spread the love

Legg igjen en kommentar