Politikk

Øyvind Drabløs: Giskingene skal være Superglad de har Norges mest Intelligente i Teknisk Etat

Øyvind Drabløs er et funn for enhver kommune. Han er uovertruffen og instruerer advokater, professorer, statlige etater som Kystverket, Kartverket. Når han mener og taler, tør de ikke annet enn å holde kjeft. Av standard offentlig saksbehandlers kollegialitet seg imellom. Med påholden penn eller tastatur står han på for kommunens innbyggere og tukter alle han ikke liker som han mener er til fare for sine venner i kommunen, beskytter han sine venners sine eiendomsretter.

Et unikum for lojalitet og gode venner.

Professor Thor Falkanger

I denne utredning for Kystverket i 2011, utreder Professor Thor Falkanger ved Nordisk Institutt for Sjørett ved UiO at alle Grunneiererklæringer brukt av Statens Havnevesen før 1936 er fulle og totale eiendomsretter til grunnen under vei og molo, mens de etter 1936 er bruksretter. Du gjetter riktig, ‘professor’ Øyvind Drabløs instruerer og setter på plass Oslo-professoren. Drabløs mener at Grunneiererklæringene til Kystverket / Giske Marina ikke sannsynliggjør noe som helst. Øyvind Drabløs mener at Haldor Giske sin usynlige og strengt hemmelige dokument som ingen får se, dokumenter og sannsynliggjør mye bedre at Haldor Giske eier grunnen under veien.

Havnedirektøren 

I dette 14 siders brev gjør Havnedirektøren den 14. April 1936 hvorfor de etter 1936 ikke vil ha eiendomsretter Staten tar til grunnen lenger, for mye byråkrati og skatt for så lite mener han, Staten har mindre med og mindre administrativt arbeid med å bare ha 100% eksklusiv bruksrett.

Kystverket

I dette brevet forklarer Kystverket hvordan Giske Marina har kjøpt molo med grunn til molo og vei og det hele. Øyvind Drabløs han er av en annen mening. I Kystverket jobber det bare idioter mener han. De kan kommunen ikke stole på. I Giske Kommune der er vi eksperter på å tenke selv demonstrerer han.

Advokat Martin Dyb

Her forklarer advokat Martin Dyb Teknisk Etat og Oppmålingsavdelingen sin teamleder hvorfor Giske Marina eier molo med grun og det hele. Øyvind Drabløs er veldig uenig med Dyb. Han holder på sin mening at hans venn Haldor Giske eier grunnen til vei og molo, og Martin Dyb kan bare holde kjeft. Giske Marina bare kaster bort penger å investere i juridisk kompetanse, for det har Drabløs og kommuneadvokat Seth mest av i verden.

Kartverket

At Kartverket har allerede godkjent dokumenteasjonen til Kystverket og brukt den til å tinglyse et hefte i Haldor Giske sin gård, for vår sikkerhet for korrekt oppfyllelse av avtalen med Tomas Giske i 1892 og 1921, det hefter ikke Øyvind Drabløs. Drabløs er tilhenger som en av kommunens fremste maktmennesker, at han kan bestemme akkurat hva han vil, han kan mene hva han vil om hvilket som helst dokument, og ingen kan hindre ham i det – mener han tilsynelatende.

Vi har i Giske fått den perfekte Allvitende Farao, den inkarnerte Hitler, med solgudenes visdom. Giske kommunes innbyggere bør sette pris på det.

Etter Tinglysingsloven § 15 har den grunnbokshjemmel som har en tinglyst rett. Den paragraf har Øyvind Drabløs bestemt ikke gjelder i Giske Kommune. I kraft av sin store makt og overlegne intelligens vet selvfølgelig han best, og det vil befolkningen elske ham for. Imperie herskeren har talt.

Spread the love

Legg igjen en kommentar