Lokal politikk Politikk

Vil Høyre runne Giske kommune mindre korrupt enn KrF ?

Spennende med nytt mannskap. Vi VET nå etter mediabildet de siste måneder at mange politikere er korrupte så det holder. Nepotisme og kameraderi, politikk til fordel for de personer de liker, og i disfavør dem kommuneansatte misliker inklusivt.

Bruker kommunen millioner av skattepengene på å trakassere og sjikanere personer enkelte sentralt plasserte kommune ansatte eller kontraktører som kommuneadvokater misliker? Dessverre er det ofte slik at hva noen kaller den «politiske klasse», noen vil mene «overklasse», har tatt på seg slik hubris at de lever sitt eget liv i vår tid, tror de kan tillate seg hva som helst, og ved at de er alle like kollegialt enig i alt, beskytter hverandre, gir bare et skinn av bedrag til folket at de er uenig om noen detaljer, når ALLE store saker er den politiske overklasse 100% samstemt, av årsaker vi ikke skal komme inn på her, annet enn å sitere;

«Eva Joly mener Solberg må gå: – Bekrefter råtne maktstrukturer», https://inyheter.no/20/09/2023/eva-joly-mener-solberg-ma-ga-bekrefter-ratne-maktstrukturer/

Eva Joly sier Solberg må gå til ABC Nyheter. Har vi råtne maktstrukturer i Giske Kommune ?

Jeg gratulerer Høyre med ordføreren. Har Høyre hatt ordfører siden Kåre Håhjem? En kjempe som jeg samarbeidet med og laget bøker for, blant annet hans «Sunnmøringen». Kåre likte alltid mennesker som meg som ville gjøre noe ekstra, finne på noe, utvikle noe, som Giskekaien, som når jeg startet forlag som ungdom, mer av desperasjon enn lyst. Ikke mange politikere som Kåre idag dessverre, og min onkel på Godøya av samme skole som også var ordfører for KrF, helt annen støpning enn dagens. Vi hadde mange fine samtaler, jeg besøkte Kåre ofte i forbindelse med bokopplegget. Kåre var også ansvarlig oppfinner av et kornlosse system på M/S RINKO jeg var kaptein på for lenge siden, rett og slett genialt, helt lukket system, vi losset i all slags vær. Politikere av idag bygger NED, destruktivt, det som de den gang bygget OPP. Dessverre. Dumskap og dårskap. Ser vi. De velger oftest uretten fremfor retten.

Tittelfoto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Giskeættens slektsvåpen

Som mange av Giskingene vet har min slektstforskning plassert oss giskingene (fra aner på Vigra og Valderøya, Oksebåsen) i en svært nobel og celeber slekt, som fordrer ansvar av oss, at vi lever opp til de verdier som våre forfedre plantet, og som vi skal bevare (konservere, konservativt) og videreføre. Jeg mener at det går godt for dem som gjør det, og mindre godt for de som bryter med de gode tradisjonelle verdier i vår slekt. Vi har stått i front i ledelsen av nasjonen i årtusener.

Det går inn i budet : «hedre din mor og din far (FORFEDRE), så skal det gå deg godt og du får leve lenge i landet«. Motsatt fall ødelegges landet, som et moderne Sodoma og Gomora.

Jeg mener at alle politikere og kommuneansatte som ikke holder den fornødne standard, bør kommunens borgere kvitte seg med, snarest. Jeg mener at Harry Valderhaug måtte gå, er en god ting, fordi jeg så ham aldri gjøre noe godt og riktig, i min sak, og andre saker, som Fellesfjøsen på Vigra, er det mye snusk. Ikke rettskaffent. Vi vet at Abraham vant favør hos Gud for sin rettskaffenhet.

Mange mennesker idag av alt som skjer lurer nok på om det finnes ærlige politikere i det hele tatt, lurer på om ALLE som søker makt egentlig er narsissister, og egoister med verre psykiatriske diagnoser til tider, at de søker den makten for sin egen del, hvordan de best kan utnytte den makten til fordel for seg selv og sine venner, og til disfavør for deres uvenner. INGEN nobel intensjon hos noen som helst av dem ?

Selv om loven skal i prinsippet være lik for alle, lærer de som det første måter å omgå lovverket på, det ser vi av vedtakene deres, og i innstillingene fra kommunedirektørene, spesielt med uærlige og uhederlige kommunedirektører som gir dårlige råd, som vi har sett noen av i perioden. Vi har ikke sett ennå hvordan Karl Andre Birkhol skal posisjonere seg, urettens og korrupsjonens beskytter, eller rettens og lovens og likhet for lovens håndhever. Vi finner det tidsnok ut….

«Muligheter for alle«, bare ikke for Jarle Johansen, mente KrF, FrP, Høyre og Senterpartiet med. De må IKKE glemme at de har IKKE makt til å vedta ulovligheter, de SKAL følge norsk lov, for loven er lik for alle. DE har IKKE ubegrenset med makt, som dårer lett kan tro. Blant annet kan de ikke VEDTA hvem som eier en kai. Mennesker med liten utdannelse og kanskje ikke det beste omløp kan lett i maktens sødme innbille seg de har mer makt enn de egentlig har, det kalles hubris. Deres selvfølelser og ego vokser inn i Himmelen og de blir guder for seg selv. De TROR kanskje de kan vedta eiendomsretter, og gjøre som de vil, som Erna, – at norske lover ikke gjelder for dem, mental kortslutning av maktens hubris ?

Slik hubris ser vi i de fleste partier, også Fremskrittspartiet og Senterpartiet i Giske innbiller seg at de har så mye makt at de kan VEDTA hvem som eier en kai.

Kommuneansatte har sine innbyggere de liker, og dem de misliker. De bryter gjerne noen lover for å tilgode sine. Slik skapes nepotisme og korrupsjon. Avdanka politikere i «Kontrollutvalget» er varslet, de elsker slikt synest det som. De får sitt honorar og fornøyd med det, vil ikke være uvenner med sine politiker kolleger ved å mistenke dem for korrupsjon, mest av alt.

Rett før valget spurte Giske-avisen om egentlig Harry Valderhaug fortjente å fortsette som ordfører etter all uretten han har tillatt på sin vakt. https://giske-avisen.no/valg-2023-valg-mellom-pest-og-kolera-som-alltid/

Det skal jo liksom være de folkevalgtes jobb å passe på at de kommuneansatte gjør sin jobb ansvarsfullt i forhold til innbyggerne, men istedenfor har lite utdannede mennesker misforstått stillingen og tror at deres hovedanliggende er at de må ta vare på «arbeidsmiljøet» til kommuneansatte som «arbeidsgiver», og dermed la hatefulle kommuneansatte bedrive så mye djevelskap de vil. Liksom la de definere som «godt» arbeidsmiljø at de får bruke kommunens penger til å trakassere og sjikanere hvem de ikke liker, og belønne de dem liker.

Det første den nye ledelsen bør gjøre er å bli kvitt den notorisk uhederlige kommuneadvokat Ingvar Harald Seth, som gir feil juridiske råd til kommune ansatte basert på hans personlige hevntanker for mennesker han misliker.

Grunneier til kaiareal og vei er Giske Marina iflg tinglyst rettighet i Grunnboken. Seth lyver bevisst, for hevn over artikkel jeg skrev om hans løgnaktige bravader i en spesiell «sameie» «over-under-havflate-rettigheter» rettsak.

Gud vet jo hva mennesker er bygget av, om de smiler mye hele tiden og er koselig, holder seg inne med satanister og tolerant for all synd og stolte syndere, så viser deres valg og atferd forøvrig hva deres karakter er. Gud lar seg ikke narre, med mange store smil. «En høster som en sår«, sier Bibelen. Harry fikk ikke hverken Stortingsjobb, eller kommunejobb, hva har han sådd siden han ikke er fortjent til noe som helst? Hva har egentlig hele KrF sådd, av rett eller urett, av godt eller ondt ? Bibelen er streng på dette, Gud er streng på dette, jfr. 1 Peter 4:17  » For tiden er inne for dommen, og den må begynne med Guds husholdning. Og hvis dommen begynner med oss, hvilken forferdelig skjebne venter dem som aldri har adlydt Guds ord? »

La oss håpe den unge Langvatn forstår bedre at som folkevalgt skal han ivareta BORGERE sine interesser, IKKE ondskapsfulle og korrupte kommuneansatte sine interesser. Han skal være vår siste skanse mot korrupte kommune ansatte, det er han folkevalgt til – folkets ombudsmann, ikke korrupte kommune ansatte sin;

«I Norge har vi så stor tillit at vi ikke passer på hva maktpersoner foretar seg. Det gir rom for uærlige mennesker til å kare til seg slik de ikke skulle ha fått. Og det gir rom for å gjøre det om og om igjen,» skriver de i boka.

– Det er en slags blind tro på at korrupsjon og hvitvasking er problemer som bare gjelder andre, ikke oss: «Våre politikere gjør ikke sånt.» Det er veldig naivt, sier Joly Klassekampen.»
https://inyheter.no/20/09/2023/eva-joly-mener-solberg-ma-ga-bekrefter-ratne-maktstrukturer/

Jeg er helt enig i det. Jeg har sett så mye snusk og fusk, at jeg har svært begrenset tro på de fleste. Lånt fra internettet;

TIL DERE SOM UTTALER MEDFØLELSE MED ERNA SOLBERG
Jeg har mer medfølelse for barna som hun fratok brillestøtten, alders og minstepensjonistene som hun nektet økt kjøpekraft gjennom de åtte årene hun var statsminister, samtidig som hun ga ulovlig opplysninger til sin ektemann slik at de kunne øke sin felles økonomi.
Og alle de som ble rammet av de 46,3 milliardene i kutt i velferdsordninger, mens hun ga 50 milliarder i skattelette til de rikeste av de rike.
Medfølelse my ass!!

Og de hun tvang på giftige DNA-modifiserende vaksiner legger jeg til for min del, hun endret bioteknologiloven for ikke bli senere straffet for genmodifikasjon av mennesker. Håper allikevel det går bedre for Høyre, på lokalt nivå, denne gang. Jeg lover mine lesere at jeg skal følge med, og rapportere det her.

Spread the love

Legg igjen en kommentar