Lov og rett

Giske Kommune påstår nå de eier vei til Giskekaia (?)

Det er helt nye takter og toner fra Giske Kommune. Etter å ha hatt den holdning i flere år at de har overført eierskapet av Kystverkets / Giske Marina sin vei til Haldor Giske i sak 17/1763 i 2017, en oppfatning som selv Tingretten har gitt dem medhold i at «matrikulert eier» kan sabotere matrikulering, har kommunen nå i juni 2023 kommet til at de heller vil eie veien.

Det blir aldri kjedelig å bo i Giske Kommune og hete Jarle Johansen. Kommunen fikk jo tilbud om å kjøpe både kai og vei og de tinglyste rettighetene i GRUNN-eier-erklæringene fra Kystverket (rettighetene er GRUNN), men ville ikke det, nå skal de stjele den fra oss som har betalt for den. Kai og vei har aldri andre enn Statens Havnevesen / Kystverket eid. Billigere for kommunen det, enn å kjøpe den selv.  Alle som elsker tyveri og uærlighet er euforisk av lykke av dette kreative stuntet å spare penger for kommunen, la andre betale, og så overta 🙂

Kommunen innskrenker med dette Giske Marina sin rådighetsrett over sin eiendom, og har varslet kommunen at den rådighetsbegrensning vil bli søkt erstattet.

https://www.bokkilden.no/anvendt-jus-i-andre-yrker-og-fagomraader/lov-og-rett-for-naeringslivet-sverre-faafeng-langfeldt/produkt.do?produktId=5342047

Forklaring ekstinksjon i tittelbilde: «H» er Thomas Giske i Sørn-Garden på Giske som har avstaatt / gitt en eierskapsrettighet i areal GRUNN til «A» Statens Havnevesen / Kystverket i 1921. «A» har solgt rettigheten videre til «Ba» som er Giske Marina i 2019. «S» er eventuelt andre kjøpere som «H» sin arving svikaktig og bedragersk selger samme rettighet til en gang til.

Alle som ikke er hva Bibelen forklarer som «Reprobater» (Rom. 1:28, 2 Thessalonians 2:11) forstår at dette går ikke an, å selge samme areal til flere. Denne juss ekstingverer enhver rett, hvem som helst som påstår de eier det tinglyste areal. Det er faktisk hele vitsen med tinglysing. Sikringsakt mot konkurrerende parter som påstår de eier samme arealet (inkl. arvinger av Thomas Giske).
.
scan0013

Vegloven er vel ikke noe bevis for eierskap. 🙂 Det er typisk hva den notorisk uhederlige kommuneadvokat Ingvar Harald Seth pleier å koke sammen, UNDER rettighet og OVER rettighet, sjøflaten eller grunnen, UTEN at han aldri forteller at eiendomsrett ALLTID går ned i grunnen og OPP i luften, og GRUNN-EIER-ERKLÆRINGER, dreier seg ALLTID om grunnen. Jeg mener han forstår ikke dette, fordi han er typisk tilfelle av hva Bibelen kaller «reprobat». Giske Marina sin advokat svarer på kommunens påstander:

Advokat Sagen 23 06 23 til Giske Kommune

.
Tinglysingslovens rettsvern er jo klokkeklar på at Giske Marina eier arealet de har tinglyst rettsvern til, jfr. TLL § 14. Det er GRUNNEN de tinglyste dokumentene handler om. Vei og kai har aldri noen andre eid. Spennende å se hva den nye Rådmann Karl Andre Birkhol, den tredje i rekken som skal behandle denne saken, finner på neste 🙂

Juridisk litteratur ved Falkanger & Falkanger, 9. Utg. sier at uansett hva noen hevder de eier Giske Marina sin eiendom, bonde eller kommune, så ekstingverer Giske Marina deres rett, siden Giske Marina kjøpte i godt tro at GRUNNEN (GRUNN-eier-erklæring, dreier seg KUN om GRUNNEN) var eid av Kystverket, og Kystverket har forsikret Giske Marina i flere brev at det er slik, så lenge de som påstår de eier vårt areal ikke har sin påståtte rett tinglyst er de i realiteten sjanseløs.

<<< FØRST I TID BEST I RETT >>> Tinglysingslovens prinsipp. Ingen unntak.

INGEN andre har noen tinglyst rett til arealet. Spennende å se hvordan det offentlige har tenkt å sikre rettsvernet for Giske Marina som uskyldig tredjepart (kjøper), som er deres PLIKT etter Tinglysingsloven.

Tinglyst rettsvern avhandling v2

.
LB-1995-2231 – RG-1998-494 (83-98) : «Tinglysningsordningens primære oppgave er å verne tredjemann»

Tinglysingens mandat er å verne oss tredjemann Giske Marina som kjøpere av areal fra Kystverket de har har fått avgitt «til eiendom» fra en annen part Thomas Giske, og som Giske Marina har oppnådd rettsvern for ved transport.

Det synest for meg som Giske Kommune surrer seg inn i større og større problemer, når ene lille løgnen tar den andre, så de utvikler seg til gigantiske løgner og falske forestillinger om virkeligheten, nærmest psykotisk, av en annen verden enn den virkelighet som er tinglyst hos Kartverket.

Giske Marina har sendt kommunen kopi av anke til Høyesterett, at «matrikulert eier» uten legal hjemmel eller dokumentasjon for «eierrettigheten«) skal ha rådighetsrett over «reell tinglyst eiers» eiendom.

Ny sak er på vei til Statsforvalter og domstolen om dette er riktig, at det skal være matrikkelen som kommunen kontrollerer, eller om det er Tinglysingen som IKKE er kontrollert lokalt, som bestemmer eiendomsretten og rådighetsretten til selvstendig eiendom (med eller uten M-G-B-nr) registrert i Grunnboken.

Spread the love

3 Replies to “Giske Kommune påstår nå de eier vei til Giskekaia (?)

 1. Ser ikke problemet her..
  Kommunen har da åpenbart bruksrett på veien og den kan ikke du sperre av. Ikke nødvendig å lage kvalme utav noe som egentlig ikke er ett problem.

  1. Gaular B.
   Når ble kommunen «åpenbart» gitt bruksrett til veien ?
   Jeg har ikke sett noen dokumenter på det,
   så foreløpig eksisterer det KUN i enkeltes hode,
   spesielt i hodet til ukristne mennesker som er henfallen til løgn og urett..

   Hvis de er så sikker på at de har slik rett, hvorfor vil de ikke vise dokumentene til sin påståtte rettighet?

Legg igjen en kommentar