Lov og rett

Giske kommune går inn på en side i en privatrettslig konflikt

Jeg tenkte jeg skulle bare nevne for mine lesere, at det er ganske så spesielt at en kommune velger seg en part og trer inn i en privatrettslig konflikt på ene partens/innbyggerens side, mot en annen innbygger, eier av Giskekaien.

Det vil si at skattepengene går til for kommunen å forsvare de som er best venner med noen ansatte i kommunen (korrupsjon). Det skal de jo ikke gjøre selvfølgelig, men i Giske kommune der kjører de etter sine egne lover, eller mest etter antipatiene til jødiske kommuneadvokat Ingvar Harald Seth som startet denne saken, av sitt hat mot meg som kristen kanskje, beskrevet her forleden;
https://giske-avisen.no/giskekaien-stenges-av-giske-kommunes-hatefulle-atferd-mot-jarle-johansen/

John 15:20 «Husk hva jeg fortalte dere: ‘Hvis (((de))) forfulgte og straffer meg, så vil (((de))) gjøre det med deg også.»

(((de))) er de samme, da og NÅ ! Bibelens 100% oppfyllelse. DET er hva jeg vil bevise for mine lesere.

«skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av søknad om tillatelse«

§ 21-6.Privatrettslige forhold
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§21-6

Bare noen år siden i saken med Birger Honningsvåg på Skjongholmen så var politikken en helt annen, jeg får spesialbehandling, alltid spesialbehandling til meg 🙂

Se andre avsnitt her, under avsnittet i gult «skal ikke kommunen ta stilling til dette» :

v10 side 79 giske kommune

🙂 ingen lover er endret siden det… 🙂

Det som blir litt morsomt å finne ut nå når vi stenger veien til Giskekaien, hva slags unnskyldning Giske kommune vil finne på for å fortsette å kunne kjøre saken for en innbygger mot en annen. Hadde kommunen ville påstått de eier veien, viser det jo at det ikke var tilfelle i 2017 når de satte Kystverkets tinglyste eiendom på og mente den tilhørte en nabo bonde da.

Og om de gjør det så må de bevise at andre enn Giske Marina eier veien, selvfølgelig. OM de gjør det så har Kystverket i tilfelle solgt oss noe de ikke eide.

Spennende tider. Følg med. 🙂

***********

Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom
https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

El-Shaddai, by AMY GRANT

Spread the love

Legg igjen en kommentar