Lov og rett

Giskekaien: Giske Kommune mot bedre vitende (forsett) trakasserer innbygger

Kommunens ansatte må selvfølgelig stå til ansvar for sine handlinger. Det er nå nedenfor bevist at Giske Kommune ansatte handler med forsett, altså de agerer mot bedre vitende når de nekter å matrikulere vår eiendom. De tar seg til rette, de bruker sin stilling til trakassering av mennesker de ikke liker. Et frynsegode de har ved å være ansatt i kommunen.

Så dette er historien om en kommune som med alle midler beskytter sine reprobater i administrasjonen. Hvordan forvaltningen er dominert av folk som elsker løgnene og hater sannheten, disse menneskene på forskjellig forvaltnings nivå holder sammen og beskytter hverandres løgner. De produserer løgner i en evig runddans, for at løgnen og løgnerne skal vinne over sannheten. Slik sett er vi i en Bibelsk kamp mellom de gode og de onde (Ep./Eph. 6:12), mellom løgner og sannhet, som vi skal se. En åndskrig. Hvem vil du skal vinne ? At mørkets krefter er sterke og har sine tilhengere i flertallet det vet vi, men hva som er spesielt overraskende er at alle i Giske Kristelig Folkeparti har resevert seg til fordel for uretten og løgnene, ingen har vist de elsker sannheten og rettvisheten bedre.

 • Registerfører Tinglysingen i forbindelse med en rettsak sier Giske Marina har grunnbokshjemmel til sin kai.
 • Giske Kommune sier i saken til Birger Honningsvåg på Skjongholmen i 2011 at de som har grunnbokshjemmel kan matrikulere, se saksdokument under
 • Giske Kommune har ombestemt seg og regel fra Birger Honningsvåg sin sak ikke gjelder lenger, fordi kommuneadvokat og en ansatt har lagt en innbygger for hat (frynsegode), og hele kommunen samler seg og støtter sin kollega..

(De nekter å svare på spørsmål, de endrer regler og lager seg lover, der avslører de seg. Jeg hjalp en person å klage inn kommuneadvokat Seth for Disiplinærnemden til Advokatforeningen, etter at han klarte det kunststykke å dømme 7 mennesker til et sameie, in absentia (!). Da er en god venn med dommeren, for å få til det. Slik fikk han sin hevn over meg for det. Alle kommunens ansatte hjelper ham å fullbyrde sin hevn, og jurister tar unna jurister, kollegialitet, så har vi at uretten i nasjonen tar over).

Giske kommune må lære (læringpunkt): En forfalsket matrikkel gir ingen grunnbokshjemmel.

Grunneier var Kystverket og er Giske Marina. Løgneren unnlot å si det. Det er ikke kun i denne saken kommunens ansatte bruker sin makt og sin posisjon til trakassering. De har hatt en ML § 19 sak liggende for meg lenge, de bare overser saker til personer de har lagt for hat, 2 stk. byggesøknader av 12.09.21 (12 mnd), de bare overser dem, bevisst obstruksjon og sabotering. Naboen vår på Oksneset, de nye kjøpere i huset til Gustavsen gikk ut på «Engasjert i Giske» og klaget at det hadde tatt 10 mnd saksbehandling å få godkjent byggesøknad for garasje, så Ordføreren sa i samme tråd at slik kan en ikke ha det, og uken etter var søknaden ferdig.

«Det skal vi ordne«, sa Ordfører Valderhaug i tråden. Men skal vi andre vente i kø mens Ordføreren tar sine venner frem i køen ? Hvorfor vil ikke Ordfører ordne også vår sin sak? Noen likhet for loven , eller ei ?

Vår sak har vel tatt 12 mnd. Ingen Ordfører tar affære. Alle er vi like, men noen er likere enn andre i en gjennomført korrupt administrasjon. Liker de ikke at jeg sier det ? I så fall vil jeg at de tar meg til retten, jeg har nok av bevis for uretten de gjør. Kommuneadvokat Ingvar H. Seth startet denne saken med rettstridig rådgivning til kommunen, Drabløs grep muligheten begjærlig til å få lov å bedrive litt djevelskap; https://giske-avisen.no/a-bli-lagt-for-hat-av-drablos-menneskene/

Så vi ser at trynefaktor er nyttig og nødvendig i møte med Giske Kommunes ansatte. Å være venner med ordfører og ansatte lønner seg, og belønnes med en smule korrupsjon. Enkelte går foran i køen, det er jo bare å sammenligne saksnummer med våre saker.

Jeg blåser i å bli likt, jeg er ikke venn med psykopater og kjeltringer og løgnere som det er mange av i kommunen. De skal gjøre sin jobb som loven sier de skal gjøre den, eller de skal trekkes for retten, anmeldes, varsles om offentlig.

Å være venn med en ansatt i Giske Kommune bevirker at Haldor Giske kan vandre inn på kommunekontoret og få den ansatte til å forfalske matrikkelen for seg, at han er eier. Han hadde ikke grunnbokshjemmel og hadde ikke rett til å kreve det, det burde vært holdt oppmålingsforretning i hva de gjorde, kommunen hadde ikke hjemmel (lov) til å gjøre for sin venn dette. Og kommunen, Haldor Giske og hans advokat Josef Hilde bruker forfalskningen av matrikkelen som ‘bevis’ for at han ‘eier ‘noen grunn der (det er Grunnboken som er rettighetsregisteret, hvor vår rettighet er registrert, ikke matrikkelen). I en uavhengig selvstendig eiendom som har bestått siden 1921, hvilket juridiske faktum har stått tinglyst i hans grunnbok like lenge. Han hadde ikke grunnbokshjemmel i 2017. Hans far sa fra seg den hjemmel til arealet i 1921, ved GRUNNeier-erklæring. Det eneste de erklæringer gjelder er grunnen til og under vei, landfeste og molo.

BEVIS: Legg merke til at ex. Fylkesvei # 128 er pre-2017 ‘0/0’ eiendom. Umatrikulert eiendom. Ikke registrert eid av Haldor Giske, som Seth mener kommunen trenger samtykke fra for vår matrikulering. Hvordan kan han da kreve den matrikulert på seg ? Bedrageri er straffbart, og 10 års foreldelsesfrist.

8 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

 

Tinglysingens (rettighetsregister) sin Registerfører Haldis Framstad Skaare sier Giske Marina har både eiendomsrett og vi har grunnbokshjemmel :

Så hvorfor klarer ikke den ansatte i kommunen like lett som meg i saksbehandlingen, og som de gjorde i saken til Birger Honningsvåg, å ringe eller sende en email til Kartverket/Tinglysingen hvor proffene sitter, og spørre om hva slags rettighet vi har ?

Her ser vi Giske Kommune i saken med Birger Honningsvåg på Skjongholmen, kommunen har forespurt Kartverket som ledd i saksbehandlingen og vet nå at den som har grunnbokshjemmel, den skal få lov å matrikulere. Det spiller ingen rolle hva noen naboer måtte mene mene om det, slik er det.

side 79 giske kommune

 

Her ser vi TeamLeader Øyvind Drabløs deltar i saken til Birger Honningsvåg og dermed vet veldig godt at den som har grunnbokshjemmel, den kan matrikulere :

2013_8008-1

 

Alle kan bli utsatt for psykopater, det er ingenting en kan gjøre med det – å stille opp mot det, for de bare rett og slett gjør som de vil, ikke som lovene våre sier de skal gjøre. De ignorerer Forvaltningsloven. De slutter å ta telefonen, de svarer ikke på brev, de nekter en møte, de saksbehandler ikke ens saker. De lager sine egne lover, som for eksempel fremtidige ugyldighetsdatoer, dokumentet sier evig, men personene visjonerer de er utgått på dato likevel (?):

Kommunen og Statsforvalter M&R mener dokumentene våre er «for gamle», og det må være «enighet» med Haldor Giske at vi eier grunnen og moloen (?). Tenk det, overdragelsesdokumenter av tomt med en tenkt utløpsdato, som yoghurten vi kjøper på butikken. Må bygningen (molo og vei) rives når dokumentet har blitt for gammelt da ?

Ikke spør meg hvordan de tenker dette. Problemet er vel at de ikke tenker i det hele tatt. De føler. Slik kan vi ikke ha det. Så vi har en åndelig krig og kamp her, jfr Eph. / Ep. 6:12. Jeg kaller ingen psykopat uten at jeg kan bevise det, Bibelen kaller denne type mennesker ikke for psykopater men for ‘reprobate’, de tror virkelig på løgnene de produserer, de er faktisk av løgnens ånd, den er deres konstitusjon, det er løgnens ånd som er en del av dem, de vil ikke forstå hva jeg sier. Jeg kan kun håpe på at jeg treffer noen som har Sannhetens Ånd som forstår hva jeg sier, som har mer makt enn dem som Gud virker gjennom i verden, og som setter dem på plass.

Kampen står mellom de som føler og de som tenker. Urettens apostler og løgnene må stoppes, selvfølgelig. Alle som elsker sannhet og godhet ønsker det, de onde reprobatene vil at løgnene skal vinne. Slik sett er dette en åndelig krig mellom løgnerne og sannheten, mellom de gode og de onde, for Bibelen sier i de siste tider har de blitt gjort reprobate de som tilhører Satan (Romans 1:28, 2 Thessalonians 2:11), løgnens fader (John 8:44, Eph. / Ep. 6:12).

2017 forfalskningen av matrikkelen er anmeldt, men politiet henlegger saken, saken ligger nå i en klageprosess over politiet. Offentlige ansatte tar unna hverandre, og det er et stort problem for oss innbyggerne. De må stilles til ansvar for sine ugjerninger av oss selv, siden det korrupte politiet nekter å gjøre det. De i kommunen som mener at Dagny Rødland sin forfalskning av matrikkelen er bra, så lenge den rammer noen de ikke liker, og tilgodeser noen de liker er:

  • Ordfører Harry Valderhaug
  • Kommunedirektør Dag Olav Tennfjord

Disse øverst er de øverste ansvarlig for sine ansattes handlinger, de har vært informert og vet om alt som har skjedd, og tillatt det :

  • Øyvind Drabløs, teamleder
  • Dagny Rødand, saksbehandler matrikulering
  • Eli Høydal

Teknisk Utvalg:

  • Marit G. Alnes Kristeleg Folkeparti Utvalsleiar
  • Knut Egil Nordstrand Høyre Nestleiar
  • Oddbjørn Perry Gjøsund Arbeiderpartiet Medlem
  • Geir Arne Dyb Fremskrittspartiet Medlem
  • Sigvald Louis Sæther Kristeleg Folkeparti Medlem
  • Samund Rørvik Senterpartiet Medlem
  • Kolbjørn Rørstad Tverrpolitisk liste for Giske Medlem
  • Renate Giske Kristeleg Folkeparti Vararepr.
  • Anders Bjørnerem Kristeleg Folkeparti Vararepr.
  • Irene Folland Arbeiderpartiet Vararepr.

Disse tilsynelatende bare elsker å forsøke å stjele andres eiendom, og skape problemer for dem som ikke er deres venner.

Jeg vil straffe jorden for deres ondskap og de ugudelige for deres misgjerninger. Jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og ydmyke tyrannenes hovmod. Jesaja / Isaiah 13:11

Det hjelper ikke å kalle seg kristen aldri så mye, i navnet, men ikke i gavnet, om en bryter disse prinsipper, at en ønsker å gjøre urett, ikke rett, selv mot bedre vitende (forsett). Ingen av disse stilte noe som helst spørsmål til administrasjonens behandling av saken. Teknisk Utvalgs medlemmer var enig i at det var fornuftig at Haldor Giske eier Kystverkets kai, i sin maktrus kan de innbille seg de kan avgjøre ved konsesus hvem som eier nå til dags. Deres vurderingsevne eller -vilje strakk til å være enig med saksbehandler og stemple hans urett. Innbyggerne får kanskje de lederne de fortjener……

De som tror på løgnene, elsker uretten (2 Thessalonians 2:12), og hater sannheten (2 Timothy 3:8, 1 Corinthians 13:6 , Eph. 4:25), de er en egen rase av undermennesker i Bibelen.

«Løgnen løper på raske ben, sannheten kommer selv om den er sen».

Hvem har grunnbokshjemmel

Bør vi forvente at folk som arbeider med dette i en kommune kjenner til disse ? :

Ernst Moe. ‘Tinglysing i ett nøtteskall’, side 74 : «Alternativt vil et dokument, som tjener som bevis for at betingelsene for erverv av eiendomsretten er oppfylt, gi erververen grunnbokshjemmel».

«Tinglysingsmyndigheten legger til grunn at rettighetshaveren får grunnbokshjemmel til rettigheten når stiftelsesgrunnlaget blir tinglyst»
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2014-42310

Boken ‘Tinglysing’, av Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech A (full) :

Side 154 (i PDF format) : «En kjøpekontrakt på en ikke fradelt parsell av en eiendom kan tinglyses som en heftelse på eiendommen, med mindre kjøpekontrakten er avfattet slik at den skaffer kjøperen grunnbokshjemmel, se merknad 3 til tinglysingsloven § 14. Dersom kjøpekontrakten gir grunnbokshjemmel, må den tinglyses som et hjemmelsdokument.»

Side 210: «Erverv av grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven § 14 andre ledd er utelukkende et formelt spørsmål; så lenge dokumentet som tinglyses, innebærer et «ubetinget eiendomserverv», vil det gi rekvirenten grunnbokshjemmel, uavhengig av om rekvirenten har overtatt eierrådigheten fra selgeren. Om et dokument er benevnt «skjøte», «erklæring» eller annet, er uten betydning. Et gavebrev kan etter sitt innhold innebære et ubetinget eiendomserverv.205 Et ubetinget skjøte er i praksis det vanligste hjemmelsoverføringsdokumentet.» 205) Se for eksempel Frostating lagmannsretts kjennelse 2. oktober 1995 (LF-1995-342)..

Falkanger & Falkanger (Tingsrett, 2022) :
Side 637: «Med kjøpekontrakt og kvittering for fullt kjøpesumsoppgjør har vi imidlertid tilstrekkelig grunnlag for å få tinglyst hjemmelsovergang».

Torgeir Austenå et al; Tinglysingsloven med kommentarer
https://www.nb.no/nbsok/nb/4d6f723eda75bcaa698c26864668cabe?index=17#62

Side 94: «Den som har grunnbokshjemmel har den formelle kompetanse til å rå over eiendommen og til å få tinglyst rettstiftelser over den. Regelmessig vil hjemmelsinnehaveren også ha den materielle rett, men det er ikke alltid tilfellet. Den som har solgt sin eiendom og utstedt skjøte på den, er således ikke materiell eier lenger, men så lenge skjøtet ikke er tinglyst, er han fremdeles formell eier, og andre rettstiftelser fra ham vil bli tinglyst, såfremt de kommer frem til tinglysing før det skjøtet han har utstedt».

Side 136: «Om et dokument er benevnt som «erklæring» eller skjøte er uten betydning, så fremt det bare anerkjenner en annen enn den nåværende hjemmelshaver som eier av hele eller en del av eiendommen, se bl.a. A 83-11.»

Side 110: «En kjøpekontrakt på en ikke fradelt parsell av en eiendom kan tinglyses som heftelse på eiendommen medmindre kjøpekontrakten er avfattet slik at den skaffer kjøperen grunnbokshjemmel, se side 93 og anm 5 til § 14. Et skjøte på en ideell del av en eiendom kan tinglyses uten delingsforretning.»

Tidligere advokat i Thommessen og nåværende Høyesterettsdommer Borge H. Berg for Kartverket i Eiendomsrettsseminaret, Kartverket, Sundvolden, 9. september 2015 :

«Etter Kartverkets praksis vil imidlertid dette utløse krav om hjemmelsoverføring – kjøpekontrakten og betalingskvitteringen anses å gi uttrykk for et ”ubetinget rettserverv” etter tingl. § 14 annet ledd. Dermed utløses også dokumentavgift»,

https://docplayer.me/amp/2559776-Hva-er-hovedpoenget-med-tinglysing.html

1. Birger Honningsvåg’s advokats brev til Giske Kommune 1

opdahl brev til giske kommune 23112011

 

2. Birger Honningsvåg’s advokats brev til Giske Kommune 2

Han er dyktig han advokaten (Are Opdahl) til Birger Honningsvåg, han sier det motsatte av Seth:

«Det bestrides at De skal ha noen som helst form for eiendomsrett til deler av Birger Honningsvågs eiendommer. Birger Honningsvågs videre forføyninger over eiendommer er således Dem uvedkommende.

Saken er også Giske kommune uvedkommende. Giske kommune må forholde seg til hjemmelshaver av eiendommen og ikke udokumenterte løse påstander fra utenforstående.»

Sitat slutt. Jeg er en stor beundrer av mennesker med intelligens.

side 68-77 giske kommune
Spread the love

Legg igjen en kommentar