Lov og rett

Giskekaien. Et eksempel på hvordan påståtte kristne mennesker IKKE bør oppføre seg

Siden jeg møter så mange som mener at jeg er årsaken til problemene rundt eierskapet til Giskekaien, en kar på Ytterland kafeen mente jeg burde betale ut Haldor Giske (?) forleden, så vil jeg her dele med almenheten dokument, slik de får den hele og fulle sannheten, og ikke bare delvis ondskapsfulle rykter, for å sverte meg i lokalmiljøet.

Vi har jo allerede betalt Kystverket kr. 600.000 for kai og vei. Vi skal ikke betale mer. Ikke at det gjør meg allverden, jeg er vant med urettferdighet og kommunal og statlig ondskap. De ansatte har jo utømmelige pengekasse å herse med hvem de vil. Men når noen prøver å svindle og bedra meg, så får en ta til motmæle. Der er ingen som er til synderlig hjelp anyway. Jeg forventer ingen hjelp eller sympati. Jeg forventer at alle skal følge norsk lov, og ikke bedrive korrupsjon og trynefaktor vedtak, som synest meg å være utbredt i Giske kommune forvaltning. Makt korruperer, absolutt makt korrumperer absolutt. Interessant hvordan de navigerer i løgnenes labyrinter, febrisk søker vei å komme seg ut, med æren i behold, hvilket vil bli vanskelig, uten at de tyr til mer arrogante makt-triks i sin hubris da. 🙂

Som kristen mener jeg at Satan er løs nå (Åp. / Rev. 20:7) og at alle som kommer til makt, de må på ett eller annet vis ha blitt fristet på fjellet som Jesus ble, men de har ikke stamina eller integritet nok som Jesus til å si nei takk til Satan, om å tjene ham og hans sak. De som får makten delegert ad den vei blir dermed forpliktet til å støtte løgn, urett og destruksjon av alt sømmelig, rettvist, moralsk og dannet. Vi forstår altså da hvorfor Harry Valderhaug (KrF) er så villig til å støtte løgnene, bedraget. Han kommer IKKE til Stortingsplass, UTEN å tjene Satan, aka være imot oss Guds Utvalgte Folk; Kristne. Gjøre mest mulig djevelskap mot oss. Det er liksom Satans åndelige rolle det.

Hva skal vi med dette Teknisk Utvalg som egentlig skal «passe på» administrasjonen? Hva passer de på da, annet enn at de sikrer og stempler urettens utbredelse ?

Falske disipler
Matt. 7:21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

De vil helst holde med kjeltringene blant oss, og ikke vi som er uskyldig dratt i løgneres, tyvers og bedrageres univers, uten å ha noen skyld i det i det hele tatt. Det juridiske er en ting. Som min kone sier; Det er bare en kai, ikke ødelegge seg på det. For min del er det viktig at en lærer mennesker å kjenne. Det er spesielt fint å lære å kjenne de som elsker sannheten og de som elsker (og adopterer) løgnene så lett (2 Thessalonians 2:10, Psalm 52:3). Jeg får vite hvem som ser sannheten og de som tror på løgnene. Det bestemmer hvem jeg trenger å bry meg med å ha inne i eller ute av mitt liv. Jeg vet allerede de urettvises skjebne, vi skal ikke til samme sted likevel: 2 Thessalonians 2:11,12. Jeg kommer ikke til savne noen i evigheten som ikke viser seg Rettvis for å si det enkelt og greitt. Abraham vant favør hos Gud for sin Rettvishet. Vi kan ikke noen av oss finne favør uten den.

Menneskekunnskap er viktig, kanskje viktigst av all kunnskap. For er det noe som forundrer meg med denne saken, er hvor mange mennesker som elsker uretten og hater retten. De klarer rett og slett ikke se forskjell på løgn og sannhet. Dette er en viktig kunnskap for meg å se, og vite om. At det finnes disse to mennesketyper som Bibelen er klar på. Disse beviser Bibelens ord. 2 Thessalonians 2:11,12 sier at Gud skal gi Satans ormeyngel «delusions» (vrangforestillinger) slik at de tror løgnene, – endelig, – slik at de skal bli DØMT. Kristus og Satan kan ikke bo i det menneskelige Tempel samtidig (Acts 7:48, 17:24), det er alltid den ene eller den andre. Enten bor Satan i menneskene, eller Den Hellige Ånde.

Vi ser dermed, uten at vi hadde kjøpt kai, bare som Guds verktøy på jord, så hadde ikke alle disse maktmennesker, bønder og husmødre, men også de som holder med feil side – de som har tatt side med uretten mot retten, Gud vet hvem de holder med i sine hjerter, de også skal bli DØMT! Det er #Dommedag. For mange, hele verden. «the Veil is lifted», alle samfunnsområder, de onde sataner som styrer verden er tvunget ut i åpent landskap nå, se på strømopprøret, vax-mostanden, Kanada. Mener jeg.

Dette er viktig prinsipp i Bibelen, at vi skal kjenne igjen de reellt kristne på dette, sier Hebrews 1:9, Psalm 45:7, Amos 5:10, 15. Der er mange som utgir seg for kristne, men de har ikke den Ånden i seg som fordres av dem for det (Gal. 2:20), defor lyver de til og med når de påstår de er kristen. Satan taler til sine, som den Hellige Ånde taler til kristne.

Her er brevet som starter det hele:

6 Brev-oppmåling-081020

.

Vi ser at Marit Snipsør Giske hevder at Kystverket har aldri overtatt grunnen. Vi har bare bruksrett til ett eller annet udefinert mener hun som den Allvitende dommer hun utgir seg for. Hun har ingen dokumenter som beviser hva hun sier. Det er vel en feminin «intuisjon» som forteller henne hva som er sant og rett får vi anta. Vi legger videre merke til at Oppmåler ikke gjør noe som helst for å rette opp hennes dumskaper og villlfarelser, som er hans jobb etter lovverket å gjøre,

Vi har dokumenter som beviser at hun tar feil.

Video 2: Bevis for Kystverkets eiendomsrett

Matrikkelkartet beviser ingenting, som Haldor Giske hevder – han har innstiftet en ny slags rett, som ikke er vanlig i resten av Norge ihvertfall. Kartverket som Sentral Matrikkelmyndighet er IKKE enig med han, de sier dette er bare noen hjelpelinjer som kommunens Dagny Rødland har manipulert rundt på kartet for å gi ham en illusjon av sin «eiendomsrett»  :

Haldor Giske vet vel best, av Kartverket, juridisk kompetanse som høyestrettsdommere og slikt. Kommunen gir han ihvertfall rett, uvisst av hvilken årsak.

Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg i sin bok «Tinglysing», Cappelen Akademisk Forlag 2009:

«Grunnboka angir ikke nødvendigvis eiendommens reelle eier, og verken § 14 eller andre bestemmelser i tinglysingsloven tar direkte stilling til hvem som er den reelle eieren av en fast eiendom.»

Paragraf 15 er ennå klarere:

§ 15. Den som har grunnbokshjemmel til en eiendom, har også grunnbokshjemmel til dens enkelte deler, derunder bygninger [MOLOER] som er eller blir opført på eiendommen, medmindre grunnboken utpeker en annen som berettiget til disse.

Grunnboken til Haldor Giske utpeker «en annen», nemlig Kystverket / Giske Marina som eier, siden 1921.

Her er Haldor Giske som er enig med Marit Snipsør Giske at Giske Marina har bare bruksrett. Hvor han har det fra vet jeg ikke, for jeg har aldri sett noen dokumenter fra ham at det stemmer. Enten lyver han glatt, eller han kan gi oss noen dokumenter som viser hva han hevder. Vi har ikke sett noen slike dokumenter, ikke kommunen heller. Likevel gir de ham vedtakets gunst. Både administrasjonen ved Øyvind Drabløs og Teknisk Utvalg:

Teknisk Utvalg sin avgjørelse er utifra hva vi kan se enstemmig. Der er INGEN politisk uenighet, ALLE er enig i at Haldor Giske eier kaien vår og grunnen til kaien vår, og hele pakken. For hvis de mener vi eier den, så skulle de jo ikke nektet oss matrikulering… Det skal vi bruke mot dem til valget som kommer. At trenger virkelig vi innbyggerne slike ? Vil vi ha folk som gjør rett, som har litt visdom, eller vil vi ha folk som kun har nok sunt bondevett til å få et stempel i hånden og stempler «godkjent» hva de blir fortalt skal godkjennes ?

Altså at de en for alle, alle for en, nekter plent å tenke på egen hånd? Trenger vi slike politikere? Hva godt har de gjort for meg siste 25 år? Svaret er svært lite. Jeg synest bossplassen på Gjøsund er fantastisk bra, hyggelige folk som jobber der. Det er faktisk det beste kommunen har gjort for meg å klare å organisere den så bra. Tenk etter, hva bra har de gjort for deg ? Har de satt ned skattene, fjernet bompenger, sikret at strømmen og kraften eier vi for all evighet, ikke et produkt for deres venner i «markedet» å tjene penger på ? En skjult skatt.

Og vi har da endelig Oppmåler Håkon Kvile fra Asplan Viak AS som er enig med de to først voterende. At det er hans jobb å rydde opp i deres villfarelser, en bonde og en husmor som vet bedre enn Professor Falkanger, Kartverket som har tinglyst vår rettighet i Haldor Giske sin gård, og Kystverker her, det gjør han ikke. Han holder med de to, og stanser bare Oppmålingsforretningen i det hele tatt.

Håkon Kvile og hans kollega har tidligere forfalsket dokumenter og stjelt en garasjetomt fra meg i Solnørdalen. En notorisk kjeltring altså (gå gjerne til sak mot meg for å si det. Det er ikke straffbart eller ærekrenkende når det er sant). Han er innklaget for forholdet.

Håkon Kvile er forøvrig kollega til Haldor Giske sin niese Renate Giske (KrF). Så at han har mer motivasjon for å holde med Haldor Giske enn meg er jo klart. At Ordfører (KrF) og Teknisk Utvalg (KrF) det samme, er også helt klart for meg. Kvile er klaget inn til Statsforvalter for ikke å gjøre Oppmålingsforretning etter loven og beste praksis for landmålere. Mannen er komplett enten korrupt eller inkompetent, eventuelt en kombinasjon av begge.

Ordfører Harry Valderhaug (KrF) og INGEN i kommunen har ikke leet en eneste finger for å hjelpe oss, eller å søke å gjøre rett og riktig, som er et kriterium for å kalle seg kristen, at en elsker rettvisheten mer enn uretten. I vår sak ser vi de elsker det motsatte. Kommunedirektør Tennfjord har etter kommuneloven PLIKT etter Kommunelovens § 13 å opplyse en sak skikkelig før den fremlegges. Det passet han ikke i denne saken å gjøre ihvertfall. Uskikket til stillingen vil jeg si. Men det er vel slik at Satan ikke tiltrekker seg de mest intelligente blant oss til å tjene seg da… Han fikk det vel ikke til noe bedre enn dette..

Teknisk Utvalg sin leder Marit G. Alnes (KrF) synest Marit Snipsør Giske og Haldor Giske sine utsagn er fornuftig, og støtter sin politiske kollega Renate Giske (KrF) sin onkel Haldor Giske i dette. Så også Teknisk Utvalg har holdt med Marit Snipsør Giske og Haldor Giske at vi har kun bruksrett og vi kan ikke matrikulere etter den lovparagraf, mener de. Lovverket sier også bruksretter > 10 år SKAL matrikuleres (om det var bruksrett vi hadde da). Det er ikke så lett for dårer når de går seg vill i loverket, eller aller mest gått seg vill i sin egen frie fantasi.. 🙂

Vi ser at Haldor Giske har blitt juridisk ekspert og hevder at vi ikke kan matrikulere vår eiendom, fordi han har allerede fått den matrikulert på seg i 2017, som vi ikke fikk vite om før i des. 2021. Helt uten eiendomsretts-papirer matrikulerte kommunen veien på han. Selv om kommunen kan se at hans egen grunnbok utpeker Kystverket ved tinglyst hefte da også, som rettmessig reell eier til kai og vei, med grunn og det hele (?). Det var aldri spurt ham om adekvat dokumentasjon i det hele tatt (?). Men vår dokumentasjon er visstnok ikke bra nok (?).

Rettigheter tilknyttet grunneiererklæring - Giskegård fiskerihavn i Giske kommune_1

Giske Kommune har en selvstendig plikt til å vurdere sannsynliggjøringen, hvem som har sannsynliggjort best av oss eller Haldor Giske og Marit Snipsøyr Giske. Det skal opp i rettsak nå. At vi mener både kommunen og et mehe hos Statsforvalter tar feil, som forøvrig heller skulle vært vaskehjelp enn juridisk saksbehandler, de har ikke fulgt norsk lov noen av dem.

Bemerkning Statsforvalter 280121 v1 – Giske Marina

Giske Kommune oppgir som grunn for å nekte matrikulering at Giske Marina ikke kan sannsynliggjøre vår eiendomsrett.

Øyvind Drabløs er uenig med prof. Thor Falkanger, Kartverket, Kystverket, Statens Havnedirektør i 1936…. Giske Marina.. etc.

Men Giske Kommune ved administrasjonens Øyvind Drabløs og kommunedirektør Tennfjord, mener at de som ikke har noen som helst dokumentasjon, deres «ikke-værende» og ikke-eksisterende dokumentasjon til fordel for Haldor Giske, den er god nok til vedtak i hans favør (?). De bruker altså en falsk negativ som «motbevis» for våre beviser. De mener de som påstår noe, de har ikke noe bevis for sin påstand, kommunen mener deres påstand motbeviser vår dokumentasjon. Vår dokumentasjon er ikke bra nok mener de, mens han som ikke har noen dokumentasjon, den «dokumentasjon» er bra nok for dem? Er det mulig å forstå seg på slik idioti?

«Aldri krangle med dumme mennesker, de vil dra deg ned til sitt nivå og deretter slå deg med erfaring.»
– Mark Twain

Haldor Giske sin mangel på dokumentasjon BEVISER (for dem) at vår dokumentasjon er for dårlig (?). JA, du leser det riktig. De vise vil forstå galskapen. Vår dokumentasjon er IKKE bra nok, men «INGEN DOKUMENTASJON» er bra nok, for å matrikulere på Haldor Giske !!!! Det er da vi forstår at vi befinner oss i et surrealistisk univers vi er bortkommen i – hvor vi ikke klarer helt å beherske og navigere i, deres psykotiske univers, psykotisk betyr å miste grepet på virkeligheten;

De mener altså at de «fantasidokumenter» for vår bruksrett som Marit Snipsør Giske og Haldor Giske påstår, SOM IKKE EKSISTERER i det hele tatt, de MOTBEVISER vår eiendomsrett i våre dokumenter ! Kan det bli mer morbid enn dette ? Giske Kommune og Oppmåler har overlatt til en husmor og en bonde å dømme våre dokumenter ugyldige, på basis av deres egne imaginære spekulasjoner godkjenner kommunen og statsforvalter deres innbillninger som reell, som å ha rot i virkeligheten (?). De rett og slett skaper seg en virkelighet basert på løgn og bedrag, på noe som ikke er reellt, vil de ha som reellt for seg, og kommunens folk deltar i deres innbilte tankeunivers. Kan det bli mer psykotisk enn dette?

Dette lærte meg at Satan og satanister kreeerer sin egen virkelighet… alt de kreerer er basert på løgn og bedrag. Den er ikke forankret i virkeligheten… det er omtrent som klima-religionen, og covid-religionen. De tror på ting som egentlig ikke er virkelig. Det er jo 15 år siden jeg skrev mine første artikler om Club Of Rome som skrev «bærekraft-rapporten» for fehodet Gro Harlem Brundtland. Kjønnskvoteringen var heldig for henne kan en si. Når kjønn trumfer intelligens og kompetanse. Kjerringa er jo alltid vært så dum en kan kjøre et tog gjennom hodet hennes, og hennes barn skyter seg. Vel er hun ekspert å lyve, men hun kunne vel aldri skrive noe slik «bærekraft-rapport» selv. Der fant de opp en NY verdensreligon, klima, som skulle «forene menneskeheten». Gud var ikke viktig, men «klima» ble. Satanister er seg selv lik. Løgnere og bedragere, Alltid.

Til Heltene Uten Maske
https://giske-avisen.no/til-heltene-uten-maske/

483970_1_A

Dokumentet/ vedtaket fra de «kloke hoder» i Teknisk Utvalg på at vi ikke eier kaien, ligger her:
062/21: Klage på avslag om retting – Giske Marina
https://www.giske.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2286&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1024&

En eneste ting vet jeg. Alltid tidligere i livet når folk urettvist har vært etter meg, mobbet og trakassert meg, KUN fordi de ikke liker min ærlighet, så har der vært en kraft i universet… som har rettet opp deres urett, og gjort alt mye bedre for meg… Jeg har blitt plukket opp av havets bunn når jeg syklet utfor kaien som barn, lå praktisk talt død på bunnen med sykkelen over meg sa de. Jeg overlevde dem vaksinerte meg til stivkrampe som barn. Jeg har sett ‘Guds Finger’, og blitt hentet utav Nigerias jungler hvor en satt fanget for løspenger. «Lynet på vei til Damaskus» kan treffe en på så ymse av steder.

Ukrutt forgår ikke så lett. Løgnen er selve basis ingrediensen i all ondskapen som vederkveges verden. Folk elsker falske folk, løgnaktige folk. Jeg er alltid ærlig og rett frem med folk, det hater mange meg for. Det var i gamle dager slike som oss ble likt, det er nye falskhetens og løgnenes tidsalder nå.

Satanistene, løgnerne og bedragerne, og alle de som elsker dem, konspirer mot «Herren og hans salvede» (Psa 2:2), Guds Folk, kristne folk. Den som tier samtykker, i urett og all annen djevelskap de finner på. AntiKrister kommer til å ta makten i verden fra de mest utrolige steder få vil forvente. De har infiltrert, og kommer innenfra, vil jeg bevise. Uretten spiser vårt engang kristne siviliserte og dannede borgerlige samfunn opp av antiKristene delvis INNENFRA, de brukte trojanske hester. Jesus kommer igjen, og skal gjøre ende på all urett og ondskap, den som disse antiKrister og satanister (type: Løgnens Barn, elsker løgn og bedrag) bevirker.

Gud reiser opp den som stoler på Gud mer enn på mennesker, sier Bibelen. Da vil det helst gå bra.  Jeg vedder på at Gud «vinner» til slutt; rettferd vinner, sannheten seirer. Satan og satanister, satans ormeyngel, løgnere og bedragere, de har allerede tapt, på Golgata for 2000 år siden, samme hvordan og hvor mye Satans løgnaktige ormeyngel og krapyl konspirerer for å gi Satan seieren over oss. 🙂

Against The Wind · Bob Seger & The Silver Bullet Band

Spread the love

Legg igjen en kommentar