Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.