Konservativt hjørne

«Den sentrale konservative sannheten er at det er kultur, ikke politikk, som bestemmer suksessen til et samfunn. Den sentrale liberale sannheten er at politikk kan endre en kultur og redde den fra seg selv.» – Daniel Patrick Moynihan

«Den sentrale konservative sannheten er at det er kultur, ikke politikk, som bestemmer suksessen til et samfunn. Den sentrale liberale sannheten er at politikk kan endre en kultur og redde den fra seg selv.» – Daniel Patrick Moynihan

Konservativt hjørne

«Hvis vi bare hadde utstyrt oss med økser og høygafler og hva vi hadde for hånden, isedenfor å sitte skjelvende av lyden av jernsålene i trappeoppgangene av svartemarjaer som kom for å hale inn noen av vår familie, så kunne alt dette vært unngått» Alexander Solshenitzin

«Hvis vi bare hadde utstyrt oss med økser og høygafler og hva vi hadde for hånden, isedenfor å sitte skjelvende av lyden av jernsålene i trappeoppgangene av svartemarjaer som kom for å hale inn noen av vår familie, så kunne alt dette vært unngått» Alexander Solshenitzin