Slekt

Bjørnstjerne Bjørnson. Direkte etterkommer av Tora Torbergsdatter

Bjørnstjerne Bjørnson er direkte etterkommer av Tora Tobergsdatter, og dermed av Giske-ætta.

Tittelbilde – CC-BY-2.0 – er tatt av Luca Nebuloni

Bjørnson mot Benadottene :

«På Stiklestad gjorde Bjørnson den hellige slagmark til arena for en ny offensiv, et angrep direkte mot kongemakten. Fra «vor gamle Selvstændigheds største Sted», erklærte han at kongen måtte oppgi sitt veto, eller folket måtte oppgi sin konge. Angrepet på Oscar II var ikke bare av politisk art: «Han tilhører et andet Folk.» Det dreide seg om selve slekten. Mot bernadottene sto den gamle, mytiske kongestamme, Hårfagreslekten, som Bjørnson selv mente han var direkte etterkommer etter. () Bjørnson, på sin side, ønsket ett nytt kongeslag, et dynastisk slag mellom den jødisk-marokkansk-svenske familien Bernadotte og den norrøne kongeætten Bjørnson via Bratt til Hårfagre.»

Kilde; utdrag av «Kongstanken» (Cappelen 2002), av Tor Bomann-Larsen (linken død nå) : http://www.nb.no/bjornson/Bjornson/Samfunnet/Bjoernson-mot-Bernadottene

Jeg tenkte jeg fikk sjekke opp Bjørnstjerne om det stemmer at han ætter på Harald Hårfagre, eller om det var bare skryt. Hva som for han nok tok årevis å finne ut, om ikke familien hadde sitt eget bibliotek de hadde samlet og tok vare på gjennom generasjonene, så måtte han nok til biblioteket i København og i verste fall til Roma og Vatikanets katakomber hvor historikeren P.A. Munch holdt på i årevis til sitt historiske 8 binds verk «Det norske Folks Historie» (oldtiden til 1397), det er for meg med moderne teknologi bare noen timers arbeid med digitalarkivet og sleksforskning gjort av hundrevis og mulig tusenvis av slektsforskere med informasjon og data jeg bare kan hente inn de mest troverdige data fra.

Relasjonsdiagram - Harald Hårfa

.

Bjørnstjerne Bjørnson er av Giske-ætta fordi Tora er moren til Olav III Kyrre Haraldsson. Faren er Hardråde (Harald III). Bjørnstjerne Bjørnson er dermed direkte etterkommer etter Tora Torbergsdatter. Vi ser av kartet over at Bjørnstjerne er direkte etterkommer etter Olav III Kyrre Haraldsson.

Se spesielt hvor sentral og dominerende de er i kartet denne ættelinjen etter Ragnvald Jonsson Blindheim Huk…. Vigring…. Blindheim.

Kong Magnus Gilchrist var født på Orknøyene som var norsk i viking-tiden. Gilchrist menes «Servant of Christ», «Kvitekrists tjener», det har de norske kongehus vært i 1000 år, inntil denne generasjonen av Bernadotter som prioriterer motsatt… alt kristent har blitt forbudt…. Så Bjørnson hadde et godt poeng….

Bjørnstjerne ord: Ja, vi elsker dette landet. Giske-slekt ord.

«Du må naturligvis lade mine vænner, og blant dem W. Konow først og fræmst, læse dette. Jeg lægger til, at en man, hvis kænskab ingen drager i tvil, når det gæller frimureri, og hvis anseelse er meget høj, forleden dag intrængende bad mig udvirke af tinget en lov, hvoræfter ingen æmbedsman kan være medlem af et sælskab, hvis statuter ikke er offentlige. Intrængende, atter og atter, bad han mig om det! – Bare at et sådant forslag kommer fræm, sa han, vil gøre godt og drage mange til æftertanke.
«De fædrelands-bekymrede» ledes af kæltringer; det er summa summarum.»

http://www.dokpro.uio.no/litteratur/bjoernson/bbka2.txt

Den jødiske kongens menn og kvinner i forvaltning og Storting, har vist seg å kun være en gjeng med kjetringer som Bjørnstjerne påpeker, åpenbart. De (bibelske Nephilims, sønner av de falne engler på Mount Hermon, Breddegrad 33°, Lengdegrad 33° fra Paris 0-meridian) kopulerer seg inn i de beste familier:

Dronning Sonja har rett til Dronning tittel, fra Giske-ætta og Harald Hårfagre ætta
https://giske-avisen.no/dronning-sonja-har-rett-til-dronning-tittel-fra-giske-aetta-og-harald-harfagre-aetta/

Bjørnstjerne Bjørnson fikk 100% rett. Det var en tabbe av det norske folk å gå med på å la Bernadottene holde på. Han demonstrerte ved å dra til Paris og bli der, sitte der og skrive. Genesis 6:

«When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of god [bene elohim] saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. Then the LORD said, “My Spirit will not contend with humans forever, for they are mortal; their days will be a hundred and twenty years.” The Nephilim were on the earth in those days—and also afterward—when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes [gibbôr] of old, men of renown [shêm]. » §§§ «Jude 1:6–7 suggests rebellious angels “abandoned their proper dwelling” and may have been involved in “sexual immorality and perversion.” §§§ Genesis 6:2 shows that human society at the time of the Nephilim was characterized by tyranny and oppression and debauchery, including rampant, forced polygamy. God intended marriage to be between one man and one woman (Genesis 2:24). Prior to Genesis 6, only Lamech—of the line of Cain—is recorded as practicing polygamy. Yet in Genesis 6, the powerful “married any of them [human women] they chose” by force. This behavior was sinful on two levels and destroyed the family structure that God ordained; Genesis 6:3 reveals it was especially displeasing to God. Moreover, “like father, like son,” Genesis 6:5 shows that the offspring of those in Genesis 6:2 continued the wickedness, perhaps even increasing the depravity. These Nephilim exalted themselves with absolute power over others – including sexual licentiousness as an especially vile exercise of power.» (Kilde)

Tyranni, undertrykking, sovjetisk jødisk-bolsjevik polygami, ødelegge familien, makt over andre, seksuell umoral og perversjoner. Hvem tenker på Marta Lovise med elsk for store peniser, og Mette Marit hos Epstein ?

Når de vi betaler for å ta vare på landet bare ødelegger det, ruinerer oss på dumskap og løgn, med den «humanistiske» gudløse Nye (klima) Religionen (under forbannelsen) som har erstattet 1000 års kristendom (under velsignelsen). En skam! DA har de syndet mot § 1 i Gulatingsloven «det første i vår Lov«; å tjene Kvitekrist og Gud fremfor alt, altså beholde landet og nasjonen kristen.

Bjørnstjerne fikk rett. Bernadotte slekten ble til forbannelse for Norge og nordmenn.

Ja, vi elsker dette landet

Spread the love
Jarle Johansen
Forfatter er sjømann. ”Recte faciendo neminem timeas”
http://riksavisen.no