Lov og rett

Giske Kommune krever sak mot seg i Tingretten avvist, vil ikke bli sett i kortene

En liten oppdatering om Giskeætta sitt Museum på Giskekaien. Mer informasjo følger i slektsgruppe for Giskeætta på Facebook; https://www.facebook.com/groups/3381464978770564/posts/3727315237518868

Giske kommune krever saken avvist, fordi de ikke ønsker å vise Giske Marina dokumentasjon sin for endring av matrikkel de gjorde i 2017. De vet like godt som oss at den var ikke legal. Den er kriminell faktisk. Hadde de gått frem på korrekt måte hadde de jo ingen grunn til å prøve å få avvist saken, men sett frem til at retten finner ut om de har gjort endring legalt og skikkelig, for å legge det dødt. Underliggende i denne saken er å prøve om domstolen anser at avtalen med grunneier, i GRUNNeiererklæring, er fremdeles gyldig eller ikke. Kommunen mener åpenbart at den avtalen fra 1921 er ugyldig. Giske Marina kjøpte den avtalen, kontrakten av Kystverket, overtok rettighetene.

Hva den imbesile bakgårdsadvokaten IKKE sier, er at GM er tinglyst GRUNNeier.

Det går tregt å realisere museum for Giskeætta jeg vil bygge på Giskekaia, fordi Giske Kommune har forfalsket matrikkelen i 2017, uten lovhjemmel, i brudd med alle lover som styrer slikt (matrikkelloven & tinglysingsloven), og det skaper mye problem for meg med byggesøknader m.v. Hva kommuneadvokat IKKE sier her, er at tinglyst GRUNNeier er Giske Marina, etter at 127/23 avgav grunn til vei og molo i 1921, for evig og alltid, men står ikke ved avtalen sin i tinglyste GRUNNeiererklæringer (kontrakt- og avtalesbrudd, slik at jeg kan kreve erstatning herifra til helvete om jeg vil.

Kommunens ansatte påstår nå at den tinglyste avtalen fra 1921 om avståelse av areal til molo og vei ikke er gyldig lenger). Jeg må jo ha svar på om domstolen mener at avtalen mellom Statens Havnevesen og avgivende eiendom fremdeles er gyldig eller ikke før jeg kan gå til erstatningssak. Det må jo retten ta stilling til om kommunen har rett i at avtalen ikke er gyldig lenger, for i tilfelle kommunen har rett, så har jo Staten ved Kystverket solgt oss noe de ikke eier, altså en svindel.

Jeg håper at noen kan hjelpe saken med å stille opp i retten som publikum når saken kommer opp, slik som annen sak jeg så han lyve i retten med glatt fjes for et par år siden. Det er egentlig straffbart å lyve i retten, men alt går når dommerne elsker og er gode juristkollega med de største løgnerne. Kommuneadvokaten den notoriske proffe løgner, vil lyve mindre om der er mange vitner.

Giske kommune og den notorisk uhederlige kommuneadvokat Ingvar Harald Seth kan kun vinne denne saken med å få med dommer på løgn og bedrag, for hvis de må vise bevisene sine de ikke har, så taper de, slik som i saken for et par år siden hvor Seth er så god venn med dommer at han får dommer til å å idømme et sameie for 7 mennesker, IN ABSENTIA, det vil si Gjøen dømmer noen som ikke er tilstede i retten i det hele tatt, og om det hadde vært sameie kunne ikke faren gitt småbåtplass til sine sønner i det hele tatt, fordi da hadde de andre «sameiere» hatt forkjøpsrett etter samme sameielov som ble idømt. Om dommer Gjøen mottar penger av Seth for tjenesten ovenfor sin gode venn Seth er uvisst.

Jeg har stevnet kommunen for retten for at de skal vise oss dokumentasjonen de har for endringen de har gjort i matrikkelen i 2017 før vi kjøpte kaia og veien av Kystverket, hvor kommunens ennå en uhederlig ordfører Langvatn og rådmann Karl Andre Birkhol som har ansvaret etter kommuneloven at alle saker er riktig utredet med 100% av fakta tatt med, de påstår andre eier mitt areal, uten at de kan dokumentere hvordan noen andre har blitt eier av mitt areal, etter at alle bøndene på Giske avgav grunn til Statens Havnevesen til odel og eie i 1921, så har vi ikke sett noe dokumentasjon på at noen har kjøpt arealet tilbake.

Så fordi de krenker min tinglyste eiendomsrett til arealet, har jeg bedt retten vurdere om de har gått frem på korrekt måte ved endring av matrikkelen. Kommunens ansatte har faktisk forfalsket offentlige dokumenter (matrikkelbrev), brukt forfalskningene i rettssak som strider mot Straffeloven § 365, og jeg fikk forleden tilsvaret deres, helt uten noe dokumentasjon på andres eiendomsrett. De har gjort endringen uten å kunne dokumentere at andre eier vårt areal, og nå ber de retten avvise saken, slik at de slipper å få vurdert om de har gått frem riktig.

Kommunen ber tingretten avvise saken av masse tøv, lyver og bedrar anmasse, for å slippe unna ansvaret, av den mest inkompetente gjeng jeg noensinne har opplevd i noe som helst yrke. De har ikke peiling på hva de driver med, helt inkompetent, og når det blir slik mangel på kompetanse så vil det gå utover borgerne, for når de gjør feil vil de ikke innrømme feilen og dermed skape større feil, den lille løgnen tar den andre, og de sitter igjen med megaløgner. Dumskap og saksbehandling med trynefaktor tillegg har store konsekvenser for oss, og det vil koste skattebetalerne mye i erstatninger.

Tilsvaret til retten er mest sannsynlig skrevet av den notoriske kjeltring og profesjonelle løgner og annerangs bakgårdsjurist fra Ålesund kommuneadvokat Ingvar Harald Seth som startet sirkuset med «matrikulert eier», et helt nytt begrep han har funnet opp for anledningen Jeg vet fra andre saker at han er bestevenn med dommerne i Tingretten og får dessverre vanligvis gehør for sine løgner og bedrag, fordi matrikkelen utroper ikke noe eierskap, det er Grunnboken det, og Grunnboken 127/21, 23 etc. sier Giske Marina eier eiendommen og arealet som kaien og veien beslaglegger. Det er eneste måten kommunen kan unngå ansvar på er å få avvist saken, fordi det er enkelt å bevise at de ikke har fulgt loven når de endret matrikkelen.

Domstolenes dommere er ofte korrupt i å tilgodese det offentlige mot borgerne dessverre, det finnes få rettvise dommere, som jussprofessor Graver tok opp i en artikkel i Aftenposten nylig «Den arrogante staten», hvordan stat og offentlige myndigheter instruerer domstolene, hvilket er et svik siden Kristenretten som feirer 1000 års jubileum i år (1024 – 2024, dommere ble straffet for å være korrupt og bedrive svindel i Kristenretten, ikke nå lenger) var bygget på at domstolen skulle beskytte oss mot makten, ikke motsatt, så dette blir spennende.

Fra å beskytte oss mot makten opg maktovergrep, til hva talskvinne for de norske dommerne, Ina Strømstad, sier til NRK at norske dommere ukritisk lener seg til hva det offentlige sier. Dette er ordrett hva hun sa til NRK:

«De fleste har lagt til grunn at når offentlige myndigheter hevder at det regelverket er i samsvar, så er det det.»

Det gjør hele domstolen i tilfelle til en stor økonomisk svindel fordi borgerne tror de får beskyttelse og rettferd av en domstol, når de istedenfor blir korsfestet til inntekt for det offentlige og dommers juristkolleger, når dommere belønner sine juristkolleger ved inflaterte sakskostnads oppgaver, så har juriststanden skapt sin eksklusive pengemaskin, proffe kjeltringer. Det er hva en får da, nå når landet er avkristnet, ikke som hva en fikk under Kristenretten. https://www.riksavisen.no/2024-1000-arsjubileum-fra-gulatingets-kristenrett-til-babylonsk-joderett-i-norge/

Kommuneadvokat Ingvar Harald Seth har gode venner og juristkolleger som dommere i tingretten har vi sett, som hjelper seg, håper vi får en dommer som beskytter borgeren mot makten her, og ikke motsatt. Det er ingenting som heter «matrikulert eier», fordi kommunens ansatte forfalsker matrikkelen, uten bevis på eierskap til vedkommende endret kommunen matrikkelen, matrikkelen utroper ikke eierskap, det er Grunnboken det.

Spread the love

Legg igjen en kommentar