Blogg Helse

Hva er de langsiktige bivirkningene av abort ?

Kristelig Folkeparti i vår kommune som gjerne stjeler andres kaier til fordel for noen av deres slektninger, Moseloven og kristen etikk og moral er parkert til en gang det ikke gjelder en av deres egne, som ellers i landet er jo entusiastisk tilhengere av å ofre småbarn til Baal og Molok. Likestilling for kvinner må gå foran enhver rimelig moralsk betraktmning må vite. Det er tidsånden.

Kristelig Folkeparti er ikke noe bolverk mot det sataniske barneofringer i paganismen. Tvertimot.

Ideen om at livet begynner ved unnfangelsen er relativt ny. I store deler av de siste to årtusenene har diskusjoner om abort innebar å skille mellom fullt utviklede og uutviklede fostre. En av hovedkildene til denne distinksjonen kan finnes fra St. Augustins skrifter fra det femte århundre.

Kristus ofres for kvinnesaken

Hele livet skal den moren leve med at hun myrdet sitt eget barn. Moderskapet har vært hellig. Den ble den siste hellighet som ble ofret.

Alvorlige psykiatriske konsekvenser

To medisinske Royal Colleges har vært avvisende for betydningen av enhver sammenheng mellom abort og psykiske konsekvenser. Royal College of Psychiatrists (RCPsych), i en uttalelse fra 1994 som ikke ser ut til å ha blitt revidert senere, har uttalt at den «finner at risikoen for psykologisk helse fra svangerskapsavbrudd i første trimester er mye mindre enn risikoen forbundet med å fortsette med et svangerskap som åpenbart skader morens psykiske helse. Det er ingen bevis i slike tilfeller på økt risiko for alvorlig psykiatrisk lidelse eller langvarig psykisk lidelse.’ (9)

https://humanjourney.org.uk/articles/consequences-of-abortion/

 

A possible link with breast cancer

Forekomsten av brystkreft har økt i Europa og Nord-Amerika i flere tiår og forventes å stige ytterligere. (19) Det er bevis som tyder på at å ta abort kan øke en kvinnes risiko for brystkreft senere i livet. (20) En oversikt fra 1997 som samlet 23 studier fant at risikoen økte med 30 % (21), men forfattere av en oversikt fra 2001 har avvist en kobling. (22) Det er helt klart sterke egeninteresser på begge sider av denne debatten, og plass utelukker nødvendig grundig gjennomgang. Det er imidlertid ubestridt at en fulltidsgraviditet beskytter mot påfølgende brystkreft, og at betydelig for tidlig fødsel gjør det mer sannsynlig. Koblingen er derfor biologisk plausibel.

Selv om det kan være klokt å erkjenne at «juryen er ute» med hensyn til en mulig sammenheng mellom abort og risiko for påfølgende brystkreft, er det nødvendig med ytterligere forskning for å avslutte debatten. I mellomtiden, og av hensyn til informert samtykke, bør enhver kvinne som vurderer abort tilbys så mye informasjon om mulige risikoer hun ønsker.

https://humanjourney.org.uk/articles/consequences-of-abortion/

Når man vurderer det brede feltet abort, kommenterte CMF tidligere at «en ettergivende holdning til abort devaluerer vår verdsettelse av medmennesker». (23) For eksempel blir det ofte hevdet i debattene om dødshjelp og legeassistert selvmord at det er ulogisk for et samfunn som tillater liberal abort å nekte legeassistert å dø. Hvis leger kan utføre aborter (en prosedyre som alltid har 50 % dødelighet – en av legens to pasienter dør alltid), men hvor fosteret ikke har noe å si i saken, hvorfor skal ikke loven endres slik at leger kan avslutte livet når en kompetent pasient gjentatte ganger ber om det?

https://humanjourney.org.uk/articles/consequences-of-abortion/

Åndelige konsekvenser

Vanskelige tanker og sannheter kan prøve en kvinnes sinn og sjel etter abort. Aborts hormonelle forskyvning gjør kvinner mer sårbare for depresjon, angst og andre posttraumatiske stresslidelser, som kan være dypt åndelige. Her er fem vanlige åndelige konsekvenser som ofte oppstår etter et abortvalg:

Depresjon – Håpløshet – Uutslettelige dårlige minner – Avvisning – Frykt

Post-abort kvinner frykter ofte også Guds svar. Den største frykten er at Gud ikke vil tillate dem å bli gravide igjen, eller at Han vil frarøve dem levende barn. Mange blir overbeskyttende overfor barna sine, og skjønner ikke at Gud ikke straffer oss, men abort kan ha fysiske konsekvenser som resulterer i infertilitet eller andre fysiske problemer.

https://ramahsvoice.com/5-spiritual-weights-abortion/

Spread the love

Legg igjen en kommentar