Åndsliv

Statsforvalter; Zen og kunsten å skrive tilsvar med alle fakta feil

Jeg er litt skuffet over Regjeringsadvokaten. De går ikke inn i saken og vurderer den med selvstendige øyne. Det er samme person hos Statsforvalter i Møre & Romsdal som har skrevet tilsvar til retten, som har skrevet selve vedtaket som skal rettslig behandles. Det ser jeg av ordvalget. Løgnere og svindlere er en egen menneskerase, skal vi drøfte.

4.2 En advokat skal ikke bevisst gi uriktige eller villedende opplysninger4) til retten.
https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/kommentarutgaven/

Regjeringsadvokat Nora Mageli er vel også under advokateden og regelen; «gjør rette, hindre urett», får vi anta. Jeg håpte jeg skulle treffe noen som ser og tenker annerledes. Vi kan håpe at de finner ut av tingene ennå, se gjennom feilene i tilsvaret. Alle mennesker kan feile. Det gjør vi alle. Men det skal veldig godt gjøres å feile i ALT en sier og gjør, i en profesjonell kapasitet, hvor en altså skal vite bedre enn alle andre. Under går vi gjennom hvert enkelt avsnitt i tilsvar til retten, og vi finner feil i dem alle. Noen mennesker er vaksinert mot sannheten. De skal liksom være ‘spesialistene’ og ‘ekspertene’ blant oss som vi under normale omstendigheter bør stole på. Den gang ei.

Det finnes KUN to mennestyper i verden, de gode og de onde. De som elsker løgnene, og de som elsker sannheten. De som tier for ondskapens fortsatte utbredelse tilhører ‘de Onde’. Den som tier samtykker. Bibelen sier vi skal avsløre dem som «har sin glede i ondskapen og urettferdigheten«, 1 Corinthians 13:6 «Kjærligheten fryder seg ikke over det onde, men gleder seg over sannheten» (jfr. Romans 2:8, 2 Thessalonians 2:12). Jesus kaller faktisk slike mennesker for Satans ormeyngel (John 8:44). Disse menneskene er personlig ansvarlig for verdens elendighet. De deltar hver dag alle med sitt lille bidrag, eller ved å ikke gjøre eller bidra med noe imot de Onde, med sin taushet, samtykker de i det.

Løgnens Barn

Slik er det ikke idag lenger at de gode er i overtall. Vi er i spesielle tider (Åp. / Rev. 12:9, 18:23, 20:7) Giskekaien blir brukt som et middel av meg for å finne ut hvem som er av en rettferdig og sannferdig menneskerase, og hvem som er motsatt. Det er nyttig kunnskap for meg.

Vennligst ikke forstyrr meg med facts, la meg få føle ifred:

Kaien er bare som et åndelig sentrum hvor jeg druknet engang, om et drama med mennesker som er opptatt av hvem som eier den. Mens jeg ligger druknet under sykkelen ved Pilskog-robåten som barn, så står to grupper mennesker på kaien og diskuterer om det er noe vits i å redde barnet eller ikke. De må liksom finne ut om de liker den personer, før de tar stilling til rett og galt i situasjonen, og om de skal gidde redde barnet eller ikke (?). Rett og galt har for dem blitt en subjektiv følelse, rett er basert på deres antipatier og sympatier, og ikke lenger et objektivt kriterie. Hva som rett for dem bestemmes av deres følelser, ikke loven, ikke normalen – de kan føle hva som helst og påstå det er retten.

Jeg er bare et verktøy som setter dem i en situasjon at de blir fristet til urett og ondskap, og vi finner at det er ikke i deres natur å søke å gjøre rett, som normale folk vil ønske.

Problemet med mange av oss mennesker er at vi antar at alle er som oss selv; ærlig, skikkelige, ønsker å gjøre det rette. Den gang vi var uskyldig og naiv var verden slik. Den verden er over. Slik er det ikke. Menneskene finnes det to typer av; Hvem elsker sannheten, og hvem elsker løgnen? Hvem vil se forskjellen på de to ? Hvem gjør urett med vilje, og er beskyttet av sine kolleger av samme falne ånd ‘Løgnens Barn’ i offentlige etater? Det skal vi finne ut.

Jeg vil avdekke at dette går i oppfyllelse: 2 Thessalonians 2:11,12. Folk tror på løgnene, som om de er sanne. Makten rår. Mørkets fyrstes folk hersker. Og vi skal møte en del av karakterene som vil danne min bok om mine møter og virke blant ‘Løgnens Barn’, den tid jeg vandret på jorden langs den veien få vandrer – kan også kalles ‘den smale vei’ (boken kommer ikke til å bli ferdig før jeg nærmer meg eller passerer 80 år gammel. Jeg skriver kapittelvis artikler om det inntil det) :

Av min absolutte favorittt forfatter, Scott Peck, en klok kristen psykiater, jeg har vel en 7-8 av hans bøker i bokhyllen. Hans gjennombrudd var ‘The Road Less Travelled‘ (1978) og altså «The People of the Lie» (1983) – den er mye gulmarkert i, hjalp meg å forstå veldig onde mennesker jeg måtte møte gjennom 90-tallet (den verste og vanskeligste perioden i mitt liv), sistnevnte boken står ikke mye tilbake for den første, de er noe forskjellig i natur. Vi er noen få mennesker som liker oss på den veien hvor det ikke er overfyllt akkurat. Jeg vil legge tilbake noe av MIN vei, så få vandret sammen med meg, men jeg var fornøyd med den slik – den skulle være slik. Hvorfor fremkommer av en av mine første pamfletter jeg skrev tidlig 90-tallet.

Vi blir aldri noe særlig godt likt, vi som ikke er som alle andre, vi som ikke går i flokk. Jeg skrev om det her; ‘Heltene Uten Maske‘. Vi bærer vårt eget kors. Jeg har akseptert det, mitt lodd i livet, frydes gjerne over det. Det er som det skal være. 🙂

Vi skal alle måtte etterlate oss et «testamente», hva ond eller godt vi gjorde, og hva ondt vi forhindret. Det har alt med intensjonene våre å gjøre hva det blir.

My Way ♥ Robbie Williams

Veldig få vil forstå hvorfor Robbie Williams blir trist i ansiktet, og får tårer i øynene på slutten av sangen «My Way». Det er alltid ensomme livsveier, og gjøre hva som helst som ikke alle andre gjør. Vi har klart oss selv, har aldri fått noe synderlig hjelp fra noen, har liksom ingen far som er i ‘Giske Rotary Smiskeklubb’ eller lignende nettverk for gjensidig berikelse. Mobbing, terror og vold, utsatt for og direkte motarbeidet av ondskapsfulle løgnere og svindlere høyt og lavt heller for den minste ting en vil gjøre, fordi de ikke liker folk som skiller seg ut fra den gemene hop. Vi klarte oss likevel. PÅ TROSS av de som tror de er de snille og prektige i det kollektive «Oss» – overalt er det slik, men spesielt galt her i landet kanskje : (Psykologtidsskriftet: «Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd«). Likevel presterer slike som oss å heve seg over det, å være raus, underholde, klovne (bak masken er klovnen alltid sørgmodig sies det), eller dele erfaringen og kunnskapen.

«Det er trygt å være som alle andre, fordi jeg ønsker å bli likt» (Woody Allen, Zelig, 1983)

Det viktigste er faktisk ikke om mennesker liker en. Det viktigste er om Gud liker en. Spesielt etter at en har passert middagshøyden.25-20-10 år igjen? Hvem vet ? Bedre å være klar allerede idag. Slik skal det bli for meg. En har aldri egentlig levd uten en erfaring hvordan det er å bli hatet litt, mislikt, slått, korsfestet. Når en har av og til måttet lite på englevinger, og ingen mennesker var der da heller, så var der en kraft i universet – Gud – som tok imot en, når en har hoppet fra litt for stor høyde. Det var bra. En vet liksom ikke før en virkelig «hopper i det», om det funker da, om troen bærer en, som er Bibelens løfte.

Og det er mer interessant på utsiden og titte inn synest jeg, hos alle dem som må bli likt – kanskje selv Robbie W liker det for mye. Kanskje har «Piken med Svovelstikkene» et bedre liv enn de i den varme stuen hvor de feirer med familie og vaksinerte venner, når alt kommer til alt. Jeg skal være trett og sliten av krigen mellom det åndelig onde og gode, når jeg drar (Eph. 6:12, 2 Timothy 4:7,8). Ikke så mange å savne, – egentlig… slike som Robbie bare… medvandrere.. på «den smale vei», samme hva en definerer seg som rent religiøst.

«Folk som er onde angriper andre i stedet for å møte sine egne feil («Skyggen» som Carl Gustav Jung ville kalt det]. Peck demonstrerer ødeleggelsen disse Løgnens Barn bevirker i livene til de rundt dem. Han presenterer, fra levende hendelser i sin psykiatriske praksis, eksempler på ondskap i hverdagen.»Dr. M. Scott Peck, boken «People of the Lie».

Det er hva de gjør. Dagen lang. De elsker hva de gjør. Jeg vil anta at kommunalt personer som Øyvind Drabløs gleder seg til å gå på jobb om morran i håp om det er noen han ikke liker han kan bedrive djevelskap mot. Kun fordi han ikke liker dem, er det rimelig at vedtak går i deres disfavør, mener han. De innrømmer det gjerne. Som en kvinnelig jurist hos Kartverket sier; «Det er ikke noe gøy å gjøre sin jobb for folk som setter dem på plass og påtaler alt de gjør galt«. Da synest de at de kan la være å gjøre sin forvaltningsjobb redelig og rettferdig. Da snur de seg i mot den person. Helt bevisst. Offentlige jobber må være et shangriLa for psykopater, de kan få utløp for enhver ondskap som romsterer i deres indre, og kolleger i alle andre etater tar en unna. De vil motarbeide retten og sannheten med sitt siste åndedrag, om nødvendig. Akkurat likt, men bare motsatt verdier som de som ønsker mennesker heller skulle jobbe med samme energi og innsats å gjøre det gode og sanne og rettferdige i verden. Men deres følelser definerer retten, da blir det galt. De Onde innbiller alle at de er de Gode, i vår tid.

Noen av oss elsker samvittighets friheten mer enn andre, de andre friheter finnes ikke under verdens herskere likevel.

Slik slites da disse to åndskrefter mot hverandre, i oss og i andre. Vi har forskjellig ånd, som brynes mot hverandre. Begge er «fremmed univers», enhver er mest lykkelig av det åndelige univers en er i, og som lever inni i en. Som Paulus sa: «Kristus lever i meg» (Gal. 2:20). På samme måte lever ånden av Mørkets og Løgnenes Fyrste i andre, taler i dem, virker i dem. I alle dem som er fornøyd med å være i den ånds makt og vold. Noen av oss vil ønske å fri oss fra den ånd, ikke være slik – fordi om vi er slik vil vi være våre egne fiender. Vi vil tiltrekke oss elendighet, istedenfor velsignelser. Karma – du høster som du sår i Bibelens terminologi – er en ubønnhørlig gudommelig virksom kraft i universet.

Vi skal demonstrere i denne saken hvordan en kollegial flokk kan gjøre så mye bevisst og villet ondskap i andre sine liv, mitt sitt denne gang også, jeg er villig offerlam for å vise verden hva de er istand til av løgn og bedrag. Men husk at imorra kan det være du som er offeret. Jeg klarer meg, for jeg kjenner disse folkene, og jeg hvordan handle dette. Jeg risikerer ikke mer enn jeg kan tape.

Denne mennesketypen som dyrker løgnene vil selv gjerne tro på løgnene, og da blir de ‘sanne’ for dem. Men for oss andre så ligner det på dumskap. Vi kan håpe, men det er IKKE garantert, at vi treffer på før eller siden noen som har en annen ånd, som gjør dem istand til å se galskapen. Bibelen sier dette skjer for at de skal bli dømt. Av folket, av deg og meg. Av dem som ser hva de gjør. Av Gud. Alle skal testes og veies, noen kommer til å bli funnet for ‘lett’.

«Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.» – 2 Thessalonians 2:11,12.

Vi skal få oppleve og se de som har urettens ånd i seg. De vil avsløre seg for oss nå. Studer nøye det Bibeleverset, for det er nettopp det som skjer. Når hele matrikuleringsmiljøet konspirerer for å krydre sin ellers kjedelige hverdag, da vil vi se uretten i hvitøyet. Dens opphav.

At når de sier at vår dokumentasjon ikke holder, så er det faktisk det motsatte som er tilfellet; den andre parten har INGEN dokumentasjon. Den holder ikke. Slik snur løgnens barn som jeg kaller dem verden på hodet, opp / ned. De er på mange måter psykotisk. Forlatt virkeligheten.

Hva som er lærerikt å oppleve er at alle offentlige ansatte tar unna den første offentlige ansatte som gjorde feil, av en eller annen grunn feilen ble gjort, bevisst eller ubevisst. Ingen i andre etater sier noe som helst som kan gå imot vedtaket direkte, det gjelder altså Statsforvalter, Kartverket, Kommunedepartementet og tidels Kystverket også har vært forsiktig med det. Alle vil helst snakke frem det som støtter opp om den offentlige ansattes første feil, søke  å bortforklare den. Som borgere har vi ikke noe problem med at en enkelt ansatt er inkompetent og gjør feil eller er korrupt. KUN hvis hele systemet over den offentlige ansatte er det også, inklusivt dommere, da har vi borgerne et mega-problem. Da her vi ingen steder å få rettferd.

I Bibelen er denne type samfunn system kjennetegnet ved å være et Babylonsk system, som ivaretar seg selv og sine – systemets kvinner og menn – først og fremst. De er ikke til for oss. Vi er til for dem. De vil herske, ha makt, (mis)bruke makt, ikke være tjenere.

Her er hele brevet først på 5 sider (naviger mellom sider med pil opp/ned), så skal vi ta for oss ett og ett avsnitt av dem hvor de mener vår dokumentasjon er ikke god nok til å bruke til matrikulering etter Matrikkeloven (ML) § 13.

2_extracted_Dokumentsamling_21-165245TVI_2022-01-19_10-22

.
Her skal vi se på hvordan det går. Jeg skal vise at i hvert eneste avsnitt er det feil i forhold til rettskildene og/eller fakta:

1

En saksbehandler hos Statsforvalter har altså fradømt en eier til en eiendom som har bestått i 100+ år, og de bedriver ikke myndighetsmisbruk mener de selv. De har ikke rett eller kompetanse til å dømme tinglyst dokumentasjon ugyldig (Grunnbokens «positive og negative troverdighet», Tll § 27). Siden rettigheten er tinglyst er den allerede en kategorisert og godkjent rettighet. En tinglyst eierrettighet som ble etablert for 101 år siden. Susanne Fostvedt hos Statsforvalter i Møre og Romsdal leker dommer. De har ikke juridisk kompetanse til noe slikt selvfølgelig. De må forholde seg til dokumentasjonen. Er de ikke kompetent til å forstå dokumentasjonen, bør de finne seg en annen jobb.

Når det foreligger forskjellsbehandling, identiske dokumenter godkjennes av Kartverket for andre kommuners saker, så foreligger det myndighetsmisbruk. Samme dokumentasjon Kjøpekontrakt og Grunneiererklæring ble godkjent av Kartverket som matrikkelmyndighet for kaikjøper i Karmøy kommune.De kjøpte kai samtidig med Giske Marina. Også eiendomsrett. Matrikulert selv om protester fra «grunneiers» advokat. De prøvde seg på svindel der også, ala 100 års innbilt angrerett for å gi grunn til Statens Havnevesen.

Rettskilder (Popup-vindu) : 1-1

| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10, 6-6

2

Kontraktsdato er 17.12.2019

Rekvisjon for matrikulering; 24.06.2020, altså ca. 6 mnd senere..

(uten at det har noe poeng. Nevner det bare for å påvise slurv. Slurv i alt, hva denne jurist hos Statsforvalter i M&R gjør)

Fakta (Popup-vindu) : 2-1

| 2-2 |

3

Den avgivende eiendom som den står matrikulert på kan overhodet ikke dokumentere sine påstander. Ingen dokumenter. Meningsytring.

Rettskilder (Popup-vindu) : 3-1

| 3-2 | 4-1 | 1-3

4

Grunneiererklæringer gir uttrykk for eiendomsretter i 100+ år. Kjøpekontrakt sier på side 3, punkt 6: «Kjøper blir dermed eier av de ovenfor nevnte rettigheter»

«Uenighet» er ingen innsatsfaktor i sannsynliggjøring, (ML § 9 (2) & MF § 9 (4). Ikke løse påstander og meningsytringer heller. Kun dokumenter det.

Rettskilder (Popup-vindu) : 4-1

| 11-4 | 8-2 | 9-1 | 10-1

5

Det er ingen tvist så lenge han ikke har noe som dokumenterer vår «bruksrett». Da er det forsøk på svindel, ikke «tvist».

Vi ser at den som skrev disse ord er satanistisk (John 8:44), elsker å lyve, fordi Giske Marina er den rettmessige eier. Det er deres venn de er forsvarsadvokat for som urettmessig hevder å eie.

Kommunens saksbehandler skjønner ikke hva som menes med ‘avklart’. Avklares gjøres det med den tinglyste dokumentasjonen. «Avklare OG dokumentere», sier Forfatter Dag Høgvard side 234 av sin bok, altså at dokumentasjonen utgjør selve avklaringen. ‘Avklare’ betyr ikke å gå til retten. Det betyr å klargjøre.

Rettskilder (Popup-vindu) : 5-1

| 5-2  | 5-3 | 11-3 | 5-5

6

Problemer er heller at de ikke forstår hva de leser. De vet ikke hva hjemmel betyr. Alt er krystallklart. Grunneiererklæringer sier eiendomsrett. Kontrakt sier Giske Marina har kjøpt den rettighet Kystverket eide. Ganske enkelt, er det ikke det ?

Kjøpekontrakt side 3, § 6 : «Kjøper blir dermed eier av de ovenfor nevnte rettigheter».

Rettskilder (Popup-vindu) : 6-1

| 6-2 | 6-3 | 6-4 | 17 | 1-10, 6-6 | 6-7

7

Joda. Det gjør den. Grunneiererklæringer sier eiendomsrett. Kontrakt sier Giske Marina har kjøpt den eiendoms-rettighet Kystverket eide.

Det er jo ingen bakdel at den er «gammel», i en sannsynliggjøring, tvert imot. Det er > 20 år, innarbeidet praksis for eierskapets praktiske utøvelse. Etter Tinglysingsloven § 32a «For øvrig kan enhver heftelse slettes etter slik oppfordring når den er over 20 år gammel, og det er sannsynlig at den er opphørt.» Siden vår heftelse ikke er slettet, er den gyldig.

Kommunens saksbehandler skjønner ikke hva som menes med avklart. Avklares gjøres det med den tinglyste dokumentasjonen. «Avklare OG dokumentere», sier Forfatter Dag Høgvard side 234 av sin bok, altså at dokumentasjonen utgjør selve avklaringen. Giske Marina har som eneste part dokumentert eierrett. Eierretten har bestått i 100+ år. En saksbehandler har ikke kompetanse til å avvikle og ugyldiggjøre et 100+ års eierskap. Vil noen utfordre eierskapet får de gå til retten.

Rettskilder (Popup-vindu) : 6-2

| 6-3 | 11-3

8

De forstår ikke hva de leser. «Avklare OG dokumentere», sier Forfatter Dag Høgvard side 234 av sin bok, altså at dokumentasjonen utgjør selve avklaringen. Giske Marina har avklart ved dokumentasjon rettsforholda, for sin del. Andre part har et like stort selvstendig ansvar sier Høgvard. Men det har INGEN krevd av dem. De er ikke avkrevd noen dokumentasjon for sine påstander. Vil noen lage tvist om våre retter får de gå til retten. Enhver idiot må jo gjerne gå til retten og påstå han eier mitt hus eller min bil også, men må Gud bevare oss for at det finnes en dum nok dommer til å gi dem medhold.

Rettskilder (Popup-vindu) : 11-3

9

Tinglyste rettshandler har ingen utløpsdato. Heller ikke er der nevnt noen angrefrist på 100 år i de tinglyste dokumentene.Motpartene påstår bruksrett, men de har ikke produsert noe avklaring ved dokumentasjon for sin påstand. Som vi ser av Høgvard s. 234 er det partens ansvar å avklare som hevder det, nemlig Haldor Giske og Marit Snipsøyr Giske. Ingåtte avtaler skal respekteres,

Rettskilder (Popup-vindu) : 11-3

| 1-1

10

Er ikke begrunnet i det hele tatt. ML § 13 sitt vilkår er innfridd. Vilkårene er «tinglyst dokument» og «lovlig opprettet». Statsforvalter har ikke sagt noe konkret om hva som er galt med dokumentasjon, og hjemmel for «mangelen». De har generalisert noe vås «begrunnelse» om «gammelt dokument», men det er ingen lovhjemlet begrunnelse. Det er bare svada det.

Rettskilder (Popup-vindu) : 11-5

| 5-1 | 1-2 | 11-4 | 9-1 |

11

Så Regjeringsadvokaten mener ML § 9 gir rett til å KREVE matrikulering, men at Staten trenger ikke oppfylle kravet (?). Staten sier mye rart 🙂

Matrikkelforskriften § 9 (4) sier SKAL: (ML § 9 (2) & MF § 9 (4).

Mon tro om de vet hva juridisk sett SKAL betyr ?

Rettskilder (Popup-vindu) : 4-6

| 9-1 | 5-1 | 11-4 | 11-5 | 3-2 | 11-7

12

Forfatter og KMD Fagdirektør Dag Høgvard er IKKE enig med dem, og sier «gjort sannsynlig» , s. 123 i boken sin («Matrikkeloven»):

«Matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller umatrikulert festegrunn må på dette punktet SIDESTILLES med registrering av uregistrert jordsameie, jf. matrikkeloven § 14″.

Så, hva sier ML § 14:

14.Registrering av jordsameige

Jordsameige kan registrerast i matrikkelen med eige matrikkelnummer når det er gjort sannsynleg at eininga er eit jordsameige.

Gjøre det sannsynlig, da kan den registreres, sier Høgvard. Matrikkelforskriften § 9 (4) sier også SKAL utstede :

(4) Kommunen skal utstede matrikkelbrev når dette kreves av
a. noen som har gjort det sannsynlig at de eier

(ML § 9 (2) & MF § 9 (4).

Regjeringsadvokaten unnlater å nevne neste setning i OTP 70:  «Dersom vedkommande grunneigar eller rettshavar ikkje kan dokumentere at det ligg føre ein «gammal» rett, må det søkjast om å opprette ny eining etter føresegna i § 93 bokstav h i plan- og bygningslova.»

Vi dokumenterer en «gammal» tinglyst rett.  Regjeringsadvokat mener det er KUN dom er rettighets hjemmel. ML § 26 nevner 3 likeverdige hjemmelsgrunnlag; 1) Dom 2) Oppmålingsforretning 3) Privat avtale.

Rettskilder (Popup-vindu) : 4-6

| 7-1 | 1-3

13

Det er ikke noe galt med dokumentasjon. Det er noe galt med menneskene som ikke forstår dokumentasjonen. Dokumentene er krystallklar. Grunneiererklæringer sier eiendomsrett. Kontrakt sier Giske Marina har kjøpt den rettighet Kystverket eide.

Rettskilder (Popup-vindu) : 6-2

| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 17 | 1-10, 6-6

14

Rettskilder (Popup-vindu) : 14-1

15

Retting av matrikkel er et steg på veien i en prosess å matrikulere. Først tilbake fra bedrageriet kommunen gjorde i 2017 i sak 17/1763 etter ML § 26. Så matrikulere etter ML § 13. Som de gjorde på Karmøy. Bruker en kombinasjon av paragrafer.

Rettskilder (Popup-vindu) : 6-2

16

Joda. Det var gjort.

Det er nettopp problemet at kommunen ikke har behandlet dette etter ML § 26 endring. De nektet å behandle det, hvilket er avslag. Vi måtte ta advokat Martin Dyb for å tvinge dem. Vi hadde bedt om det i email med klage vedlegg på Oppmåler datert 01.03.2021. Kommunen har også rådgivningsplikt etter FL § 11. De skulle se på alle sider å få areal matrikulert på reell eier. Det har de ikke gjort. Statsforvalter har samme plikt etter FL § 11 og FL § 34 (2). De har heller ikke gjort det. Min utboks viser at kommunen mottok dette vedlegg til klage om å vurdere saken også etter ML § 26 den 01.03.21 – de bør selvfølgelig sørge for at Statsforvalter får dokumentet før sin vedtaksdato den 02.06.21 (3 mnd etter), kommunen vurderte det ikke, ikke Statsforvalter heller, de rett og slett bare overså vår henstilling og krav – så DET FORELÅ ET AVSLAG PÅ KLAGE:

BEVIS 16 Giske Marina Klage Oppmåler – regler for oppmålingsforretning 010321.PDF

I BEVIS 16 står det beskrevet i detalj hvordan ML § 26 endring skal brukes, som ledd i prosess. Som på Karmøy, og Askøy, og krav på Aukra (SF M&R 2021/4889, der oppfyltes ikke vilkåret).

Ons. 12.05.2021 16:50 sendte Giske Marina email og ba også Saksbehandler hos Statsforvalter vurdere ML § 26 som ledd på veien å få matrikulert. Vi vet at Statsforvalter SKAL etter FL § 34 utrede alle sider av saken. Det har Statsforvalter altså ikke gjort. De skal også rådgi hvordan vi kan gjøre det, om den vi har rekvirert ikke går (FL § 34), veiledningsplikten i FL § 11. Det heller har de ikke gjort (?).

Statsforvalter skal vurdere ALLE sider av saken- også de sider som kommunen ikke har vurdert, eller Rekvirent ikke har krevd, herunder også Tinglysingslovens § 38a, og ML § 26 som var gjort dem oppmerksom på i denne partens email av 12.05.21. Statsforvaltaren skal etter forvaltningslova (fvl.) § 34 (2) prøve alle sider ved saka. «Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham».

Rettskilder (Popup-vindu) : 16-3

| 6-2

17

Joda. Det er det. Forvaltningen er pålagt å gi rekvirent matrikkelbrev. Hva slags måte de vil gjøre det på er opp til dem som profesjonelle. Forvaltningsloven pålegger dem veiledning for å komme i mål med matrikuleringen. De gjør motsatt.

Vi ber retten legge merke til rettskilden ‘Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2021 ‘ sier SKAL når (vilkår) = sannsynliggjort, her:

«Kommunen skal ellers utstede matrikkelbrev når noen som har rett til det, krever det».

«Matrikkelbrev kan ellers kreves av enhver som har sannsynliggjort at vedkommende eier eller fester, alene eller sammen med andre, den aktuelle matrikkelenheten»

https://lovdata.no/pro/rundskriv/h-2020-5/KAPITTEL_5-6

Legg merke til sannsynliggjort. Kommunen også SKAL :

9.Utstedelse av matrikkelbrev m.m

Kommunen skal utstede matrikkelbrev når dette kreves av

  • noen som har gjort det sannsynlig at de eier eller fester, alene eller sammen med andre, vedkommende matrikkelenhet
  • staten, fylkeskommunen eller kommunen
  • andre som er nevnt i matrikkellova § 9, jf. matrikkellova § 29 andre ledd

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2009-06-26-864/%C2%A79

Rettskilder (Popup-vindu) : 11-3

| 2-217-5 | 6-2

18

Det gjaldt en helt annen sak. Bevissikring m.v.  Se på datoer. Vårt søksmålsvarsel i denne sak ble sendt ut den 16.10.21, lenge etter at de sier de svarte på det :

BEVIS 23: Søksmålsvarsel 161021.PDF

Rettskilder (Popup-vindu) :

—————————-

Konklusjon

Bedragere og kjeltringer finner vi over alt, prøver å svindle til seg andres eiendom. Over hele verden, også her på Giske. Vi har selveste Regjeringsadvokaten som fører sak for og representer «Løgnens Barn» og Haldor Giske. På andre siden har vi alle himmelens engler og Gud – og noen få gode mennesker som elsker sannheten mer enn løgnene – som fører sak for Jarle Johansen. Hvem vinner, til slutt ? 🙂

Det spennende er; Vinner slangerasen og de onde løgnaktige menneskene, vi vet at løgnene på kort sikt har ofte en stor fordel i forhold til sannheten, eller er det Guds Vilje som skal skje – hvor Guds Vilje selvfølgelig er at rett skal være rett – samme hva satanister, løgnere og bedragere og deres åndslike hjelpere i offentlig forvaltning assisterer dem i ? Følg med. Vi kan være fattig fordi onde uærlige mennesker vil svindle og stjele fra oss hva vi har arbeidet hardt for og spart til, men har vi kjærlighet (til sannheten), så har vi alt vi trenger, synger disse flotte damene om :

Women Of Country – Coal Miner’s Daughter

Spread the love

Legg igjen en kommentar