Åndsliv

Å bli lagt for hat av Drabløs menneskene

Hva er det egentlig med de som heter Drabløs i etternavn? Det er et slags eget superior kompleks når de stalker og forfølger personer de har lagt for hat. Det føles som hat-kriminalitet å bli utsatt for slik massiv motstand mot alt en gjør og sier. Av mennesker en egentlig ikke kjenner. Hvorfor hater de meg, liksom ?

Kommunedirektør Tennfjord ringte meg forleden og mente det var forbudt for offeret for hatkriminalitet og maktmisbruk å ytre seg, og at jeg ikke kunne skrive om overgriperne, om hva jeg anser er maktovergrep. Jeg fortalte han at om dette skal vi skrive mye mer om, ikke mindre. De får gjøre om sin saksbehandlers urett av personlige føringer, antipatier og sympatier, eller trynefaktor; – ikke av lovens føringer, eller vi skal skrive om uretten. Mot loven taper de. Kunsten deres er å omgå loven, ved løgn og bedrag.

De trenger ikke høre på oss i møte. De trenger ikke bry seg med noe av hva vi sier i sakspapirer. De kan overse hva vår advokat sier. De kan bare glatt overse alt de vil. De vil følge sin egen agenda, som er å lage problem for dem de misliker, og gjør vel med dem de liker. Vi så hvor raskt Ordfører Harry Valderhaug reagerte på gamle naboen vår på Oksneset som la ut på «Engasjert i Giske» at Teknisk Etat laget problem for ham, hadde holdt på ett år med en enkel garasje sak. Det gikk noen timer, så var saken i orden. Alle er vi like, men noen er likere enn andre.

Gikk saken foran i køen fordi han var en av dem som Ordføreren liker?

Da får de regne med offentlig varsling av hva de gjør.  For slik vil ikke vi innbyggerne ha det, i demokratiet.

Ole Jonny Saga snakker her om psykopatene som navigerer seg til makt og jobb posisjon hvor de hensynsløst får herse med andre mennesker, uten risk for å måtte stå til rette for det. Han spør: Er det mobberne i sandkassa som styrer verden ?

Alle mennesker bør være bevisst på at det er mye psykopatene som søker seg til maktposisjoner, hvor de får herse med folk, hvor de får bestemme, nådeløst kan de valse en ned. De har ikke noen følelser, medynk eller anger for hva de gjør, det har de aldri. Du vil aldri få dem til å innrømme feil.

De søker ofte seg til Stat og kommune hvor de kan være så hensynsløs og grusomme de vil, de har stor lojalitet til sine egne, beskytter hverandre. De har den utømmelige offentliges pengekasse å bruke til hva de vil. Jeg kjenner ikke en politiker i Norge som ikke er korrupt, som lover mye, men gjørr det motsatte i posisjon. Derfor er forholdene i dette landet som de er.

Alexander Drabløs

Her drøftes yoga i kirken, og denne Drabløs stalker som har lagt meg for hat for ett eller annet, er på mannen, ikke ballen.

Her skal gærningen gi meg skylden for hva andre sier også..

Pride mennesker kommer til himmelen og kristne til helvete. Synest som noe er vendt på hodet her. Kan Satan ha noe med den innfluensen av dette sinn å gjøre?

Jeg er i en saklig debatt hos Aftenposten, at å hate russere er ikke noe vits i. At det kokaintrynet komiker av en Ukrainsk president bør ingen støtte, han har drept 15.000 i øst-regionen, Putin bør gå inn og henge doptrynet fra en gatelykt har jeg anbefalt. Det liker ikke Alexander Drabløs. Alle må hate Putin, som Drabløs gjør.

Det er jo utrolig at unge folk bli lært opp av sine foreldre til hat og forfølging av enkeltmennesker, (stalking) av annerledes tenkende, eller av andre grunner de har lagt akkurat samme person for hat.

PST bør vel varsles om stalkeren kan være psykisk ustabil, personlig hat kan ha sine leie komplikasjoner og konsekvenser, om det ikke blir behandlet.

Øyvind Drabløs

Undertegnede klaget inn lokal matrikkelfører til Kartverket. Kartverket har hatt ettersyn om lokal matrikkelfører klarer sitt arbeid tilfredstillende.

10-1 Oppsummering etter møte mellom Giske kommune og Kartverket_627466 komm

Jarle Johansen har klaget inn lokal matrikkelfører etter loven matrikkelforskriften § 5 (2) for ikke å gjøre sin jobb, og Kartverket skal da som Sentral Matrikkelmyndighet ha ettersyn hos kommunen. Det har de gjort. Se ettersyn protokoll over.

Legg merke til hva Kartverket sier nederst på side 2, at alternativet til å nekte å matrikulere etter ML § 13 som de har gjort, er å matrikulere og at «arealet blei markert omtvista»:

«Eit alternativ til avslag på krav om matrikkelføring etter matrikkellova § 13, kunne ha vore at arealet blei markert omtvista.» – Magnus Billing, Kartverket. Sentral Matrikkelmyndighet.

Det er nettopp hvordan den særdeles dyktige saksbehandler hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal sier i annen sak slike saker skal løses på…

«Ved usemje mellom partane skal dette markerast i kravet om matrikkelføring, jf. matrikkellova § 33 (2), slik at oppmålinga ikkje blir markert med godkjente grensemerke. jf. matrikkelforskrifta § 39.» – Jurist Andreas Rusten. Sak 2020/4889 Statsforvalter M&R

Kommunens saksbehandler tok en sjanse at stalkingen hans skulle lykkes hos Statsforvalter. Det gjorde det. Et kjønnskvotert mehe som egentlig burde vært hjemme og født barn istedenfor å tyde lover, var Giske Kommunes saksbehandler heldig nok å treffe hos «klageinstans». Som sagt; Saksbehandler har alt å vinne, ingenting å tape, på dem han vil lage problem for. Han lykkes godt i sin analyse av det denne gang.

Likeledes de «av folket» i Teknisk Utvalg utgjør ikke noe reellt klageorgan. De har ikke kunnskap nok til å stille spørsmål ved noe som helst som saksbehandlere gjør, det gjør de ikke heller, de spiser alt han sier uten å ha peiling på hva som er riktig. De er gitt et stempel – et maktsymbol – som de stempler alt han sier med.

Kommunedirektør som liksom har det overordnede ansvar etter kommunelovens § 13-1 har ikke bidratt med en eneste kritisk moment i fremlegget for teknisk utvalg.  I Giske Kommune der bryr de seg ikke om norske lover. Der gjør de som de selv vil. I alle saker.

Med sitt stempel kan de gjøre mye urett, – dessverre. Det ser vi jo, hvordan vårt samfunn er på vei «i dass», ærlig bannet. Disse kan vi ikke forvente har utdannelse nok til å sette seg inn i avansert lovverk, uretten mot oss ble ENSTEMMIG vedtatt, dvs. stemplet – der var ikke et eneste kritisk spørsmål, de har ikke kunnskap nok til å vite hva de skal spørre saksbehandler om engang:

Faktiske forhold: Enstemmig vedtak for å tilgodese sin politikerkollega Renate Giske sin onkel

Øyvind Drabløs har oppnådd å få utløp for sitt hat, for sitt hatoffer. Mye arbeid. Han som kommuneadvokat Seth har ikke noe å tape på å lyve opp og finne på  saksmomenter, de har alt å vinne. De kan med litt flaks og en passe korrupt dommer klare å oppnå hva de vil. Med TU sin velsignelse ble uretten skapt i første instans, så får vi se hvordan det går i de øvrige instanser.

Det må han få lov til, mener Ordfører Harry Valderhaug og Kommunedirektør Dag Olav Tennfjord.

«Både ved byggesaksbehandlingen etter pbl. § 20-2 bokstav m) og i behandling av saker etter matrikkelloven må kommunen til en viss grad forholde seg til spørsmål om eierforhold av areal. . () Det kan etter forholdene være nødvendig med mer inngående undersøkelser av eierforholdene.» – M&R Statsforvalter A. R. 2021/587

Øyvind Drabløs ville ikke undersøke noe som helst. Han ville bare trakassere og gjorde det på den måten som funker best, skape problem for meg. Han trenger ikke bry seg om hva lovene sier. Han gjør som han vil, ikke hva lovene sier.

Så alternativet å merke arealet som «omtvistet» som Kartverket sier i sin ettersynsrapport, det ville jo fratatt Øyvind Drabløs hele moroa hans, – agenda er stalking, ikke saksbehandling, ha det i mente :

Giske Kommune sin saksbehandler mener at  Giske Marina sin eiendomsrett ikke er sannsynliggjort bra nok, i forhold til bevisene hans på høyresiden. Neida, du har ikke blitt blind. Der er ingen beviser på høyre side, bruksrettsiden. De eksisterer KUN i hans fantasi, vi mistenker psykose, at de kan se beviser i den matematiske sannsynliggjøring over, og telle bevisene på høyresiden er flere enn på venstresiden. Hva mener du, ser du de samme «bevisene» på høyresiden som Øyvind Drabløs ser ? (Keiserens nye klær).

De er av en spesiell mennesketype disse folkene; de har mistet kontakten med virkeligheten, aka Løgnens Barn, John. 8:44, 2 Thessalonians 2:10, 2:11, 2:12. De har en lei tendens til å snu sannheten på hodet, løgnene deres blir sannhet, for dem.

Sentral Matrikkelmyndighets (Kartverkets) ALTERNATIV til å nekte å matrikulerer etter ML § 13 passet vel ikke kommunens ansatte saksbehandler, fikk ikke bedrive nok djevelskap som passet deres natur på den måten. Ordfører Valderhaug har uttalt til Magne Andersen at kommunen har nok penger (underforstått: til å bedrive slik atferd, litt mobbe og trakasserings moro for de ansatte i dagliglivet. Det er viktig for arbeidsmiljøet deres og trivselen på arbeidsplassen at de får lov til litt slikt).

«Du kommer ingen vei Johansen», sier Drabløs på et møteopptak. Samme hva lovene sier…. samme hva Kartverket sier, samme hva vi sier, samme hva vår advokat sier. Drabløs har en stilling til å trakassere hvem han vil…. han trenger ikke bry seg med lovene, han lager lovene i Giske Kommune mener han. Derfor kan han hovmodig melde at vi uansett ikke kommer noen vei. Kommunen har mye penger å satse på hans hobby.. frynsegode.

Alle normale mennesker vil beklage feil enkelt, men ALDRI psykopater (som jeg subjektivt oppfatter situasjonen). Psykopater MÅ har rett, alltid. Nå har altså Kartverket verifisert at kommunen hadde en agenda om å nekte å matrikulere, ikke å matrikulere eiendom som er matrikkellovens intensjon. Sivilombudets referanseartikkel om «Plikten til å beklage feil»:

«– Åpenhet, forklaringer og beklagelser fra forvaltningen kan forebygge eller dempe konflikter mellom forvaltningen og borgerne, og bidra til at borgeren opplever at forvaltningen tar de problemene en feil har forårsaket på alvor. At man beklager en feil, er ikke det samme som en erkjennelse av straffe- eller erstatningsrettslig skyld.
Hvor langt forvaltningen skal gå for å beklage feil eller uheldige hendelser, må vurderes konkret, blant annet ut fra sakens karakter og feilens betydning for borgeren. Beklagelsen bør fremsettes så snart som mulig etter at feilen er bragt på det rene, og av den i forvaltningen som er i best posisjon til å beklage. Videre bør beklagelsen være lett forståelig og uten unødvendig forbehold. Den bør identifisere hvilke feil forvaltningen har gjort og forklare hvorfor de oppsto.
Borgeren bør normalt også forsikres om at feilen ikke skal gjenta seg, gjerne gjennom opplysninger om hvilke tiltak som treffes for å hindre gjentakelse.
Dersom det er aktuelt, bør det opplyses hva som gjøres for å bøte på oppståtte problemer for borgeren«. (se https://www.sivilombudet.no/uttalelser/plikten-a-beklage-feil/)

En kan lure på om Giske Kommune hegner om sine folk med atferd som minner mistenkelig på psykopatiske trekk. Et frynsegode i jobben. Kommunedirektør ringer meg prøver å få det til at det er jeg som er slem med dem. Det er å snu ting på hodet. Det er de som er slem med meg. De er maktovergripere, korrupt. Punktum.

Spread the love

Legg igjen en kommentar