Åndsliv

Jarle Johansen takker Giske Kirkeråd

I kveld 27.10.22 var det salmekveld med sokneprest Anda i Giske Kirke. Flotte greier. Mens vi synger om Satans herjinger som er grunnen til at vi trenger Jesus Kristus og redde oss fra Satan og den åndsmakts demoner, så tenkte jeg at det er lite snakk om Satan i kirke og bedehus for tiden.

(Dette er en JJ sammendrag artikkel av en debatt på en kirkekritisk sosial media side)

«Jeg frykter ingen nød, ei Satan eller død.«, synges det frimodig… Denne artikkel skal handle om Anton LaVey og hvor nært ham mange av opprørerne i DNK og øvrig «kristenhet» (sionismen spesielt) er idag.

Mange er vel i sjokk over hvor lite en kan stole på media, domstoler og politi og øvrighet etter Baneheia avsløringene. ‘Vigrabibelen’, Sunnmørsposten er død som samfunnsrefser og fjerde statsmakt som skal passe på at alle holder seg innen lov og rett, og ‘Giskebibelen’ giske-avisen.no overtar som rettssikkerhetens og kristendommens forsvarer i lokalmiljøet vårt. Sunnmørsposten ble forvandlet etter Hanna Relling-Berg sin inntreden som redaktør, hun var ikke voksen nok for oppgaven, bare hennes favorittmelodi til hennes favoritt popstjerner det handler om der.

Men du store min hvor mange som frykter Statsmakten skal putte dem i fengsel om de utlegger HELE evangeliet, og frelsen fra Satan og «satans devices», 2 Cor. 2:11. Sosialistene mener det traumatiserer barn å høre om Helvete og Satan, det er hvordan Satan og satanistene får hele samfunnet til å agere som om hverken Satan eller satanister eksisterer. Og når barn og unge IKKE kan bli advart om dette, så havner de i Helvete, i Satans og satanisters vold. Satan er smart. Adri undervurdere satanistene, men Gud har gitt oss åndsdøpte kristne makt til å tråkke på Slanger og Skorpioner (Lu 10:19), det skal vi gjøre. De finnes, på tross av deres sataniske evangelie budskap at «alle er lik, like mye verdt«, FEIL ! Ikke for Gud. Disse menneskene er så lite verdt at de skal for evigheten i den åndelige søppelkasse kalt Helvete. De kan sitte ved siden av deg på bussen, eller de kan være ordfører i din kommune som seiler under falskt kristent flagg.

Livets Universitet: Satanistene mot Kristne; Kampen tykner til
https://www.riksavisen.no/livets-universitet-satanistene-mot-kristne-kampen-tykner-til/

Nedenfor beskriver jeg hvorfor vi skal takke Giske Kirkeråd for å ansette en konservativ prest. Hvis vi holder oss nært til Gud, vil Gud holde seg nært oss. Jeg kneler IKKE for tidsåndens sataniske krefter, i 25 år og nesten 1000 artikler, har jeg holdt meg nær Gud. Kan vi ha blitt velsignet av det er det fint. «Menneskene har glemt Gud, det er hvorfor dette hendte» – Alexander Solshenitzyn (66 million myrdet av den sataniske ‘Left Hand Path’ til sosialismen som står i motstrid til Gud og konservativ borgerlig kristendom).

Kjenn din fiende

Det er Haloween helg, og jødiske Anton LaVey elsker at kristne deltar i sin menighets feiring av ‘høytiden’, og annet .. «Kjenn din fiende» (Kristus sin, siden Kristus sine fiender er dine sine fiender) , Sun Tzu

Er folk klar over hvor lett de lar seg lure og blir en del av en langsom endring i en retning som ikke er kristen ? Tar du den, så tar du den, tenker Satan, og hver eneste dag aksepterer og tolererer en kristen en perversitet til…

“Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!” Ephesians 5:11 ESV

“Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. ” 1 John 1:6 ESV

“Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. ” John 3:19 ESV

“Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? ” 2 Corinthians 6:14 ESV

Det er vel til nøds i gamle sanger bare en kan finne noe om den faren som den sekulære satanismen som lures inn rundt omkring og vil kapre menneskenes sjeler, det starter i barnehagen, før barna er i ungdomsskolen er det ingen vei tilbake… der var ikke ett eneste menneske under 52 år i kirken idag.. liksom bare vi som skal dø snart, resten skal visst skape seg himmel på denne jorden, og leve evig her… innbiller de seg..

Liberal-sosialistisk kirke

Og idag i den liberal-sosialistiske kirke som har blitt mer som et samfunnshus, som det gikk i Russland for nøyaktig 100 år siden i oppløpet til å bli Sovjet > 70 års åndelig mørke der, skal vi kunne vise at mange prester hjelper Satan å kapre sjelene, idet det karnalske og hedonistiske blir viktigere enn åndens liv. Vi trenger mer Hallesbyer.

Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er … bør kristne innta samme standpunkter som ledende Satanistiske ledere, til litt av hvert ? James Perloff er en av mine favoritt forfattere.. han er kristen … var en «jøde» om det skal oppfattes som en rase og ikke som en religion, fritt valg …

«Mine forfedre var russiske jøder. Oldefaren min het Abraham Perlovsky. Folk som kritiserer sionismen (som jeg er i ferd med å gjøre) blir ofte anklaget for å være motivert av antisemittisme. Siden jeg selv er halvt jøde, jeg håper det er klart at slike følelser ikke driver meg. Og for at denne boken ikke skal siteres ut av kontekst, la meg si at jeg er utvetydig motstander av rasisme i noen form.» – James Perloff.

Der et ‘Dyr’ (Beast) i mennesket som ikke skal undertrykkes og ikke gjøres exorsisme på, skal ikke utdrives fra det menneskelige tempel, kroppen hvor Kristus kan gjøre til sin bolig om det er rent for sataniske innflytelser, iflg. Anton LaVey. DNK’s Olav Fykse Tveit og Biskop Midttømme ser ut som de er  med LaVey utifra sine disposisjoner og vedtak.

Kjell Furnes og den jødiske leder av Church of Satan, de deler altså oppfatning og arbeider sammen for sionismens utbredelse. Uten sionismen kunne satans synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) aldri kommet i posisjon til å rappe makten over vesten fra Kristus som vant over dem en gang for all tid på Golgata. Men Jesus respekterer folks frie viljer, vil menneskene heller ha Satan enn Kristus, så får de det. Vil befolkningen heller ha satanister til å styre og lede seg enn kristne, så får de det. Min venn Jesus Kristus er en svært snill tjenende Kongemakt. Han er ikke påtrengende med sin makt. Kristus er det tjenende prinsipp, det  jødisk-herodiske gjenspeiler hva befolkningen for etter Herskper-prinsippet. Sionistene har bedt dere tilbe deres herskere av det herodiske herskerprinsippet. Mange som utgir seg for å være kristne er ansvarlig for Jesus sitt tap av makten og æren.

Om dette sier James, flere av hans bøker står i min bokhylle;

The Abomination and Blasphemy of Christian Zionism
https://jamesperloff.net/war-on-christianity-part-2/

Frykten for Helvete. Idag sies det at det kan skremme barn og folk er redd for å bli puttet i fengsel for det, og legger bort det rette evangelium til en annen dag som aldri kommer. Jesus dro som et lam (offerlam) og kommer tilbake som en løve (rasende dommer), sies det (for å dømme levende og døde)… Hvordan skal den dommen bli for de som holder på med et avstumpet evangelium, og ikke setter seg inn i alle «satans devices» ? Jeg parerer dem alltid da med at da bør de heller stoppe å traumatisere barn så bør de helst avslutte å true med klima-Helvetet om alle ikke betaler for alskens løgn og bedrag korrupte politikere i Norge og annet sted finner på.

Den sekulære satanismen innfører sin verdensorden ved lov.

Satans verdensorden innføres

Så det er viktig å studere fienden. Anton LaVey, den jødiske stifter og leder i Church of Satan, sier at det er viktig for satanister å gjøre motsatt av de kristne prinsipper, i alle ting, satanisk kaos, hvor det en gang var Guds verdensorden.

Er noen enig med meg i at de er godt på vei tatt fore seg det aller meste, snudd på hodet; selv kjønnene blir satt på hodet. I går så jeg en video med et pastor par som hadde Anton La Vey sin datter i 10,5 måneder for mange år siden.

Jeg anbefaler denne IKKE FOR SARTE SJELER.. Idag er uretten og galskapen så stor i samfunnet, at vi bør ikke glemme hvem står for dette… idag er tiden alt dette i apokalypsen, på gresk avsløringene står i kø.. for at de kan velges unna, ikke for å bli akseptert..

Dette er et pastor par som tok seg av datteren til leder Anton LaVey i Church Of Satan

Sataniske mennesker, en ånd som vi alle opprinnelig er mer eller mindre befestet med etter Eva og Adams knefall for Satan/Lucifer i Eden, inntil vi får en ny ånd ved gjenfødelsen, åndsdåpen..

I den Sataniske tidsalder gjør DNK faktisk mye for å behjelpe den tidsalders utbredelse… «Kjenn din fiende» sa Sun Tzu, det gjelder i aller høyeste grad her.

Sosial-demokratisk satanisme, av professor Asbjørn Dyrendal (NTNU)

Ingen må innbille seg at folk vi omgår til daglig ikke kan ha Satan og hans demoner i mindre og sterkere grad i seg… slik er det bare .. Men mitt poeng er at vi kristne skal IKKE være redd for dem, de er under vår kontrol, for vi skal kunne tråkke på «slanger og skorpioner»… vi skal irettesette dem…. ikke tolerere dem…..

(God loves broken people, even satanists there is hope for.. «sister sacrificed in a blood ritual», men denne andre datteren ble reddet, hun er en god kristen fremdeles idag sier Pastoren)

Om satanisten og lederen for Church of Satan ; Anton LaVey’s datter… det lønner seg ikke for noen å være på Satans «stråle», under Satans innflytelse, som er i mange forskjellige grader… din nabo til ditt hus, og din venn på FB kan ha Satan i seg, uten at du vet det..

«LaVey sees as natural indulgence in all the so-called seven deadly sins of Christianity: greed, pride, envy, anger, gluttony, lust and sloth. Each of which he views as a possible catalyst for positive and natural human activities or attitudes— such as ambition, self-respect, self-preservation, material or physical well-being and pleasure of all kinds. (See the Satanic Bible ch. HI.) The fact that most people today, and the whole “western industrialized economy” is really driven by the desires of the masses to indulge in all of the seven deadly sins is a powerful argument for the presence of a Satanic Age.»
https://archive.org/stream/StephenEFlowersLordsOfTheLeftHandPath/Stephen_E_Flowers_-_Lords_of_the_left_hand_path_djvu.txt

Er det omtrent der vi er nå for tiden ?

Guds Vilje skje For Kirken

Guds Vilje er avhengig av om der er noen, bare noen, i lokalmiljøet eller nasjonen som holder seg nært til Gud. Da vil Gud IKKE forlate dem. Garantert !

Jeg tenkte jeg kunne dele noe ‘friskt’ til morgenkaffien idag. Kan jeg underholde dere med litt supranaturelt (etter mitt syn) ? Jeg beklager at jeg opppfatter kirkefolk som ofte litt kjedelige, men trauste mennesker, omtrent som Dovrefjellet står stødig, men det finnes ikke mange igjen av de trauste i DNK idag, der er sataniske opprørere på ferde, hvem var den første Opprører mot Guds verdensorden , mot Guds Vilje skje ? «Sa Gud virkelig det ?», var omkvedet til Opprøreren, til Slangen. Treffer Slangen og slangemenneskene slike som meg med den påstand, så sier vi «Dra tilbake til Helvete ditt usle kryp, i Jesu navn, jeg vet hva Gud sier og jeg er gitt makt til å tråkke på Slanger og Skorpioner av verdens Enehersker Jesus Kristus, det står i Bibelen og skal stemme med Bibelen«.

Oppviglende transformatører og renegader idag, men i Giske, – der er noen som holder fortet (er det tilfeldig tror du , eller holder Gud hånden over sine, der ‘noen’ holder seg nært til Gud, der holder Gud seg nært dem ? og motsatt, der som Solshenitzyn sier nedenfor menneskene forlater Gud, der forlater Gud dem). Jeg svarer ikke på det, jeg bare tenker fritt, jeg overlater til deg leser å gjøre deg opp din egen mening, ved å se på faktaene..

«Lords of the Left Hand Path» (boken, sitert over), venstresidens okkupasjon av DNK, VÅR Kirke (heldigvis ikke GiskeKirken vår, Gud har satt den under beskyttelse av ærlige kristne mennesker, de som ansatte en ærlig Guds Tjener som prest, de har også gjort noe riktig, de har valgt klokt og riktig, og jeg takker dem for det, er det Kirkerådet i kommunen som bestemmer dette ?), øvrig DNK omformet, transformert, i satanisk antikristen ubibelsk retning, faktisk mange steder i satanisk retning;

Ikke å forstå at vi skal være noen nazier og fascister på noen måte, som tilhører både høyre og venstresiden, fascisme og nazisme idag spilles ut som venstreside veien (Lefh Hand Path)..det så vi i tvangen av vaksiner, fascismen og statspålegget over alt at gode kristne mennesker som bare ville gjøre vel, ikke fikk advare om at de kan være skadelig… Det er borgelig konservativ hva Norge har vært i 1000 år under Kristus som er motsatsen til disse, retten til å selv ta ansvar og bestemme over eget liv (sosialistenes ‘Left Hand Path’ skal statsfunksjonærer bestemme den minste detalj i ditt liv, de kan til og med bestemme at du ikke kan tale om Jesus i offentligheten), det er vår konservative kristne borgerlighet de utfordrer og gradvis endrer til det motsatte – ikke høyrevridd, ja 1000 år VED LOV (Gulatingsloven, «det første i vår Lov«, aka § 1) var Norge protestanter, 500 år før Luther var Norges kristne protestanter, Luther lærte av Norge, ikke norske kristne av Luther. Dette kan folk lære av https://giskespelet.no/ . Disse 1000 år er over nå (Åp. 20:7), vi er ikke vår naturlige og normale statsform lenger. En av mine snart 1000 artikler på 25 år viser dette (på engelsk). Vi er IKKE ved Lov protestanter lenger, vi har startet på the ‘Left Hand Path’, den venstreradikale ekstremistiske veien til den jldiske sosialismen, som alltid vil være imotstrid til alt kristent.

Min påstand er at det er ikke Israel i Midt Østen, det er NORGE som er verdens lys, Lyset fra Norden… er vi oppgaven verdig ?

Åndsdåpen

Olav Haralddson var døpt av Kelterne i England, ikke av Roma, sier Maria Steinsvik, norges første kvinnelige prest. Hun var ekstremt dyktig forsker for sin tid, husk de hadde ikke internet og hun fant ut alt hun fant ut, og å skrive, det skal hun ha!
https://www.dagen.no/nyheter/ny-uro-rundt-kvinneprestmotstander-pa-sunnmore/

På mange måter har DNK blitt et resultat av Sosialistisk Venstreparts venstreradikale nettverk som har infiltrert Kirken og tatt over dem, og omformer den i sitt bilde. Dette er ikke noe noen trenger å tro meg på, det er et faktum alle kan selv se…

Deler oversettelse av noe fra en US FB-venn, om sataniske artister i Satans tjeneste som lukker sitt høyre øye, de vil ikke se hvordan verden er på den konservative borgerlige måten.

Jødiske Lenin kalte de konservative russere «bourgouisen», han og hans venner boljeviker inklusivt jødiske Trotsky (Bronstein, som hadde mange gode venner i norsk politikk den tiden)(mange av dem askenazi jøder; https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html) myrdet 66 million av de konservative kristne i landet etter maktovertagelsen, sier Alexander Solshenitzyn, som i Templeton talen sin sa «Menneskene har glemt Gud, det er hvorfor dette hendte» (https://www.pravoslavie.ru/47643.html). Han studerte på og skrev og forklarte hvordan dette kunne hende, et helt liv. Det er hva som venter på ‘the Left Hand Path‘, uvergelig, automatisk fører den veis politikk til det :

«I dag, i lys av mange antikrister, lukker en slik som Katy Perry sitt høyre øye på nesten en mekanisk måte på scenen. Jeg tenkte jeg ville bringe frem i lyset skriftsteder om avgudens gjeter som har sitt høyre øye blindet og høyre hånd visnet bort. De fleste tolker avgudshyrden som i utgangspunktet Nimrod 2 eller vår antikrist eller falske Kristus og verdens, de falske jødene og satanistens elskede hersker som kommer. Sakarja 11:17 i Bibelen sier:

«Ve den dårlige hyrden, som forlater fårene! Sverd over hans arm og over hans høyre øye! Hans arm skal visne bort, og hans høyre øye skal utslokkes.»

Noe som er ganske interessant fordi i optometri kalles venstre øye for oculus sinister (OS). Mens høyre kalles oculus dextris (OD). Så mens vår Bibel bruker sauene som til høyre, bruker normaliteten høyrehendte regler, er det en unaturlig klossethet med venstrehendte eller venstrehendte. Som når flertallet av høyrehendte ville komme for å håndhilse og tilby sin høyre hånd hver, ville dette bli frustrert av venstrehendte personer i sosial fremmedgjorthet. Du og jeg ville ikke betraktet venstrehendte som onde, men det ville vært vanskelig. Men Bibelen sidestiller denne uoverensstemmelsen med fremmedgjort eller ikke rett. Derfor, når vi sier at noen har rett, sier vi ja, de har rett eller dextris. Når noen er venstre- eller venstreorienterte, sier vi at de er skumle (aka venstre), som ondskap ofte sidestilles med skummel eller venstre. Venstrefolkene elitære avskum innrømmer helt ærlig at de er skumle eller geiter på venstre side av Gud, mens sauene og Kristus er på hans høyre side.

Så når et høyre øye og høyre hånd er undertrykt av blindhet, som Sakarias 11:17 antyder, er det som er igjen det skumle øyet eller det onde øyet. Alt de ser er sett av det skumle øyet eller galt, og alt de gjør er av ondskap eller feilhendthet. Nå ser vi frimurere praktisere hvit/høyre hvit magi og venstre/mørk magi ved å bruke begge øyelapper som dekker høyre og venstre øyne for å antyde deres side av dualiteten av hekseri, vi som troende på Kristus tar ingen del i en slik subliminal falsk religion, men innser at disse menneskene oser av sitt preg uansett av den dualiteten de støtter ved å ta Skriften og gjøre den personlig i magi eller troskap av merker med hendene og øynene. På begge måter forstår vi nøyaktig hva de sier, og setter vår tro kun på Jesus eller rettferdig hyrde for å forløse oss, og ikke leke cowboyer og indianere som Satan vil ha oss til i øyelapper. Slik bibelen gir veldig tydelig konnotasjon, og Satan bruker begge i hån, men må likevel oppfylle Skriften i sin Nimrod 2.»

Interessant hva ? Folk må studere på antikristene, Kristus sine fiender, eller de kan ikke hjelpe min venn Jesus i det hele tatt.. den venn som en gang fikk meg plukket oppp fra havets bunn som druknet, utav Nigerias jungler som kidnappet, og mye annet… Folk som ikke kjenner til Guds supranaturelle veier til fordel for sin Sønn, og sine folk i verden via Sønnen, de har ikke engang begynt å etablere et PERSONLIG forhold til Jesus Kristus, de vil ikke kjenne ham. Jeg kjenner han som min beste venn, gjennom et helt liv, han var der selv alle de årene jeg var den fortapte sønn (piker, vin og sang er det flotte med verden som ung), som jeg aldri da visste om, men jeg forstår alt senere, hvorfor det måtte være slik.

«Vi ser stykkevis og delt», sier Paulus. Det stemmer.

Jeg vet ikke om en eneste kirke eller menighet hvor ånden utgytes, jeg tror ikke det har vært noen slike begivenheter i Norge siden godeste Aage Samuelsen fikk ånden til å strømme, hvilket gjenfinnes i sangene hans.. Kirkefolk er jo vanligvis trauste kjedelige folk som ikke opplever slikt

I Norge synest folk å tro at bare de er i den politiske tidsånden, så tror de at de er trygg og «kristen» av å være dum nok til å følge satanistenes forordninger, men det er motsatt… Hver eneste dag implementerer Satan en eller annen av sine «devices», den som han vil skal ALLTID være motsatt av Guds vilje nedfelt i Bibelen i den kristne tradisjon, gjennom den sekulære Staten faktisk, og om ikke Kirken som den største aktør i Norge demmer opp for det, så er det slutt for åndens utgytelse i Norge, for der er ingen som vet hvordan eller ønsker å ta imot den på dens egne premisser, og merk, jeg er ikke på det med tungetale og slikt.. og rulle seg rundt på gulvene som gærninger…

Åndens utgytelse kan faktisk være ganske moderat, mange ganger jeg kan sitte å skrive en sen natt, så kan det gå kaldt gjennom meg, og jeg føler der er noe i rommet med meg… det er en fantastisk opplevelse alltid… hva som blir skrevet må alle bare ta og sjekke i forhold til sin egen Bibel om det stemmer med den, det gjør det alltid.. men tolkninger (DHÅ sin jobb) er ikke alltid mainstream.

Jesus er Ordet som ble kjød… via salige Aage her – Ånden i salig flow :

Si Meg, Hvorfor Gråter Du

Spread the love

Legg igjen en kommentar