Åndsliv

Kristent vitnemål: I domstolens ondskapsfulle vold

Justissystemet i Norge fungerer ikke. Korrupte politi, korrupte dommere, som dømmer på magefølelser mer enn beviser. Jeg forklarer her hvorfor. Bjugn-hysteri. Tengs-, Baneheia-saken, Liland, Torgersen, Fritz-Moensaken, #Dommedag. Dommen er : Udugelig. Totalt og prima facie bevist; Løgnaktig. Kriminell på mange vis.

Kunsten å stå alene som Norges fremste konspirasjonsteoretiker, og hvordan en ble skapt som det, av samfunnet. Jeg kan ikke hevne meg, Gud forbyr det av kristne. Jeg må gjøre hva jeg kan, og hvis jeg taper må jeg ta tapet som en mann og la det ligge. Hevnen er min» sier Herren (Rom. 12:19). «Hvis Herren er med oss, hvem kan være mot oss?«, filosoferer Paulus (Rom. 8:31). Det er sannhet i det som vi skal se. Så vi kan tape i Satans verdensorden, og Satans kongerike på jord, i den Onde og de Ondes systemer, men vi vinner i Guds Rike, la oss bevise det er slik, at Gud virker i bakgrunnen og gjør urett til rettferd, balanserer kontoene (Job 1:8).

Hadde jeg ikke hatt Gud hele livet på min side, så hadde jeg ikke hatt noen med meg jeg… (John 14:8), det var alt jeg hadde… («Fotspor i Sanden«). Jeg og Satan og satanister, Løgnens Barn (Joh. 8:44), vi er alltid dårlige venner kan vi si, – mer som evige fiender. Gud redder meg fra giftige vaksiner (det gode med stivkrampen de gav meg med den første de nesten tok livet av meg med som barn, var at de da ikke turte å gi meg flere), plukker meg opp fra havets bunn, redder meg utav Nigerias junglers fangenskap, betaler gjelden til de som gjør meg ondt på skjulte (for dem) måter. Ikke så lite det.

Innhold

1 Bakgrunn for juridisk antipati
2 Man høster som man sår. Gud holder regnskap
3 Utøya. Terrorskole for bødler
4 Domstolen: Politisk giljotin for guds folk
5 Jarle Johansen (7 erfaringer med domstolen, 1994 – 2022)
6 Kudos til dommerne Mari Marstrander og Inger B. Gjerde ved Tromsø Tingrett

Jesus også ble fristet på fjellet, om han bare gjorde som Satan – denne verdens Fyrste – ville, skulle han få makt, penger, innflytelse, etc. De fleste velger seg det. Jeg valgte det motsatte. Bruke mine evner og kunnskaper på det godes tjeneste; Guds tjeneste. Gjør en ondt for lyst og med vilje, så gjør en motparten en tjeneste, i «the Adversaries» – Motstanderen – sin tjeneste.

Countrystjernen Loretta Lynns siste melding til fansen refererte til Johannes / John. 3:20-21 to dager før hun døde: «Men den som lever etter sannheten kommer inn i lyset …» (Kilde). Og motsatt.

Slikt en lærer når en fra fattige, men kristne forhold, da er moralen sterkere enn maktlysten til å gjøre urett og det onde, støtte det usanne, støtte løgnerne og bedragerne, være en institusjon som legaliserer uretten og det kriminelle.

Women Of Country – Coal Miner’s Daughter

Kunnskapen øker i disse siste dager (Daniel 12:4) og mange ting som gjøres i mørket blir brakt frem i lyset (Luk. 8:17). Sannheten vinner terreng, så nå er øyeblikket for å slå til med Åndens sverd, som er Guds Ord i Bibelen, og i den Hellige Ånde. Hvem har siste hundrevis av år hatt makten over Vesten, ikke bare hvor korrupte alle partiers politikere er, hvem de tjener (askenazi Klaus Schwab), men også hvor mye kan vi stole på dem som administrerer justisen i vårt land. Nå kommer det frem. De er udugelig, på alle plan. Bjugn-hysteri. Tengs-, Baneheia-saken, Liland, Torgersen, Fritz-Moensaken, #Dommedag. Dommen er : Udugelig. Totalt og prima facie bevist; Udugelig. Løgnaktig. Kriminell på mange vis. Politi som skjuler bevis, lyver, dommere som dømmer uten bevis, bare på følelser. Løgnens Folk i Joh. 8:44 har vunnet samfunnet ser vi, de har overtatt (Åp. / Rev. 12:8, 20:7).

Min erfaring er at norske dommere elsker løgnerne, lar dem vinne hver gang, fordi de er like store løgnere selv, Satans folk er forpliktet på å søke å få gjort noe urett, hver dag; (Joh. 8:44).

30868332 Troverdighetsvurdering og løgnavsløring

.

Hvordan bevis skal behandles av retten er faktisk ikke i noen lov, det er en rettspraksis ved rettskutyme, se her :

«Høyesterett tok utgangspunkt i de «alminnelige domstolskapte beviskravreglene» og sa at «[d]et alminnelige utgangspunktet i sivile saker er at domstolene skal bygge på det faktum som anses mest sannsynlig […]»

«I forarbeidene […] fremheves det at kvalifisert sannsynlighet kan bli krevd ut fra hensynet til bevissikring. Tvistemålsutvalget mente altså at det å fravike utgangspunktet om at det mest sannsynlige faktumet skal legges til grunn, krever en særlig begrunnelse».223

«Siste setning oppstiller et krav om særlig begrunnelse for å fravike de alminnelige utgangspunktene for sannsynlighetskravet.»

HR-2016-2579-A (Selvmord # 13 og 39).

Dette blir ofte for vanskelig for dommerne. Matematikk er sjelden deres største talent. Å legge sammen 1+1 sannsynliggjorte beviser for enhver påstand og få 2 er vanskelig. Det er mye enklere å synse, bruke magefølelsen.

«Etter bevisvurderingen har dommeren en formening om hvor sannsynlig partenes faktumpåstander er. Ofte sitter dommeren igjen med en større eller mindre tvil om hvilke påstander som stemmer. Bevisbyrde- og beviskravreglene stiller da krav til sannsynligheten for å legge til grunn en påstand som sann.55″

55 Se Backer (2015) s. 306, Løvlie (2014) s. 323 og Skoghøy (2017) s. 912 med videre henvisning til Strandberg (2012) s. 361 flg. om hva som ligger i «sannsynlighet». (Kilde)

Domstoladministrasjonen kan ikke rose seg av mye suksess, tvert imot. Fullstendig mislykket, i slik grad at ingen gidder en gang prøve å finne rettferdighet i deres domstol lenger, den er for gjennom korrumpert av uærlige mennesker, dessverre. Av artikkelen fremgår at DA-direktør har uttalt seg om diverse mulige årsaker til at færre og færre bruker domstolene. Den korrekte årsak vil de ikke vite om, at det er bedre for oss å kaste mynt og krone, det gir 50% vinnersjanse i det minste. Løgnere som får legalisert sine bedrageri i rettsapparatet, ingenting annet. Løgnere foran skranken og bak skranken, finner hverandre, i gjensidig trang til urettskaping;

https://rett24.no/articles/faerre-og-faerre-bruker-domstolene–pa-seks-ar-er-hver-fjerde-tvistesak-forsvunnet

Bakgrunn for juridisk antipati

På grunn av sykdom ble jeg mye mobbet som barn. Satans legestand gav meg vaksiner til jeg fikk stivkrampe, og medisiner for stivkrampe til jeg hadde fått ødelagt tarm og ødelagte tenner. Så jeg måtte lære å lide alene, veldig alene, selv om jeg hadde noen gode venner også, så kunne ikke de hjelpe meg med mitt medisinske problem «øvrigheten» hadde skapt, hvor Gud hadde i utgangspunktet skapt meg perfekt.

Jeg las og regnet to år før jeg begynte på skolen, takket være mine storesøstre, jeg gikk ut med LG i alt, med redusert pensum, ikke av mangel på evner, men av forakt for institusjonens folk som ikke klarte å holde politikken og egne ondskapsfulle villfarelser ute av klasserommet. På grunn av at jeg ble vant med «alenehet», har jeg ikke samme behov for sosialt fellesskap, jeg på mange måter forakter folk som må tilhøre en «gruppe», kollektivet, den overgripende gruppen, mobbegruppen, alle de som ser på og er for feig til å gjøre noe, lar være å irettesette mobberne, mens deres SS hanker inn oss «jødene» de vil forvare i sine Gulag og Auschwitz. Jeg forakter dem, men aksepterer dem. Gud får dømme dem.

Løgnens Barn, av psykiater M. Scott Peck. En sykdom egentlig.

Kristne som ikke lyder Satans stemme i seg, og ikke lyver så fælt (Joh. 8:44), vi er av den hellige ånde Guds «statsadvokater», vi anklager dem ovenfor Gud, så Gud får dømme dem. Vi har anklagerens rolle, ikke bøddelens. Derfor skriver jeg. Hver eneste artikkel (snart 1000 i tallet) er min påtalemakt manifestert, av rett og galt. Så skal Gud dømme på #Dommedag. Kristne bør be om at #Dommedag kommer snart, satanister bør håpe det aldri skjer. Men jeg VET det skjer, av mitt livs observasjoner;

Å være kristen i Norge er blitt forbudt. Dommeren i en av mine første saker for domstolen i 1997 nedenfor, som insisterte på at jeg som far ikke skulle ha lov å snakke om Gud til mitt barn, ellers skulle jeg ikke se igjen mitt barn, ever —>>> han spotter Gud og heiler Satan med det…. , selv om det var bare meg han trodde han rammet. Å komme med noe slik stupiditet , som domspremiss – «forliket» ble påpresset, min advokat Olaf S. Holm truet med å gå om ikke, det var den judas for en neve sølvdollar svek klienten som betalte ham; hans venn og juristkollega dommeren måtte få det som han ville.

I motsetning til alle de andre, for dem er det ikke lett å dø, hvis Gud ønsker du skal leve, – så lever du, og da må du leve, i denne sataniske jammerdal med så mye ondskapsfulle mennesker. En har intet valg.

Hva du begynner livet som, på mange måter blir dette din skjebne. En evig repeterende syklus. Når de lyver på deg av lyst eller profesjon så er det egentlig patologisk.

Man høster som man sår

Jeg druknet som barn, syklet meg utfor samme kaien som er i ene rettsakene nedenfor, men Gud sendte en som var tidlig til fergen for å plukke meg opp. Der finnes ikke tilfeldigheter i livet, dagen og timen du skal fødes og når du skal dø er gitt. Jeg lå visst død på bunnen med sykkelen over meg, ble det fortalt. Et repeterende mønster. Død og gjenfødsel i levende live. Gud bestemmer. For meg manifesteres det ved det faktum at «øvrigheten» aka ‘Keiseren’ har aldri vært og kommer aldri til å bli min venn, de vil gjerne avlive meg imorra, men Gud bestemmer, som siste instans.

I alle disse år, var det EN makt og kraft i universet jeg kunne observere virket til min fordel, det var IKKE Staten, ikke domstolen. Uten at jeg gjorde noe som helst for det selv. Den uskyldige barnetroen på Jesus, min venn, som en selvstendig makt på vegne av Gud, og Guds vilje i verden.

Jeg mistet et barn, en datter jeg elsket over alt på jord, av «øvrighetens», dommeres og justisvesenets løgnaktige ondskapsfullhet, etter jødinnenes Karin Stoltenberg og Gro Harlem Brundtlands politikk at sånn skulle det være. Domstolen var (og er) altså et politisk skafott mer enn noen som skulle beskytte oss mot de politiske virkninger for rettferden; Kvinnesaken er at mor (Slangens representant) har full rett til å abortere og mishandle faderens (Guds folk) sine barn. Jødinnene hater det kristne fokus på familieinstitusjonen som samfunnets grunncelle, og i løpet av 30 år har de ødelagt den fullstendig. Fra familiens til statens barn. Fra Guds system, til Satans Synagoge sitt system (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Kristus har sine arge fiender, og alt han står for også.

Må Gud forbarme seg over oss, hun kommer tilbake

Jeg lærte der at i domstolen møter du ikke rettferdigheten, men bare makten. Domstolen representerer makten og hjelper makten mot deg, ikke vise versa som alle tror det er. Vi har ikke separate maktsentre lenger som gjensidig passer på hverandre til borgernes rett til å bli styrt ved lov. De har blitt en og samme statsmakt, media inkludert. De henger sammen, den manglende respekten for Faderen i himmelen som for faderen på Jorden («som over så under»). De som mener jeg ikke har rett til å være «antisemittisk» kan dra til Helvete. I Guds univers har jeg all rett, kanskje ikke i «semittenes» univers; Norges maktelite.

Barnet (eller jeg) fikk aldri domstolens hjelp til å komme klar en manipulerende mor, som ønsket barnet skulle hate faren (PAS), som skolen aldri ble noe fristed for meg for og fra d.s. Salomonsk visdom manglet dessverre i den barne- / familie sak rettsal.

Gud betalte meg tilbake for tapet av barnet, med å sende meg den mest fantastiske kone og venn et menneske kan ha, – kort tid etter dette barne tapet, hvor jeg måtte gi tapt for den sataniske overmakten. De kan knuse hvem som helst med sin kreative ondskap, mens de ler. Jeg hadde ikke hatt ett eneste menneskes støtte i den saken, jeg bar mitt kors alene på vei til mitt Golgata, mitt personlige Waterloo (der var en person; Gordon, han var der, berømt for sin konflikt med Matningsdal – til større urett de klarer skape, til større medaljer får de – , men jeg bar mitt ‘kors’ selv). Ett eneste menneske i verden ønsket Gud jeg skulle ha som «confidant», fordi Gud trenger folk som kan stå alene for fremtiden også, som er trent og opplært til å stå alene fra barnsben av, i det arbeid jeg må gjøre ser jeg senere.

Gud betalte «karmakonto» (i kristen terminologi «en høster som en sår»). Ett eneste menneske som jeg vet er på min side, Guds side, for jeg gjør alltid Guds vilje, rett og rettferd etter Bibelsk standard og ikke etter verdens standard, og ikke min egen, og ingen andres.

Tapet av det menneske jeg elsket høyest på jord, som verden ofret, hjernevasket og manipulerte, den fortapte «sønn» (datter i min historie), ble betalt med et annet menneske av samme kaliber som kunne like å være objekt for min kjærlighet, ofte med mangel på å kunne vise den gitt min psykiske «isolasjon», bygget et helt liv, og spesielt i lett formbare barneår.

Min fars arbeid gjorde ham mye fraværende dessverre, inntil jeg var 15-16 år. Lensmann kom med fergen til Giske og påstod jeg hadde gjort innbrudd i ‘sjappen’, det hadde jeg ikke gjort. Den eneste gang jeg har sett min far sint, han ba lensmannen pelle seg tilbake til naboøya si, han rett og slett kjeppjaget lensmannen fra vår øy. Et par år etter døde lensmannen av kreft. Helt fortjent, urettens apostel som han var.

Lærerer som «øvrighetens» representant som utsatte meg for tre års psykisk terror, i ungdomsskolen. Det gikk ikke mange år før han var ute av skolen, aldri fikk han undervise igjen. Jeg møtte hans egen sønn på en fest mange år etter, selv han likte ikke faren.

Jeg ble kidnappet på jobb offshore i Nigeria og satt en uke som fange i jungelen, i NAV mente det permanent pre-menstruelle kreket at det måtte jeg tåle og kastet meg utav samfunnets «sikkerhetsnett»… joda.. Gud parerte det med den beste jobb jeg noensinne har hatt. Jeg elsket det jeg fikk gjøre der, 10 år av mitt liv. Min sjef sa at jeg var den dyktigeste i det faget, jeg risiko vurderte og sikret ved tiltak ‘compliance’. Faget gikk ut på å sikre at en holder seg innen lover og regler i offshore installasjonsprosjekter; Marine warranty surveyor. Nå gjør jeg det samme med dommere, at de holder seg til lovene som gjelder for seg, liten forskjell egentlig.

*****

Dommere, lærere, NAV og statsforvaltere som er hellbent på å gjøre urett og djevelskap, fremfor å gjøre rett og skjel, de blir syk og /eller dør som fluer rundt meg. Jeg bare må registrere det. Men først må jeg være Guds rikes «riksadvokat», J’Accuse, jeg anklager.. : «Hevnen er min«, sier Herren. Jeg vet.

Utøya. Terrorskole for bødler

Klagebehandleren, som ble bøddel. Jeg venter spent å se hvordan det går med Statsforvalter Else-May Norderhus fra Arbeiderpartiet som i sin usigelige ondskap og vilje til å gjøre folk ondt, anmelder folk for mental sykdom for en email merket «PRESSEMELDING», som ikke har gjort annet enn å be henne om litt hjelp til mulig rettferd, som er hennes jobb, som den kjønnskvoterte makthaver ikke skjønner forøvrig er hennes jobb. Hun beskytter sine «Blå Dusk» medsøstre i Giske-Marina saken, som lever av å skape urett ala Bente Mevåg og hennes «Blå Dusk» kvinnenettverk i Baneheia-saken, eller i kommune administrasjonen som gjør kriminelle og korrupte handlinger.

Stoltenberg-Jugend Eva-May Norderhus (AP); Utøya-generasjonens ekstreme maktarroganse
https://www.riksavisen.no/stoltenberg-jugend-eva-may-norderhus-ap-utoya-generasjonens-ekstreme-maktarroganse/

Bodø saken viser at dette er visst noe de lærer på Utøya, terrorist-skolen, for offentlig ansatte. Jeg er ikke sikker på at ABB er den største terrorist som kommer utav Utøya, hvor mange mennesker disse har ødelagt, er sikkert mange flere enn ABB greidde. Statsterrorist-skolen;

AP-Ordfører setter ut rykter om at hennes opponenter er psykisk syk.
https://www.nettavisen.no/norsk-politikk/arbeiderpartiet/nettavisen-avslorer-nytt-varsel-mot-ap-ordforer/s/5-95-765470

Else-May Norderhus og Arbeiderpartiets kvinnenettverk (Utøya-generasjonen) forsøker kjemisk lobotomere forfatter
«De dumme nekene, de fryktsomme kjerringene har allerede begynt å planlegge «bekymringsmeldingene» sine.»
https://www.riksavisen.no/jarle-johansen-soker-politisk-asyl-i-russland-etter-a-ha-krenket-else-may-norderhus-og-arbeiderpartiets-kvinnenettverk-og-forsokes-kjemisk-lobotomert-av-utoya-generasjonen/

Forferdelig onde menneskerhttps://www.nrk.no/nordland/brak-i-arbeiderpartiet-_-varslersak-mot-ordforer-ida-pinnerod-i-bodo-1.16183677

Domstolen: Politisk giljotin for guds folk

Er jeg redd dem? Nei. Det er vanskelig å gjøre noen redd, som vet at døden er en salig begivenhet for de som er av Guds folk, og som faktisk lengter etter å «dra hjem», bort fra dette rottehull kalt verden, en verden vi må dele med mennesker med slik uendelig ondskap og urettferd i seg, som de må plante i verden og samfunnet, til samfunnet går under i sin egen urett og gørr, som nye «Babylon», nye Egypt, nye Sodoma og Gomora, går de under i sin løgn (klima-evangeliet), urett og ondskapsfullhet.

De synest meg 100% klart at KUN mennesker som tjener uretten, løgnen og dermed Satan, som får arbeid i rettsvesenet, politiet også, er erfaringen etter Tengs-, Baneheia-saken, Liland, Torgersen, Fritz-Moensaken, Satans folk sitt system for sin felles glede i å gjøre urett mot mennesker.

I domstolen arbeider de profesjonelle løgnerne. Dommere dømmer oftest etter magefølelsen, sympati og antipati av partene, aldri etter bevisene, og så må de lyve mye for å rettferdiggjøre sin magefølelse. En kan like godt kaste krone og mynt som å dra i en rettsal. Bedre sjanser da. Jeg har tapt 100% av gangene i rettsal. Jeg er ikke «Keiserens» venn, og er ikke bestemt å vinne. Krone og mynt er beste sjanse til å vinne 50%, så mye bedre med krone og mynt.

«Det må bli slutt på at de som har rett, ikke får rett. Det skylder vi rettsstaten.» – av Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen, president og visepresident i Juristforbundet.
https://www.juristforbundet.no/nyheter/2022/vi-har-ikke-rad-til-en-rettsstat-pa-sparebluss/

Jeg vil gjerne se det før jeg tror det.Enkelte mennesker har ikke rettvisheten i seg, så den kan aldri skjenke den til noen, bare urettvisheten. Den er de fleste dommere dyktig til.

Før første rettsaken min trodde jeg på at vi hadde rett og rettferdighet i Norge, nå får jeg hjelp til å få dette riktig, tenkte dumme meg – når jeg var ung. Den naivitet døde brått etter første sakene kan en si.

Rettsapparatet er der ikke for meg og deg, de er der for at en juristkollegiet skal tjene penger på vår elendighet, for at de ondeste blant oss skal få utløp for sin ondskap, de Onde blant oss er først på søkerlisten til slike posisjoner, de trenger å få utløp for sin ondskap som vi andre trenger mat og vann.

Til mer elendighet de skaper for oss, til lenger de drar ut saken, til mer penger robber kollegiet oss for.

«Ankedomstolen» passer ikke på at deres kolleger i lavere rett ikke gjør feil. De passer på at vi ikke avslører deres kolleger i lavere rettsaler. Jeg har aldri vunnet en sak i norsk domstol. Kan virke som de har lister hvem de liker og hvem de skal mislike, og dermed hvem som skal vinne og hvem som skal tape. Hvem som har rett har lite å gjøre med saken. Etter min erfaring er jurister tillært korrupte. De er ikke ute etter sannheten. Kollegialiten gjør at det er samme for begge advokatene hvem som vinner, den som taper får sin lønn samme om han vinner eller taper overfor kollegaen. Viktigst er kollegialiten.

Jarle Johansen (7 erfaringer med domstolen, 1994 – 2022)

1994 Sunnmøre Tingrett. Konkurssak: Dommer Knut Anders Oskarsson, slo mitt forlag konkurs. Jeg påviste som økonom i bok at det ikke var konkurs og ikke noen likviditetsskvis før konkursbehandlingen, men etter at den notorisk korrupte dommer Oskarsson skjenket sin venn advokat Flisnes kr 70.000 fra selskapets moms tilgodehavende, da var firma konkurs. Godt jobbet.

1995. Sunnmøre Tingrett. Barnesak. Dommer Bjørn Inge Rørstad (Kjetil Gjøen og Knut A. Oskarson var også involvert). Dommer formulerte et ‘forlik’ at jeg faren ikke kunne snakke med Gud til barnet, etter morens krav, hvis vi skulle se hverandre. Hvis en forelder lærer et barn å hate sin far (PAS – Parental Alienation Syndrome. Dr. Richard Gardner), blir de aldri frisk igjen. Takket være retten som sviktet sin oppgave. Dommeren var desverre ingen Salomon. Jeg har knapt sett barnet siden. Hun er vel 33 år nå. Journalist. Bjørn I. Rørstad døde i 2017, 66 år gammel. For Guds Rike var det knapt noe stort tap, mest til vinning at han anbringes i mest sannsynlig Helheimen, med resten av de ondskapsfulle ugudelige. Håper han led lenge og vel før han døde.

19-132521TVI-SUMO. Dommer Kjetil Gjøen. I sak mot min bror den satanisk korrupte kommuneadvokat i Giske kommune hr. Ingvar H Seth presterer den uflidde dommer Kjetil Gjøen under korset og flagget å dømme 6-7 personer til et sameie ingen visste de hadde, in absentia ! Da er en god venn med dommeren for å få til dette. Fy faen for en gjeng ! Dommen ble ikke anket. De som ble dømt in absentia der trodde dette var normalt, at en dommer kan dømme in absentia hvem han vil…. ikke nok med at ‘sameiet’ ble idømt 7 av «sameierne» in absentia,  dommeren «glemte» å forklare hvordan faren til Seth’s klient kunne gi tvisteobjektet til sine sønner, siden objektet etter den idømte sameieloven, gir de andre forkjøpsrett. Så faren visste ikke om noe «sameie» ihvertfall, beviser det. Da er en ganske god venn med dommeren må vi kunne mene, for å få til dette.

21-119653TVI-TMOR/TALE. Bevissikringsak presterer den korrupte satan dommer Knut Anders Oskarsson å si at i hans rettsal skulle jeg ikke lykkes å trakassere Haldor Giske ved å spørre han om hva slags bevis for vår bruksrett han satt på, men Haldor Giskes trakassering av meg i 2-3 år er ok… hva slags bevis han satt på for sin påståtte bruksrett skulle jeg ikke få spørre han om. Den prektige sataniske hykler Oskarsson elsket nok å sabotere at vi fikk svar på det enkle spørsmålet.

21-165245TVI-TMOR/TMOL. Dommer Mats Indrefjord Høllesli mener at kommunen ikke kan matrikulere vår eiendom, fordi «matrikulert eier» har påstått han eier grunnen til vår kai, og dommer mener vår eiendomsrett er usikker og kommune kan avslå matrikulering, helt ny rett i forhold til brev fra samme kommune i 2011 og Senja Tingrett dom i 2021 (tnts-2021-13054) som sier at de KUN skal ta hensyn til det tinglyste grunnbokshjemmel, ikke hva som er matrikulert, siden matrikkelen gir ingen rettighet. Tinglysingen (tinglysingsdommer/Registerfører) har godkjent vår eiendomsrett – tinglyst hefte i 2020; «Da Giske Marina krevde grunnbokshjemmel kom registerfører frem til at vilkåret i tinglysingsloven § 38a om sannsynliggjøring av eierrådighet var oppfylt, men at arealet manglet et gårds- og bruksnummer.» .

Kommunen skulle altså bare gi oss dette nummer, men nekter. Dommer dikter opp et nytt juridisk begrep «matrikulert eier», for å få til en dom som støtter sin juristkollega hos Statsforvalteren og jurist hos Regjeringsadvokaten. Begrepet har 3 treff på Bing, og 2 av dem er artikler om vår sak, «tinglyst eier» derimot har 10.700.000 treff.

Så NY RETT i Norge, juristene har begynt å skape ny rett nå, trenger ikke Stortinget, for VIP meg. Urettskaperne i den Ondes tjeneste skaper NY rett, KUN for meg. Fantastisk hva?

Matrikkelen utroper ingen eiere, det er grunnboken som gjør det (tinglysingen). En burde kanskje forvente av dommere at de vet dette, men den gang ei. Vil de skape urett, så får de det til.

2021. Politiet henlegger kommunal kriminalitet. Vi anmelder en kommuneansatt for å gi en bonde en «uberettiget fordel han ikke har rett til» (korrupsjons definisjon) i 2017. Politiet henlegger. Saken var bevist. Kommunens ansatte har erklært i sak 17/1763 sin venn bonden til tilsynelatende «matrikulert eier«, uten at han har grunnbokshjemmel til arealet, og skulle hatt oppmålingsforretning for dette, eller samtykke fra dem med grunnbokshjemmel (tinglysingen), rette eier. Kommunen utsteder altså falske erklæringer bonden kan bruke i rettsak, og ble brukt i rettsak i 2022, når vi eier kaien.

Statsadvokat Kjell-Otto Lilleberget i M&R utsteder i klage på politiet for egen del i 2022 ny erklæring at det ikke er utført noen kriminell gjerning, for å dekke over forbrytelsen.

Hvordan skal vi få straffet de som har ansvaret for å straffe i Norge, når de er selv kriminell og gjør maktovergrep og ulovfestet maktutøvelse som å utstede falske erklæringer brukt som bevis ? Hvor skal vi lovlydige henvende oss da ?

§ 365. Uriktig erklæring bestemt til bruk som bevis
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som
a) i et dokument utstedt som ledd i forvaltningens virksomhet, i rettspleie eller i en helseattest gir en uriktig erklæring som er bestemt til å brukes som bevis,
b) bruker som riktig en slik erklæring, eller

Nettopp hva både kommune og Lilleberget gjorde. Virker som de innbiller seg at lovene ikke gjelder for dem.

22-123838ASK-BORG/04. Borgarting Lagmannsrett. Dommere Michael Reiertsen. Fanny Platou Amble og Ola Dahl, mener at Sentral Matrikkelmyndighet og Tinglysingen ved Kartverket og lokal matrikkelmyndighet i kommunen ikke trenger å samarbeide for samsvar mellom tinglysing og matrikkel register, som er begge lovenes intensjon. Tinglysingen gir grunnbokshjemmel og hersker over matrikkelen. Loven, rettspraksis og boken ‘Tinglysing’ av Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech A sier side 154 (i PDF format) : «En kjøpekontrakt på en ikke fradelt parsell av en eiendom kan tinglyses som en heftelse på eiendommen, med mindre kjøpekontrakten er avfattet slik at den skaffer kjøperen grunnbokshjemmel, se merknad 3 til tinglysingsloven § 14. Dersom kjøpekontrakten gir grunnbokshjemmel, må den tinglyses som et hjemmelsdokument.» 21-048259ASK-BORG/04 : «Bruken av moloen forutsetter et konkret areal, og kan ikke flyttes på eiendommen.

Unntaksbestemmelsen i matrikkelforskriften § 30 første ledd bokstav a kommer derfor ikke til anvendelse. Ingen av de øvrige unntaksbestemmelsene i matrikkelforskriften § 30 er aktuelle. Avtalen inneholder dermed rettigheter som er matrikuleringspliktige.» Det er altså ikke lov å gjøre «ren transport» i 2020. Dette bryr ikke dommerne i Borgating seg med. Saken ligger nå for Høyesterett.

********

Den lærdom som kristen jeg har dratt av alt dette, fulgt alle justismord og skrevet om dem, fra Bjugn, Fritz Moen, Liland, Tengs- og Baneheia-saken, er at alle som skal jobbe i det systemet som utgjør justis, de elsker løgnene og hater sannheten (veldig få unntak), fordi de er nødt til å tjene denne Verdens Fyrste, Satan; Løgnens Far (Joh. 8:44). Mer om det her;

Kudos til dommerne Mari Marstrander og Inger B. Gjerde ved Tromsø Tingrett

I tingretten var Cato Berglund heldig med en sannferdig og ærekjær dommer i Tingretten, som ønsket å gjøre jobben som den skal gjøres. Denne rettvishet vil ganske raskt bli dratt av unge dommerfullmektig Marstrander, dessverre, av de eldre satanister i domstolen, når hennes mentor ikke lenger er der. Noe så sjeldent som en ærlig dommer ;

«Inger B. Gjerde som tok inn saka, og har mer enn 20 års fartstid i domstolen, sies å være en kvinne med bein i nesa – og visstnok ganske upopulær blant enkelte. Dommeren som dømte saken i tingretten var Mari Marstrander – nyutdannet og fungerte som «Dommer med spesiell tillatelse» – hun hadde Inger B. Gjerde som mentor og var bl.a. ute og konfererte med henne og andre mentorer da hun førte saken, og når hun var usikker, – noe hun også åpent sa da retten ble satt. Mari Marstrander opplyste om, da retten ble satt, følgende:

«Retten vil utelukkende se på og ta stilling til bevisene og dokumentene i saken» – hvilket hun da også vitterlig gjorde. Hun inntok ikke noe muntlig og la det til inntekt for «sannhet» – dette sa hun etter at motparten offet og akket seg høylytt i rettssalen – og da de der også forsøkte å komme seg unna ved å peke på for en jævel Cato var, og hvor vanskelig person han var. Dette ville hun ikke høre snakk om, – hun ville kun se hen til alt som var skrevet og dokumentert ift. saken.. ().. «

«Av dommen [tingretten] fremgår det også tydelig at det blir veiet for og imot ift. selve kjøpekontrakten og diverse lover & regler som angår denne. Da retten ble satt i Nord-Troms tingrett v/dommerfullmektig Mari Marstrander forsikret hun at saken ville bli behandlet juridisk ut fra de dokument som forelå i saken og de bevis som var blitt fremlagt for retten. Dommer som vurderte sak og tok den inn i tingretten var Inger Bonnie Gjerde og hun har mer enn 20 års fartstid i domstolen. () og som dommerfullmektig Marstrander så riktig påpekte i retten at var udokumenterte utsagn og ville ikke bli tillagt vekt.» – Cato Berglund

https://www.riksavisen.no/en-herrens-stridskvinne-may-helen-sagnes-et-gjennomkorrupt-rettsystem-i-lovloshetens-and/

Da anken ble behandlet i lagmannsretten derimot, ble ALT av dokumenterte bevis og fakta tilsidesatt av Jussi E. Pedersen, Susann F. Skogvang og Ingvild U. Jacobsen, – og det ble utelukkende lagt vekt på muntlige udokumenterte utsagn!» – May Helen Sagnes

Jeg mener at konspirasjonen mellom Satans ormeyngel er ganske så godt dokumentert…. De fleste dommere er løgnere selv, og identifiserer seg dermed mest og best med løgnerne fremfor seg. Der er ikke «ankerett» i Norge.. der sitter ingen i høyere rett og passer på sine kolleger i lavere rett, tvertimot passer de på at vi som søker rettens beskyttelse ikke kan gjøre og si noe som setter deres kolleger i lavere instans i forlegenhet. Juristene beskytter mer hverandre, enn klienten. De får sin lønn om de taper eller vinner for klienten. Begge advokatene, og dommeren, er glad til… spiller ingen rolle for dem hvilket faktum og hvilken part som vinner, de får alle samme betalt i alle tilfeller, derfor velger de seg jurist kollegialiteten.

Dommerne må aktivt motarbeide lyd opptak av rettsaker som bestemt av Stortinget i 2005. Da vil de nemlig ikke lenger kunne manipulere rettsaker i de ugudelige løgnhalsers favør, til fremme av Satans uretts rike på jord (Åp. / Rev. 12:8 & 20:7).

https://www.riksavisen.no/kudos-til-dommerne-mari-marstrander-og-inger-b-gjerde-ved-tromso-tingrett/

Våg å stå som Daniel gjorde

Spread the love

Legg igjen en kommentar