Åndsliv

Endetiden; Verden under Den Onde (1 Joh. 5:19); Løgnens Far (Joh. 8:44)

Alt som skjer i livet er til oppbyggelig lærdom og kunnskap. Gud sender ikke sitt folk gjennom utfordringer for å være jævlig. Det er liksom meningen en skal lære av opplevelsene og erfaringene. Kanskje en kan bidra til at Satan og satanistene blir avslørt, og taper til slutt, den som kan. For kampen vår her i denne jammerdal av en satanisk verden går mer mot denne forpestede ånd i dem, enn mot mennesker per se (Eph. 6:12).

Vi er i endetiden. Ingen tvil om det. Jeg ville i denne artikkel vise rent praktisk hvordan Satan styrer idag.. Satan styrer menneskers meninger, deres handlinger, Satan styrer hvem de er…. de er slaver under synden… Hang til å være løgnere og utbredelse av urett er Satans tvilsomme ‘gave’ til sine folk (John 8:44); ‘gaven’ er et resultat av den ånden til den falne de har adoptert.

Satan er kjempetolerant til all synd, og syndere med. Satan elsker syndere. Oppmuntrer dem til stadig mer synd, løgn og bedrag og alle de syv dødssynder med.

Jeg skriver ikke hva jeg gjør for moro skyld. Jeg las og regnet ut en mattebok «Vi regner mer» med en hånd – fem utstrakte finge, hadde jeg regnet ferdig to år før jeg begynte på skolen. Deriblant las jeg også Bibelen, jeg las alt jeg kom over, og alt jeg gjør idag, er å varsle om og snakke om at ALT som står i Bibelen er sant, det stemmer. At en gruppe mennesker ikke forstår hva som står der, det er deres problem, ikke vårt som forstår hva som står der. Hele Bibelen er igrunn som Daniels bok, Gud sa; «Sett segl for denne bok Daniel» (Daniel 12:9, 12:4), så den ikke skal forstås før tiden er inne). Gud bestemmer hvem som skal forstå den først og sist (‘the Elect’).

«Vi er alle på vei til et sted. Kursen er satt på autopiloten, og ustoppelig stevner vi til vår skjebne på livets hav». – Jarle Johansen

Saken om Giskekaien lærer meg en utrolig viktig ting. Om mennesker. Løgnens Barn er det veldig lite jeg kan gjøre for å snu ånden til. Tilhører de Satan, er de av Satans ånd (John 8:44), de har «Dyrets» merke, så er det veldig lite vi kan gjøre med det. Jeg har sendt melding om korrupsjon til mange, de forstår ikke hva jeg snakker om. De er rett og slett ikke istand til å forstå hva Sannhetens Ånd sier. Løgnaktighet burde være den åttende av dødssyndene. Alvorlig.

«Jeg er Veien, Sannheten og Livet«, sa Jesus, og la til; «de som følger meg skal ikke gå til grunne, men ha evig liv«. Dette er en helt praktisk konsekvens av livet vi lever, av valgene vi tar. Satans barn kan tro og mene at de kan gjøre hva som helst, uten konsekvens, men vi som er Guds Barn, vi vet at ALT har en konsekvens av ALT, av valgene vi gjør, og om vi velger å tro på sannheten eller løgnene, eller faktisk om vi ER sannhetens ånd, eller av løgnens ånd.

Dette finnes to diamentralt forskjellige mennesketyper i verden.

Endetiden; Verden under Den Onde (1 Joh. 5:19); Løgnens Far (Joh. 8:44). Vi vet at når Jesus ble fristet på fjellet, så var Satan denne verdens fyrste (Ephesians 2:2), og tilbydde Jesus all makt og penger han trengte, om han bare falt ned på å kne og tjente Satan.

De har liksom ikke bare bestemt seg for å tro på løgnene. De ER løgnene sine. Det er lite vi andre kan gjøre med det. Vi kan misjonere for dem om sannheten om eierskapet til kaien, men det har ingen som helst virkning. De er fatslåst i sin verdensoppfatning, de er låst fast i løgnen sin, i synden sin de er slaver av. De har store problemer med å bli fri fra det syndens slaveri Satan holder dem i.

Så disse to grupper mennesker i verden. De som elsker løgnene og de som elsker sannheten, ja Sannheten med stor «S», for i alt finnes det kun en sannhet. En kan ikke velge mellom sannheter, hva som er sant for deg og meg. Relative sannheter finnes ikke. Enten eier Giske Marina kaien, eller de gjør det ikke.

Matrikkelloven er til for at folk skal få matrikulere sine eiendommer. Satans folk vil snu på dette premiss, de vil finne på løgner og unnskyldninger for at folk skal IKKE få matrikulere sine eiendommer. Legg merke til at de snur lovens premiss på hodet. Satans folk snur ALT på hodet. Guds Folk er de som kan å tenke litt matematisk og rasjonelt, og Satans barn som følger følelsene. Guds Folk vil se på denne, og ganske enkelt kunne fastslå; Giske Marina eier kaien. Satans folk vil finne 1 million kreativt oppfunne løgnaktige unnskyldninger for at det ikke stemmer.

«Er du sikker på at du eier kaien?«, som Slanger i Paradiset.

Profeten sier til Judah, “Kom nå, og la oss fornuftsmessig løse dette sammen, sier Herren» (Isaiah 1:18).

Det oppfordres til å bruke fornuft, ikke følelser. Ikke la følelsen av hva du mener om meg personlig komme i veien, det har ikke noe med hvem som eier å gjøre. Eierskapet bestemmes ved lov, ikke hva en mener om personer. En kan gjerne mene at det var bedre at Haldor Giske får eie kaien, men psykotisk verdensoppfattelse gjør ingen forskjell på virkeligheten i sannsynliggjøringen over.

Giske Marina betalte 600.000 for kaien og eier kaien. Samme hva noens følelser måtte mene om det. Pervers i en følelse som ikke innrømmes feil og gal (innrømme sin ‘synd’), pervers i alle følelser. Enhver skal stå til doms for hva som er godt og galt for dem personlig. Mange skal skamme seg for hva de støttet, hva de gikk imot. De fleste idag gir tilslutning til det onde, og hater det/de gode.

Det får bare Satans Barn til å fremstå som idioter, til slutt. Når de blir avslørt (Luk. 8:17, 12:2). Jeg har studert på Bibelen så lenge jeg har kunnet lese. Det også kommer til å gå i oppfyllelse, Satans folk kommer til å bli avslørt. Garantert. De får leke seg en liten stund med løgnene sine, men deretter skal den ånd som styrer dem og deres valg i livet for løgnen og mot sannheten, destrueres og havne i den åndelige søppelkasse (John 12:31, 14:30, 1 John 4:4).

«Løgnen går på raske ben, men sannheten kommer etter, selv om den er sen !» – NN

Hva jeg har merket meg er at disse folkene er ikke urettferdig og misfoster i å vurdere fornuftsmessig i kun kai-saken, de er det samme i ALLE saker. Er deres ånd demonisk forpestet så har det innvirkning på ALT de er. «Dere må få en NY Ånd, bli født påny, av Ånd denne gang og ikke av en kvinne», er Jesus sin anbefaling, «for å se Guds Rike«. 100% sant. Fra fødsel er Adams forbannelse at vi alle er født av «denne verdens ånd» (aka Satans). Tar vi ikke skritt for å kvitte oss med den, forblir vi den.

Vi vet hva slags mennesker vi har med å gjøre i hverdagen, utifra hva de tror på, hvilken «sannheter» de sverget til. Du skal være helt sikker på at de samme som ikke ser hvem som eier kaien av overstående, de vil også tro på løgnen som resten av Satans ormeyngel, i alt annet:

  • De vil mene at Giske Marina har bruksrett, som Haldor Giske påstår. Ikke fordi det er sant, men fordi de ønsker det skal være sant. De er følelsesbasert. De liker Haldor mer enn de liker meg, derfor mener de retten bør følge deres personlige følelser, ikke loven. For dem er følelsene loven.
  • Å være homo eller trans er kjempebra, må ha PRIDE-flagg overalt. Normale personer som ikke skjønner det at syndens slaveri er topp aktivitet må fengsles.
  • Covid-skavank. De er skapt med en skavank, de må ta 1 million vaksiner for å rette opp skavanken. Gud sin skapelse har feil, Satans folk må rette opp ‘feilen’.
  • De vil bidra entusiastisk i klima-løgnene, og tro på dem, at verden går under om ikke menneskene betaler mye klima-avgifter, slik at satans politikere kan kjøpe seg vennskap, pay-to-play.
  • De vil tro at komikeren og kakaintrynet er en god person, når han har drept og rensket øst-Ukraina 15.000 mennesker siden hans askeNAZI gruppe kuppet makten i Khazaria (Ukraina) i 2014. Putin gjør ikke annet enn å søker å få stans i myrderiene til det jødiske kokaintrynet Volodymyr Zelenskyj.

Det er merkelig at Volodymyr Zelenskyj er jøde, for jødene burde forstå og vite spesielt at å gjøre det onde straffer seg (Matt. 27:25, John 7:1), og å gjøre det gode, det lønner seg. Jeg kaller det Karma Krasj Kurs:

De beskyldte Jesus – uskyldig – for mange slags løgner, for å ta ham, for å drepe han (John 7:1, 11:53-54). Der finnes ingen velsignelser tilgode for sataniske ondskapsfulle løgnaktige mennesker. De sår ondskap og urett, og da skal de også høste deretter. Jesus overlevde deres ondskap. Hersker over verden idag, selv om satans folk innbiller seg at de skal gjøre det for evig i den Nye Verdensorden Great Reset de har planlagt, mens de har fått en relativt veldig kort tidsvindu å operere i, så skal de være slutt for dem (Rev. 20:9, 15).

Vi vet at verden ligger under Satans domene, når de skal flagge fra Rådhusene og offentlige bygningene for det samme som Satan og satanister elsker; Å ikke ha kontroll på sine lavere følelsesregister. At alle følelser er bra og god og skal tolereres og respekteres, da er Satan løs etter å ha vært bundet i 1000 år, det var Jesus som bandt han på Golgata. Så sier Bibelen at han skal for en kort tid løslates (Åp. / Rev. 12:9, 20:7). Satan er toleransens konge, der finnes ingen pervers synd for Satan. Alt er lov. Føler du det, skal du ha lov å få respekt for og toleranse for det, oppnå alt det seksuelt perverse du ønsker.

PRIDE-flagget fra Giske Kirke realiseres. Den gangen Satans folk har fått til at PRIDE-flagget skal heises på Giske Kirke, da har kirken etter 1000 år blitt satanistisk. Da er der ikke noe kristent igjen ved den. I navnet til toleranse og respekt for synden og synderne; hedonismen. Den gang Satans Folk og de som utgir seg for å være «guds folk» er enig, da er det IKKE satanistene som har blitt kristen, det er omvendt, profeterer Bibelen.

«Kristne» har da blitt satanister; i navnet til «toleranse» og «respekt». Satan har kjempetoleranse for all slags synder og syndere.

Satans folk arbeider for urettens utbredelse. Satans folk – Løgnens Barn – vil i samarbeid arbeide frenetisk for å oppnå følelsen av hvem som eier noe, skal oppnå å eie det. Det er en slags konspirasjon av de falne blant oss, de som er instruert av Satan i sitt hjerte og sinn. Merkelig hva? At de vil ha løgnene, fremfor sannheten som er ganske så enkel.

«Du kan ikke leke med dyret i deg selv uten å bli helt dyr, leke med løgnen uten å forspille din rett til sannhet, leke med grusomheten uten å tape sansenes friskhet. Den som vil holde sin hage ren, reserverer ikke rom for ugress.»
Dag Hammarskjöld

Idag er vi i tiden hvor kornet og ugresset skal separeres (Matt. 13:30). Slik er de med ‘Dyrets’ merke, de er merket med umoral, løgn og ondskapsfull intensjon. Alt av Satanisk legning.

Satanister har ofte litt problem med prinsippiell tenkning 🙂. Gud forstyrrer deres sinn sier Bibelen, så de tror på løgnene (Rom. 1:28, 2 Thess. 2:11) .. jeg mener å se at det stemmer. Det er hva jeg lærer av Giskekaia saken.

Guds Finger. Det er  når vi er midt i det, viktig at vi husker… at Satans og satans barn piler er på kort sikt. På lang sikt blir det ordnet opp i:

«Løgnen er som en pil som hemmelig er skutt ut. Men Gud vender pilen så den rammer bueskytteren selv.»
Johann Wolfgang von Goethe

Barnetroen; «Når Han styrer båten, så går det så bra, på veien til Himmelens Land«, bedre enn en drøm. Vi er alle på vei til et sted. Kursen er satt på autopiloten, og ustoppelig stevner vi til vår skjebne på livets hav. Stoler en på den uskyldige barnetroen så blir en plukket opp av havets bunn ved kaien når en ligger der druknet som barn, en kommer uskadd utav Nigerias jungler fanget av prirater som voksen. Da går det vel bra med kaien også …  Satans hærskarer her på jord har sine triks…. men hvis Gud er for oss, hvem kan være mot oss ? (Rom. 8:31).

Jeg må ærlig innrømme at jeg vet ikke akkurat nå hvordan dette kan løses, fordi Satans folk helt til topps i Kommunedirektoratet og Regjeringsadvokat er i den sataniske konspirasjon mot Guds folk for løgnene, de lyver like lett om lovens innhold som om de bytter sokker, og lyver mot den enkle sannheten ved sannsynliggjøringen over. Men jeg stoler på at Gud har en Plan – at Gud sender oss et killer-argument, som viser at Satan og satanister er ikke fullt og helt Sjef over denne verden.

Ønsker vi at løgner og ondskap skal vinne, eller ønsker vi at sannhet, redelighet og sømmelighet skal vinne? Fritt valg. Valget bestemmer hvem vi ER. Satan er avdelingssjef, men Gud er Konsersjef, og Gud ivaretar sitt folk…vanligvis, og Satan sine (med dårlig resultat vanligvis, ‘Døden’ er syndens løgn). Har skjedd meg 3-4 ganger i livet, når jeg har vært i superproblem jeg ikke helt kan løse alene, fordi motmakten av Satans Folk er for sterk, der har Gud gjort noen mirakler jeg ikke kunne forutse.

Vil forundre meg om det ikke skjer denne gang også…..  🙂

Bedre enn en drøm

Spread the love

Legg igjen en kommentar