Politikk

Giskekaien stenges; av Giske Kommunes hatefulle atferd mot Jarle Johansen

Hvorfor bruker jeg masse penger og tid på å slåss mot vindmøller mot SVÆRT ondskapsfulle og løgnaktige mennesker som arbeider i Giske Kommune? De fleste forstår det nok ikke ennå hvorfor jeg gjør det, men ettertiden vil nok forstå meg. Jeg gjør det for alles beste, men jeg får ingen hjelp eller støtte av noen.

Kommunen utviser total forrakt for eiendomsretten og rettsvernet ved tinglysing, nekter å anerkjenne vårt tingyste rettsvern som eiere, to års obstruksjon ikke gi oss matrikkelnummer. Helt utrolig, men sant.

Derfor skal jeg ikke gjøre så mye annet enn å stenge den for godt, for det er stor forskjell på å HA rett, og FÅ rett, i et korrupt og løgnaktig system som er vaksinert mot å være ærlig og redelig. Utakk (og urett mot en) er verdens lønn. «Verden» ligger under den Onde i #Endetiden, sier Bibelen. Den Onde er deres åndelige inspirator for hva de gjør, det er løgnens far, sier Jesus i John. 8:44. Derfor elsker de løgnene og uretten.

Ikke et hyggelig ord av noen. Derfor er det bestemt at til informasjon til medborgerne, og hvorfor, blir nå kai og vei til Giskekaien stengt med tunge sementblokker mot kommuneveien ved Sørngarden og mot parkeringsplass, idet kommunens sabotering av våre forretninger gjør at vi ikke kan vedlikeholde og ønsker ingen trafikk på kaien, port blir montert på kai og arealet merket «Privat Eiendom» med opplysning til befolkningen på internet at den stenges pga kommunens ansattes ondskapsfulle obstruksjoner, av ALT vi vil gjøre. Vi har hatt to byggesaker liggende i 2 år, uten realitetsbehandling etter PBL.

Innbrudd og ulovlig ferdsel på eget ansvar og uten tillatelse, blir politianmeldt.

Kommunen har en avtale med 127/23 om tilgang til sitt pumpehus utenfor vår eiendom. Da får de nesten kjøre over marken til 127/23, den del han har hjemmel til å avgi tillatelse for. Vår vei er vår tinglyste eiendom og eiendomsrett fremgår av grunnboken og ikke matrikkelen, se nedenfor, og 127/23 har aldri kunnet avgi noen rettigheter for vår eiendom. Kommunen har ikke inngått noen avtale med Giske Marina som eiere av vei, for tilgang til sitt pumpehus.

Kommunens mindre intelligente ansatte ser ut som de mener at matrikkelen utroper noen eiere. Det er selvfølgelig feil. Grunnboken det, jfr. at Tinglysingsloven § 14 (1) er klar på at den som er registrert i Grunnboken som eier, er eier: «Grunnbokshjemmel som eier har bare den grunnboken utpeker som eier», det er KUN Giske Marina som har slik utpeking.

Jeg bruker erfaringen med dette for å advare, fordi systemet blir mye verre – Korona er til for det å gjøre ting verre slik – de skal bruke helselover for å skape diktatorisk system av vårt samfunn, som i Sovjet – det er ingenting nytt under solen sier Bibelen – vi ser lovene daglig klargjøres for ondskapens tyranni, Satan og satanister i fri utfoldelse i vårt samfunn skrev jeg om her, for The Great Reset.

Masse idioter av noen politikere og byråkrater som bestemmer hva du kan og ikke kan gjøre til enhver tid, maske ikke maske, bare full av tull. Skiller de lydige ubevisste fra de som tenker selv, og tar avgjørelser selv, både for sin helse og annet. De korrupte og uintelligente maktmenneskene og formyndermenneskene som Jens Bjørnebo kalte dem vil elske sin nye makt, de vil stråle. DERFOR skal vi si imot dem og herse med dem ved enhver anledning. Drite dem loddrett ut, så makten ikke går dem til hodet.

Erik Bye om politikere

Vaksinepushere, urettmakere

Vi kan IKKE som demokrati tillate disse idiotene å herse med oss. Hvor mange har fått ødelagt sine liv og sin helse av vaksinene de pushet ? Den gang nasjonen vår var kristen var det VI borgerne som var Statens sjefer, me med makt i dag var våre tjenere etter kristen standard (Luke 22:25,26). Det var KUN barbarene og undermålere som hadde Herskere. Grunnloven inneholdt svært grundige begrensninger hva Staten kunne gjøre mot oss, eiendomsretten var hellig, vi kunne skyte enhver som krenket vår eiendom, husinkvisjon forbudt, idag er det snudd at masse offentlige ansatte skal herse med oss. Idag når nasjonen er blitt jødisk er forholdene motsatt; som den jødisk-bolsjevik Sovjet staten å ligne.

Jeg finner meg ikke i det !

Dette skjer ikke bare i vår kommune, men over hele landet det samme, spesielt Egil Klubben saken i Ulvik kommune, fordi den ligner på vår sak i Giske Kommune. Vi har hevdet at Ulvik kommune og domstolen ved jødiske tingrettsdommer Rye har gitt jødiske tidligere visesentralbanksjef Jarle Bergo fordeler ved at kommunen tar Klubbens vei til Bergos hyttefelt fordi han er jøde og tilhører norges «Dypstat» og maktelite.

Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom
https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

Egil Klubben sin sak er anket av en dyktig advokat; Barbro Paulsen, og så har vi :

Kommuneadvokat Ingvar H. Seth: En jødisk Kaifas korsfester en Kristen på Sunnmøre?
https://www.riksavisen.no/hoyesterettsadvokat-ingvar-h-seth-en-jodisk-kaifas-korsfester-en-kristen-pa-sunnmore/

Vi har med småkonger å gjøre som innbiller seg de gjør som de vil. Vel, de kan dømme i forvaltningssaker, dommere i rettsalen, jeg dømmer i offentligheten.

Også i den saken i Ulvik går det i at kommunen ikke respekterer rettsvernet i grunnboken. Hva skal de gjøre meg for at jeg avslører dem da? Korsfeste meg ? Henge meg ?

Ulvik kommune fikk faktisk Egil Klubben innlagt på asyl noen dager fordi han protesterer mot urett, han var jo heldig han traff ærlige leger på asylet, som frikjente ham ganske fort, dette nevnt for å vise deres enorme ondskap, som bor i slike undermennesker med «Dyrets Merke»; den sterkestes rett. Mange tviler på at såkalte kristne Harry Valderhaug kan gjøre noe slikt, men jeg er ikke helt sikker. Han har ikke snudd en eneste stein til vår fordel, det står i Bibelen de kan faktisk finne på at de gjør Gud en tjeneste når de utøver ondskap (John. 16:2).

Det er som en annen de justismyrdet Fredrik Torgersen sa; «Når maktmenneskene tråkkes på tærne, så blir de krakilsk«. Juklerød hadde helt rett i hva han sa i «Skolesaken» men all djevelskap «formyndermenneskene» gjorde mot ham overlevde han knapt.  https://www.riksavisen.no/arnold-jukleroed-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avsloert/

Disse menneskene har INGEN grenser for sin latente og labile sjelløse ondskap. Hvis ikke folket står opp mot dem og setter dem på plass, tar de seg mye ondskapsfulle friheter. I Sovjet industrielt eksterminerte de 66 million hvite mennesker, som ikke lydde deres idiotier; Klima-Kovid-Krig (Ukraine) Inc..

Og det er nettopp det vi skal gjøre, skape dem krakilsk, da gjør de store tabber og blir avslørt, det var hva som skjedde jødene når de korsfestet den uskyldige Kristus. Gjett om de fikk unngjelde, de fikk et helvete i 2000 år 🙂

. #Dommen #Endetiden   Gud tillater ikke uretten for evig, viser historien oss. ALLE nasjoner bygget på løgn, korrupsjon, urett og bedrag har falt tidligere i historien.

Her er mitt opus magnum, inkludert eksagt lik sak i Giske Kommune som i Ulvik, i PDF, beviser jeg at det ikke er likhet for loven i Norge; «Alt for Jødene», ikke «Alt for Norge» eller «Alt for Norske Folk», nei, de har hva noen kaller «standardmessig gjennomslag» for hva de vil, forvaltning og domstol tjener dem i det. Bilder og tekst (C) Copyright Jarle Johansen, 2023. Skal ikke spres ulovlig uten tillatelse. Les den her :

jødisk hevn

Kan lastes ned her : https://giske-avisen.no/wp-content/uploads/2023/05/jodisk-hevn.pdf

Det var kommuneadvokat Seth som startet Giske Marina saken ved at han lyver til kommunens ansatte at Giske Marina skal trenge «grunneiers» tillatelse til å matrikulere.

Hva den notorisk uhederlige løgner Ingvar H. Seth IKKE sa der, er at 127/23 IKKE er noen grunneier til vårt areal, og grunneier samtykket i Grunneiererklæring om avgivelse av grunn fra 1921.

Fra tinglyst Grunneiererklæring om avgivelse av grunn

Løgneren får det til å høres om at «samtykke» til avgivelse av grunn trenger å gjentas i hver generasjon. Jævla uærlige tosk. Men det viser oss hva de reprobate som Bibelen beskriver som «Løgnens Barn» (John. 8:44), de klarer ikke la være å lyve og manipulere, fordi det er deres natur. Areal var avgitt i 1921, og har aldri blitt kjøpt tilbake av 127/23. Dette er standard løgnaktig manipulasjon fra den notorisk uhederlige kommuneadvokat Seth. Hvorfor gjaldt ikke samme i 2017 «rettelse» sak 17/1763 av matrikkelen at de måtte spørre grunneier iflg Grunnboken; Kystverket ?

Les hva Jesus sier i John. 8:44 og fortell meg om Bibelen er presis eller ikke

Likeledes informer ikke kommuneadvokaten om HVORDAN 127/23 ble «matrikulert eier» av areal til Giske Marina, ved ren svindel, idet de ikke har noe dokumentasjon på at eiendomsrett har gått over fra Kystverket til Haldor Giske i 2017. Se dokumentene kommunens ansatte mener beviser at Haldor Giske eier vårt areal, i sak 17/1763 og vår rettingsak de avviste ved vedtak dt. 01.06.2023 🙂

Dere bare MÅ se disse dokumentene kommunens ansatte mener «beviser» Haldor Giske eier arealene våre, fra side 2 til side 4 (bla med pilene)  🙂

2-17 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

De dokumentene mener Giske Kommune ansatte er god, mens våre tinglyste er IKKE god… 🙂 en må faktisk bare le av det, for det er så dumt at vi kan lure på om de er så dum, eller om de spiller dum..

Med utfyllende om mange lignende saker landet rundt, dette tegner å være fast praksis flere steder i landet at sier en imot jødiske Kafkaer som Ingvar Harald Seth så får en problem med forvaltning og domstol. Vi har avdekket 10 saker hvor norske mennesker blir overkjørt av forvaltning og domstol til fordel for jøder;

https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Årsaken ligger her, at vi er fremdeles under okkupasjon. Vi gikk i 1945 fra NAZI okkupasjon direkte til askeNAZI okkupasjon, idag med askeNAZI jøden Klaus Schwab i spissen, og askeNAZI jøden Jens Stoltenberg selvsagt;
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

Få vet at vi i 1945 gikkk firekte fra NAZI okkupasjon, til askeNAZI okkupert.

Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ?
https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/

Avslørt er de. Hva de gjør får vi se. Ondskapens deres pleier å være grenseløs som vi vet, jfr. den uskyldige Kristus på korset.

Vi har fått tilsvar fra Ulvik Kommune v/Rådmannen Hopperstad. Hvor vi har påstått at jødiske og tidligere senralbanksjef Jarle Bergo har fått uhjemlet fordelaktig behandling i kommune og domstol som andre ikke kan påregne å få (loven lik for alle) ?

«Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. () 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er Djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud». 1 John. 3:7,10.

Ulvik kommune i Klubben-saken har svart, ved Rådmann Hopperstad (les hele på linken):

«For Ulvik herad sin del er det ikkje anna å sei enn at heradet sin eigedomsrett til Bergavegen er stadfesta i rettskraftig dom, og at den rettslege prosessen med eigarskap til veg har blitt gjennomført 100 % i tråd med lov og menneskerettar. Påstandane som serverast i dykkar skriv har ikkje rot i verkelegheita. «

Ja. Ved at den korrupte dommer mente det «måtte finnes en avtale som kommunen brukte», men avtalen var aldri fremlagt som bevis. Den var rent hypotetisk og imaginær, faktisk psykotisk. Det dømte Tingretten kommunen til eierskap på; en imaginær avtale som aldri er funnet.

Sak 1210-2013-0050 Ytreland (Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett) og alle saker fremhever også dette med matrikkelens feilprosent og rettsgyldighet av offentlig grenseinformasjon i dommen i jordskiftesaken er ikke noe verdt som bevisverdi (offentige kart er matrikkelens kart):

«(…)«Innhaldet i offentlege kart er ikkje rettsleg bindande, og kan innehalde store feil og manglar.(…)»

Mitt motto er : It is better to be Right with God, Friend of God, than Right with the Jews (Friend of the Jews)…

John 15:20 «Husk hva jeg fortalte dere: ‘Hvis (((de))) forfulgte og straffer meg, så vil (((de))) gjøre det med deg også.»

(((de))) er de samme, da og NÅ ! DET er hva jeg vil bevise for mine lesere.

https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Min kristne tro tilsier at politikere og offentlig ansatte skal være våre tjenere (Luk. 22:26), og ikke våre herskere (i den kristne tradisjon vi har levd i 1000+ år). De har ikke rett til å bestemme noe som ikke er lovfestet. Det bør så mange som mulig dem på stadig vekk, som Erik Bye sier over.

Poenget er i det store og hele ikke hva hverken hva jeg eller andre føler og mener om dette, men KUN at jeg og også kommunen begge må følge norsk lov i hva vi gjør. Det eneste jeg vil er at den tinglyste eiendomsretten skal respekteres, det har vært skikken og tradisjonen i Norge i tusen+ år.

Tør de ikke legge to papirer ved siden av hverandre på Rådhuset, og vurdere hvem som har best papir for eiendomsretten, så er det noe som skurrer, at kommunen nekter meg og vår advokat møte og legge to papirer ved siden av hverandre og spørre; Hvilket av disse papirer BEVISER hvem som eier Giskekaien ?

De vil faktisk ikke besvare spørsmålet. Jeg måtte sende stevning til Tingretten idag for å tvinge dem å svare på det… Må kommunisere med kommunen via rettsapparatet. Det er ingen andre som må, derfor har jeg belegg for overskriften; kun meg de hater, og ikke vil møte så de må forklare seg.

Hver dag takker jeg Gud for å skjenke meg sin store nådegave; Ordets makt, som har gitt meg så mye glede i livet, 1020 artikler til nå hvor jeg som Profetene i GT høvler ned urett og løgnaktige mennesker og hvilken skjebne som skal møte dem, og som har gitt meg gode jobber og forsvar mot mennesker som ikke vil oss vel. Tenk hvor forferdelig de har det de som ikke har språk eller ikke klarer å forme ordene til forsvar. Ingen må innbille seg det er bare meg de utsetter for urett. Det er en sjelelig sykdom de har å gjøre det.

Vi har med småkonger å gjøre som innbiller seg de kan gjøre som de vil, at de selv ikke trenger følge lovene. Vel, de kan dømme i forvaltningssaker, dommere i rettsalen, JEG dømmer i offentligheten. Det er min nådegaves privilegium. Summa summarum, jeg tenker, mener og skriver akkurat hva jeg vil, og det gjør meg fri. Frihet er ikke noe som gis oss, det er noe vi tar oss. Når en ser folk sittende alene i bilen med maske, ‘Maskefolket’, da forstår vi at enkelte er langt kommet inn i lala-land, og er omtrent hvor Adolf fikk med seg hele folket på sin sosial-demokratiske galskap. «Heil Harry», sa de unisont. Ikke meg nei. 🙂

Folkedomstolen er herved satt, i full transparens, åpenhet og ærlighet, fordi vi er en kristen nettavis som er forpliktet på Moseloven «Du skal ikke lyve», og heller ikke gjøre urett. Denne stengning får Giske Kommune ansatte og politikere i Teknisk Utvalg ta det hele og fulle ansvar for.

Dypstaten gir edomitt Jøder immunitet og «standardmessig gjennomslag» i norsk rettspleie, hva gjør Gud ?
https://www.riksavisen.no/dypstaten-gir-edomitt-joder-immunitet-og-standardmessig-gjennomslag-i-norsk-rettspleie-hva-gjor-gud/


«Ta opp ditt kors og følg meg» (Luk. 9:23)

«Det ville vært mitt livs absolutt topp av «mystiske» omstendigheter om jeg skulle bli korsfestet av de samme ondskapsfulle menneskene, og deres nyttige idioter, som korsfestet Jesus Kristus.» – Jarle Johansen

«Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg og dømmer deg, skal du fordømme. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.» – Isaiah 54:17

My Way ♥ Robbie Williams

Spread the love

Legg igjen en kommentar