Lov og rett

Statsforvalter Else-May Norderhus (AP) medskyldig i korrupsjon og tildekking av kriminelle handlinger?

Giske-avisen har bedt RettsNorge.com sine jurister skrive en analyse om det er slik at offentlig ansatte som Øyvind Drabløs og Dag Olav Tennfjord og statsfunksjonærer har plikt til å hindre kriminalitet eller om de fritt kan være medvirkende i aktiv og passivt skjule kollegers kriminalitet om den offentlig ansatte så velger.