Blogg

Kartverket – Sentral Matrikkelmyndighet – har hatt ettersyn hos korrupsjonsmistenkte Giske Kommune

Kartverket har hatt ettersyn hos Giske Kommune etter klage, og Kartverket som Sentral Matrikkelmyndighet har kommet til at kommunens ansatte burde alternativt merket arealet som «omtvistet». Til Sunnmørsposten, Kommunens ordfører & Kommunedirektør og diverse and medier (Landsdekkende, siden matrikkelloven er kritisert som mangelfullt administrert av flere)