Blog

Lov og rett

Ulvik-saken Egil Klubben: Vil legalitetsprinsippet vinne over fantasiprinsippet denne gang ?

(Redaksjonen: Dette er et problem i alle kommuner, løgn og bedrageri vinner frem. Forfatteren er ikke assosiert med Giske-avisen annet enn vi fikk tillatelse til å publisere hans artikkel i vår juridiske avdeling). VELLYKKET HOVEDFORHANDLING FOR EGIL KLUBBEN I STRAFFESAKEN MOT HAM, av Klaus Knag Dato 12. mars 2023, Hordaland tingrett, rettssted Lofthus. Sak 23-013101MED-THOD/TLOF. […]